Document z0009-18, valid, current version — Revision on May 3, 2019, on the basis - z0383-19

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.12.2017  № 419


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 січня 2018 р.
за № 9/31461

Про затвердження Інструкції про компенсаційні виплати військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби зовнішньої розвідки
№ 78 від 14.03.2018
№ 142 від 27.04.2018
№ 154 від 29.03.2019}

Відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та з метою удосконалення порядку здійснення компенсаційних виплат військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про компенсаційні виплати військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Служби зовнішньої розвідки України від 16 липня 2009 року № 141 «Про затвердження Інструкції про компенсаційні виплати військовослужбовцям та службовцям кадрового складу Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2009 року за № 950/16966.

3. Юридичному управлінню спільно з Фінансово-економічним управлінням Служби зовнішньої розвідки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. З наказом ознайомити співробітників Служби зовнішньої розвідки України.

Т.в.о. Голови Служби

А. Алєксєєнко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра соціальної політики України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівніО. КрентовськаО.О. ШубінР. Іллічов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби зовнішньої
розвідки України
06.12.2017 № 419


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 січня 2018 р.
за № 9/31461

ІНСТРУКЦІЯ
про компенсаційні виплати військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, особам, звільненим зі служби у Службі зовнішньої розвідки України, та членам їх сімей

{У тексті Інструкції слова "керівник відповідного підрозділу" у всіх відмінках замінено словами "керівник структурного підрозділу" у відповідних відмінках згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 78 від 14.03.2018}

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок здійснення компенсаційних виплат військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ), особам, звільненим зі служби у СЗРУ, та членам їх сімей.

2. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про Службу зовнішньої розвідки України", "Про розвідувальні органи України", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затвердженого Указом Президента України від 17 липня 2006 року № 619, постанов Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 155 "Про затвердження Порядку відшкодування витрат, пов'язаних з перевезенням військовослужбовців та членів їх сімей, їх особистого майна залізничним, повітряним, водним і автомобільним (за винятком таксі) транспортом", від 03 серпня 2006 року № 1081 "Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями", від 26 червня 2013 року № 450 "Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень", від 25 грудня 2013 року № 975 "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві", від 28 травня 2008 року № 499 "Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб" та від 16 березня 2016 року № 178 "Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації і Управління державної охорони грошової компенсації вартості за неотримане речове майно".

II. Грошова компенсація за піднайом (найом) житлових приміщень

1. Цей розділ визначає розмір та механізм виплати грошової компенсації за піднайом (найом) житлових приміщень військовослужбовцям СЗРУ, у тому числі особам офіцерського, сержантського і старшинського складу (далі - військовослужбовці).

Розміри грошової компенсації за піднайом (найом) житлових приміщень, що виплачується СЗРУ, відповідно до законодавства.

2. Грошова компенсація за піднайом (найом) житлових приміщень виплачується на підставі наказу Голови СЗРУ, начальників 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру чи ректора Інституту СЗРУ, починаючи з дня реєстрації поданого в установленому порядку рапорту військовослужбовця.

Для отримання грошової компенсації за піднайом (найом) житлових приміщень військовослужбовці складають рапорт на ім’я керівника структурного підрозділу (особи, яка виконує його обов’язки, посаду), начальників 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру, ректора Інституту СЗРУ (осіб, що виконують їх обов’язки чи посади) щодо призначення грошової компенсації. Рапорт попередньо погоджується юридичними та фінансовими підрозділами.

Військовослужбовці разом з рапортом подають:

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України військовослужбовця та членів його сім’ї;

копії документів, що засвідчують реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), військовослужбовця та членів його сім’ї;

інформацію (витяг, інформаційну довідку) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та бюро технічної інвентаризації про нерухоме майно, яке належить військовослужбовцю та членам його сім’ї;

копії довідок про реєстрацію місця проживання (перебування), виданих органом реєстрації, на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який проживає разом з ним (військовослужбовці військових частин, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку про склад сім’ї, видану командиром (начальником) цієї військової частини (підрозділу));

копії свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану (про шлюб, розірвання шлюбу, про народження тощо), інших документів, що підтверджують родинні стосунки;

належно завірену копію довідки про забезпечення житлом з попереднього місця проходження військової служби, виданої квартирно-експлуатаційним органом (службою) Міністерства оборони України, Національної гвардії, відповідним підрозділом Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту, Міністерства освіти і науки України, Державного космічного агентства України, Управління державної охорони (крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження).

3. Оплата житлово-комунальних послуг, що надаються військовослужбовцям та членам їх сімей під час проживання в орендованому ними житлі, здійснюється військовослужбовцем.

У разі якщо розмір плати військовослужбовця за піднайом (найом) житлового приміщення є вищим, ніж максимальний розмір грошової компенсації, встановлений відповідно до законодавства України за піднайом (найом) житлового приміщення, військовослужбовцю здійснюється компенсація у максимальному розмірі.

У разі якщо розмір плати військовослужбовця за піднайом (найом) житлового приміщення є нижчим, ніж максимальний розмір грошової компенсації, встановлений відповідно до законодавства України за піднайом (найом) житлового приміщення, військовослужбовцю здійснюється компенсація у фактичному розмірі витрат, здійснених за піднайом (найом) житлового приміщення.

4. Військовослужбовці, які отримують компенсацію за піднайом (найом) житлових приміщень, протягом трьох робочих днів письмово інформують відповідний фінансовий підрозділ про:

зміни у складі сім’ї;

зміну місця проживання (реєстрації) військовослужбовців та членів їх сімей;

зарахування військовослужбовців до Інституту СЗРУ або переведення до 7 або 8 служби 1 управління 2 департаменту 55 Центру СЗРУ;

вибуття у довготермінове закордонне відрядження;

направлення для подальшого проходження військової служби до іншого населеного пункту;

закриття карткового рахунку (у разі отримання компенсації на картковий рахунок);

набуття ними, їхніми дружинами (чоловіками) або їхніми неповнолітніми дітьми, що проживають разом із ними, права власності на житло, а також про отримання службового, постійного житла або місця чи кімнати в гуртожитку.

5. Грошова компенсація не виплачується у разі:

1) наявності у військовослужбовця або членів його сім’ї житлового приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, площа якого відповідає мінімальним нормам, визначеним житловим законодавством, або забезпечення службовим житлом, житловим приміщенням для постійного проживання (грошовою компенсацією за належне йому для отримання житлове приміщення), або проживання військовослужбовця у спеціально пристосованій казармі чи гуртожитку в населених пунктах за місцем проходження військової служби та/або в безпосередній близькості від місця проходження військової служби, що дає змогу щодня своєчасно прибувати до місця її проходження. До переліку таких населених пунктів належать міста обласного підпорядкування, що межують з обласними центрами і м. Києвом, та населені пункти в адміністративних межах районів, що межують з обласними центрами та м. Києвом;

2) нездачі службового жилого приміщення (у тому числі в гуртожитку) за попереднім місцем проходження військової служби, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження;

3) штучного погіршення військовослужбовцем житлових умов шляхом обміну займаного житлового приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання житлового будинку (частини будинку), а також внаслідок вилучення житлового приміщення, використовуваного для провадження господарської діяльності промислового характеру, в населених пунктах, зазначених у підпункті 2 цього пункту,- протягом п’яти років з моменту вчинення таких дій;

4) у разі піднайму (найму) житлового приміщення військовослужбовцем у близької йому особи або у члена сім’ї, що визначені у статті 1 Закону України «Про запобігання корупції».

6. Виплата грошової компенсації припиняється з дня, наступного за днем:

отримання (придбання) військовослужбовцем жилого приміщення;

виключення із списків особового складу СЗРУ (за винятком військовослужбовців, направлених у складі підрозділів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки);

вибуття військовослужбовця в закордонне відрядження разом із сім’єю;

встановлення факту подання військовослужбовцем недостовірної інформації, яка стала підставою для виплати грошової компенсації.

{Розділ II в редакції Наказу Служби зовнішньої розвідки № 154 від 29.03.2019}

III. Грошова компенсація за неотримане речове майно

1. Виплата грошової компенсації здійснюється особам сержантського, старшинського та офіцерського складу.

Грошова компенсація виплачується військовослужбовцям з моменту виникнення права на отримання предметів речового майна відповідно до норм забезпечення у разі:

звільнення з військової служби;

загибелі (смерті) військовослужбовця.

2. Грошова компенсація виплачується військовослужбовцям за місцем військової служби за їх заявою (рапортом) на ім’я керівника структурного підрозділу (особи, яка виконує його обов’язки, посаду) на підставі наказу Голови СЗРУ, начальників 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру та ректора Інституту СЗРУ, у якому зазначається розмір грошової компенсації на підставі довідки про вартість речового майна, що належить до видачі.

{Пункт 2 розділу III в редакції Наказу Служби зовнішньої розвідки № 142 від 27.04.2018}

3. Довідка про вартість речового майна, що належить до видачі, видається підрозділом речового забезпечення СЗРУ, виходячи із закупівельної вартості такого майна станом на 01 січня поточного року. Виплата грошової компенсації здійснюється в межах бюджетних призначень на закупівлю речового майна.

4. У разі загибелі (смерті) військовослужбовця грошова компенсація виплачується рівними частками членам його сім'ї та утриманцям.

Члени сім'ї та утриманці загиблого (померлого) військовослужбовця подають за місцем його військової служби заяву про отримання грошової компенсації.

Грошова компенсація членам сім'ї та утриманцям загиблого (померлого) військовослужбовця виплачується у разі подання заяви протягом трьох років з дня загибелі (смерті) або з дня набрання законної сили рішенням суду про оголошення його померлим.

Члени сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці - відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

IV. Компенсація витрат на проїзд військовослужбовців та членів їх сімей у відпустку, на нове місце служби, до обраного місця проживання та перевезення особистого майна

1. СЗРУ відшкодовуються витрати на проїзд:

військовослужбовців та членів їх сімей у щорічну основну відпустку до місця проведення такої відпустки військовослужбовцем у межах України та у зворотному напрямку;

військовослужбовців та членів їх сімей у разі переведення військовослужбовця на нове місце проходження військової служби;

військовослужбовців та членів їх сімей до місця проживання, обраного при звільненні військовослужбовця, а у разі загибелі (смерті) військовослужбовця - членів його сім'ї у межах України до обраного місця проживання.

У разі переведення на нове місце проходження військової служби або звільнення з військової служби військовослужбовці мають право на безоплатне перевезення до 20 тонн особистого майна в контейнерах з попереднього місця проживання до нового залізничним транспортом, а там, де такого виду транспорту немає, - іншими видами транспорту (за винятком повітряного). У разі перевезення особистого майна в окремому вагоні багажем та дрібною відправкою військовослужбовцям відшкодовуються фактичні витрати, але не більше вартості перевезення майна в контейнері вагою 20 тонн. Таким правом користуються також члени сімей військовослужбовців у разі переїзду до обраного місця проживання у зв'язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця.

2. Відшкодування витрат, пов'язаних з проїздом та перевезенням особистого майна, може здійснюватися шляхом:

відшкодування фактичних витрат у разі придбання військовослужбовцями та членами їх сімей проїзних (перевізних) документів (квитків на проїзд, квитків на перевезення багажу, квитанцій) за власні кошти;

розрахунків із перевізниками на підставі договору.

3. Витрати, пов'язані з проїздом, відшкодовуються із розрахунку:

1) військовослужбовцям вищого офіцерського складу та членам їх сімей:

залізничним транспортом - у спальних вагонах або вагонах 1 класу будь-якої категорії потяга;

повітряним транспортом - в економ-класі салону літака;

автомобільним транспортом (за винятком таксі) - на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування;

2) військовослужбовцям старшого і молодшого офіцерського складу, військовослужбовцям сержантського, старшинського і рядового складу (крім військовослужбовців строкової служби) та членам їх сімей:

залізничним транспортом - у купейних вагонах або вагонах 2 класу будь-якої категорії потяга;

повітряним транспортом - в економ-класі салону літака;

автомобільним транспортом (за винятком таксі) - на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування.

Витрати, пов'язані з проїздом водним транспортом, відшкодовуються у разі, якщо у напрямку проїзду такий вид транспорту є єдиним засобом сполучення або вартість проїзду не перевищує вартості проїзду залізничним, повітряним чи автомобільним транспортом.

Витрати військовослужбовців та членів їх сімей на проїзд у щорічну основну відпустку до місця проведення такої відпустки військовослужбовцем у межах України та у зворотному напрямку особистим автомобільним транспортом відшкодовуються за рішенням Голови СЗРУ, начальників 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру та ректора Інституту СЗРУ.

Відшкодування витрат, пов’язаних з проїздом у відпустку, надається за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

{Абзац сьомий підпункту 2 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 78 від 14.03.2018}

4. Фактичні витрати, пов'язані з проїздом та перевезенням особистого майна військовослужбовців та членів їх сімей, у разі придбання військовослужбовцями та членами їх сімей проїзних (перевізних) документів за власні кошти відшкодовуються шляхом виплати їм грошової компенсації.

Для відшкодування фактичних витрат керівникам структурних підрозділів, начальникам 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру та ректору Інституту СЗРУ у місячний строк після здійснення перевезення подають:

{Абзац другий пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 78 від 14.03.2018}

рапорт;

{Абзац третій пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 78 від 14.03.2018}

використані проїзні (перевізні) документи (квитки на проїзд та перевезення багажу, квитанції);

відпускне посвідчення (у разі відшкодування витрат на проїзд у відпустку);

довідки про склад сім'ї та про розмір грошових доходів членів сім'ї за попередні шість місяців (у разі проїзду військовослужбовця, членів його сім'ї у відпустку);

копії документів, що підтверджують родинні зв'язки (у разі проїзду та перевезення особистого майна військовослужбовцем, членами його сім'ї до нового місця служби, обраного місця проживання після звільнення з військової служби, а також проїзду та перевезення особистого майна членами сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця до обраного місця проживання);

завірену копію свідоцтва про смерть військовослужбовця (у разі проїзду та перевезення особистого майна членами сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця до обраного місця проживання).

Відшкодування зазначених витрат здійснюється на підставі наказу Голови СЗРУ, начальників 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру та ректора Інституту СЗРУ.

5. Військовослужбовці можуть використовувати право на проїзд в одному безпересадочному напрямку, а за відсутності безпересадочного сполучення - в найкоротшому пересадочному напрямку діючих пасажирських маршрутів.

Цим правом користуються члени сімей військовослужбовців незалежно від того, разом з ними чи окремо їдуть вони до місця чергової відпустки (нового місця служби).

6. Витрати військовослужбовців на проїзд у відпустку та членів їх сімей до місця проведення відпустки військовослужбовцем відшкодовуються, якщо загальна тривалість щорічної основної відпустки, яка надається військовослужбовцю, становить 10 календарних днів і більше. У разі якщо щорічна основна відпустка надається військовослужбовцю частинами, витрати на проїзд відшкодовуються у разі прямування у відпустку лише один раз.

У разі надання військовослужбовцю невикористаної у зв'язку з відкликанням частини щорічної основної відпустки тривалістю 10 і більше календарних днів йому оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад у межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано.

7. Витрати на проїзд та перевезення особистого майна у разі переведення військовослужбовця на нове місце служби відшкодовуються, якщо новим місцем служби є інший населений пункт і у зв'язку з таким переведенням у військовослужбовця та членів його сім'ї виникає потреба змінити місце проживання (за винятком випадків призначення військовослужбовця на посаду слухача із строком навчання менше шести місяців).

8. Витрати членів сім'ї військовослужбовця на проїзд та на перевезення особистого майна у разі переведення військовослужбовця на нове місце служби, а також витрати військовослужбовця та членів його сім'ї на проїзд і перевезення особистого майна до місця проживання, обраного при звільненні військовослужбовця з військової служби, а у разі загибелі (смерті) військовослужбовця - членів його сім'ї до обраного місця проживання відшкодовуються після реєстрації місця проживання таких осіб у відповідному населеному пункті.

{Пункт 9 розділу IV виключено на підставі Наказу Служби зовнішньої розвідки № 78 від 14.03.2018}

V. Виплата підйомної допомоги та добових у разі переїзду військовослужбовця на нове місце служби

1. У разі переведення військовослужбовця на нове місце служби до іншого населеного пункту, у зв'язку з чим у військовослужбовця та членів його сім'ї виникає потреба змінити місце проживання (за винятком випадків призначення військовослужбовця на посаду слухача із строком навчання менше шести місяців), СЗРУ виплачуються:

підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім'ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце служби;

добові, встановлені Кабінетом Міністрів України для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена сім'ї військовослужбовця, який переїжджає разом з ним.

Підйомна допомога та добові за кожний день перебування в дорозі у разі переїзду на нове місце служби на членів сім'ї військовослужбовця виплачуються після реєстрації їх місця проживання у відповідному населеному пункті.

Військовослужбовцям, які перебували на навчанні на посадах слухачів із строком навчання не менше шести місяців і направлені після закінчення навчання для проходження служби в той самий пункт, звідки вони вибули на навчання, або в інший населений пункт, у якому вони забезпечені житлом для постійного місця проживання, підйомна допомога, в тому числі на членів сім'ї, не виплачується.

2. Виплата підйомної допомоги та добових за кожний день перебування в дорозі здійснюється відповідними фінансовими підрозділами на підставі мотивованих рапортів військовослужбовців, до яких додаються:

копії сторінок паспортів військовослужбовця, його дружини (чоловіка), інших членів сім'ї з даними про прізвище ім'я, по батькові і місце реєстрації, копії свідоцтв про народження дітей військовослужбовця;

довідка з кадрового підрозділу про склад сім'ї військовослужбовця.

3. Розмір підйомної допомоги визначається з посадового окладу, окладу за військовим званням та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, що установлені військовослужбовцю за новим місцем служби на дату переведення.

4. Підйомна допомога та добові за кожний день перебування в дорозі на умовах, у порядку і розмірах, визначених у цьому розділі, виплачуються також у разі прийняття військовослужбовця на військову службу у СЗРУ після закінчення військового навчального закладу або у зв'язку з переведенням для подальшого проходження служби у СЗРУ з інших військових формувань.

VI. Відшкодування витрат, пов'язаних з використанням співробітниками кадрового складу особистих транспортних засобів із службовою метою

1. СЗРУ відшкодовуються витрати співробітників кадрового складу, пов'язані з використанням їх особистих транспортних засобів із службовою метою, дозвіл на використання яких було надано Головою СЗРУ, начальниками 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру або ректором Інституту СЗРУ.

Використання із службовою метою особистих транспортних засобів, які належать співробітникам кадрового складу, здійснюється виключно за згодою таких співробітників.

2. Для прийняття рішення про використання особистих транспортних засобів співробітників керівники структурних підрозділів готують на ім'я Голови СЗРУ, начальників 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру або ректора Інституту СЗРУ мотивовані рапорти, які повинні містити:

обґрунтування необхідності використання особистого транспортного засобу співробітника зі службовою метою із зазначенням обставин, що зумовлюють неможливість використання з цією метою службових транспортних засобів і транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі);

зазначення пунктів призначення, маршруту руху та періоду використання особистих транспортних засобів;

зазначення марки та моделі автомобіля, його державного номера, об'єму двигуна та виду пального, правової підстави, на якій співробітник володіє транспортним засобом (право власності, довіреність тощо);

інформацію щодо отримання згоди співробітника на використання його особистого транспортного засобу.

3. Після підписання мотивованого рапорту керівником структурного підрозділу такий рапорт надається до Управління матеріальних ресурсів та логістики (відповідного адміністративно-господарського підрозділу) для складання розрахунку, а після цього разом із розрахунком - на погодження до відповідного фінансового підрозділу.

4. Розрахунок витрат, пов'язаних з використанням особистих транспортних засобів співробітників, здійснюється Управлінням матеріальних ресурсів та логістики (відповідним адміністративно-господарським підрозділом) відповідно до визначених у мотивованих рапортах маршрутів (якщо такі маршрути не визначено, - за найкоротшими маршрутами до пунктів призначення) і норм витрат паливно-мастильних матеріалів для відповідної марки та моделі транспортного засобу.

Вартість витрачених паливно-мастильних матеріалів розраховується за цінами, за якими здійснювалася остання (перед датою використання особистого транспортного засобу) закупівля таких матеріалів СЗРУ.

5. Погоджені відповідними фінансовими підрозділами мотивовані рапорти керівники структурних підрозділів доповідають Голові СЗРУ, начальникам 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру або ректору Інституту СЗРУ для прийняття рішення.

6. Після використання співробітником особистого транспортного засобу із службовою метою керівник структурного підрозділу робить на мотивованому рапорті, що містить резолюцію Голови СЗРУ, начальників 7 чи 8 служби 1 управління 2 департаменту 55 Центру або ректора Інституту СЗРУ, запис про таке використання, під яким ставить свій підпис, та передає рапорт разом із розрахунком до відповідного фінансового підрозділу для здійснення відшкодування.

Відшкодуванню підлягають також витрати, пов'язані із стоянкою та паркуванням автомобіля, збори за проїзд ґрунтовими, шосейними дорогами та водними переправами, підтверджені оригіналами квитанцій, чеків тощо.

VII. Відшкодування витрат на надання військовослужбовцям медичної допомоги

1. У разі відсутності за місцем проходження військової служби або за місцем проживання військовослужбовця військово-медичних закладів СЗРУ та/або військово-медичних закладів інших військових формувань, з якими СЗРУ укладено договори про надання медичної допомоги військовослужбовцям СЗРУ, а також у разі відсутності у таких закладах необхідних відділень, фахівців, спеціального медичного обладнання або у разі настання у військовослужбовця захворювань і станів, що потребують екстреної медичної допомоги, визначених додатком до Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 року № 1923, СЗРУ відшкодовує витрати, пов'язані з наданням військовослужбовцям відповідної медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров'я.

Відшкодуванню підлягають документально підтверджені витрати на надання державними та комунальними закладами охорони здоров'я медичних послуг. У випадках настання захворювань та станів, що потребують екстреної медичної допомоги, визначених додатком до Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 року № 1923, а за рішенням Голови СЗРУ у разі виникнення й інших тяжких захворювань та станів відшкодуванню підлягають також витрати на придбання лікарських засобів згідно з Національним переліком основних лікарських засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333 "Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення", перев'язувальних матеріалів та інших виробів медичного призначення, необхідних для лікування військовослужбовця.

Відшкодування СЗРУ витрат, пов’язаних з наданням відповідної медичної допомоги в інших закладах охорони здоров'я, здійснюється за умови неможливості надання такої допомоги у військово-медичних закладах СЗРУ та/або військово-медичних закладах інших військових формувань чи державних та комунальних закладах охорони здоров'я у визначеному цим розділом порядку.

2. Витрати військовослужбовців на надання державними та комунальними закладами охорони здоров’я медичної допомоги відшкодовуються Фінансово-економічним управлінням за рапортами військовослужбовців, до яких додаються фіскальні чеки або інші документи про оплату з повною назвою наданих послуг, придбаних лікарських засобів, перев’язувальних матеріалів та інших виробів медичного призначення, а також висновки Медичного центру щодо наданої військовослужбовцям медичної допомоги та придбаних під час лікування лікарських засобів, перев’язувальних матеріалів та інших виробів медичного призначення.

Висновок Медичного центру надається військовослужбовцям за їх зверненням на підставі виписки з історії хвороби (виписний епікриз), а якщо відповідно до законодавства виписка з історії хвороби (виписний епікриз) хворому не надається, - довідки з лікувальної установи, де військовослужбовець отримав медичну допомогу, в якій вказується повний перелік лікарських засобів, перев'язувальних матеріалів та інших виробів медичного призначення, призначених під час лікування, та довідки про випадок тимчасової непрацездатності, виданої лікувальною установою.

3. У порядку та у випадках, визначених у цьому розділі, відшкодовуються також витрати на придбання лікарських засобів, перев'язувальних матеріалів та інших виробів медичного призначення, понесені у зв'язку з лікуванням у військово-медичних закладах СЗРУ та військово-медичних закладах інших військових формувань, з якими СЗРУ укладено договори про надання медичної допомоги військовослужбовцям СЗРУ.

VIII. Відшкодування витрат ветеранів військової служби на проїзд до місця лікування та відпочинку

1. Ветеранам військової служби, яким посвідчення "Ветеран військової служби" були видані СЗРУ, один раз на рік СЗРУ відшкодовуються витрати на проїзд (туди і назад) в межах України залізничним транспортом у купейному вагоні швидкого чи пасажирського потяга або водним чи автомобільним транспортом міжміського сполучення для лікування та відпочинку в санаторіях і будинках відпочинку.

2. Відшкодуванню підлягають витрати на проїзд залізничним транспортом у купейному вагоні швидкого чи пасажирського потяга або водним чи автомобільним транспортом міжміського сполучення з урахуванням усіх витрат, пов'язаних із придбанням проїзних квитків, перевезенням багажу, користуванням постільними речами, та страхових платежів на транспорті, підтверджені оригіналами транспортних квитків, транспортних рахунків (багажних квитанцій), страхових полісів тощо.

Витрати на проїзд видами транспорту, не передбачені абзацом першим цього пункту, а також витрати на проїзд, не підтверджені відповідними документами, не відшкодовуються.

3. Для відшкодування витрат на проїзд до місця лікування та відпочинку ветерани військової служби подають до Фінансово-економічного управління заяву, до якої додаються:

копія посвідчення "Ветеран військової служби";

зворотний талон до путівки санаторно-курортного закладу чи будинку відпочинку;

проїзні квитки.

4. Витрати на проїзд до місця лікування та відпочинку відшкодовуються шляхом перерахування СЗРУ коштів на рахунок ветерана військової служби в установі банку (якщо у заяві було зазначено реквізити такого рахунку) або через касу Фінансово-економічного управління.

IX. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, службовців кадрового складу та інвалідності звільнених зі служби осіб

1. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, здійснюється СЗРУ відповідно до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975 (далі - Порядок).

2. Для одержання одноразової грошової допомоги військовослужбовець, особа, звільнена із служби, члени сім'ї, батьки або утриманці загиблого (померлого) військовослужбовця, службовця кадрового складу подають до СЗРУ, а у разі якщо випадок, що є підставою для виплати одноразової грошової допомоги, стався з військовослужбовцем чи службовцем кадрового складу 7 чи 8 служби 1 управління 2 департаменту 55 Центру або Інституту СЗРУ, - до 7 чи 8 служби 1 управління 2 департаменту 55 Центру або Інституту СЗРУ заяву та документи, визначені Порядком.

3. Документи на виплату одноразової грошової допомоги, що надійшли до СЗРУ чи до 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру або Інституту СЗРУ, передаються на опрацювання до відповідних фінансових підрозділів, які у разі відсутності заперечень щодо виплати одноразової грошової допомоги готують висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги.

У висновку щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові особи (осіб), що звернулася(ися) за виплатою одноразової грошової допомоги;

інформація про випадок, що стався з військовослужбовцем або особою, звільненою зі служби, наявність зв'язку випадку з виконанням військовослужбовцем обов’язків військової служби чи в період проходження військової служби;

підстава, за якою особа, що звернулася, бажає отримати одноразову грошову допомогу;

посада, яку військовослужбовець займав на день настання випадку, що є підставою для виплати одноразової грошової допомоги, або посада, яку особа, звільнена зі служби, займала на день звільнення;

дата та номер наказу, яким особу, з якою трапився випадок, що є підставою для виплати одноразової грошової допомоги, було звільнено зі служби (для виплати одноразової грошової допомоги особі, звільненій зі служби);

висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги.

Висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги підписується керівником відповідного фінансового підрозділу, погоджується з керівником підрозділу, в якому проходить (проходив) службу військовослужбовець, керівниками кадрового, медичного і юридичного підрозділів та затверджується Головою СЗРУ (особою, яка виконує його обов'язки), начальником 7 чи 8 служби 1 управління 2 департаменту 55 Центру або ректором Інституту СЗРУ. До висновку додається розрахунок розміру одноразової грошової допомоги, який підписується керівником відповідного фінансового підрозділу, а у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) - також копія висновку розслідування зазначеного випадку.

4. Затверджений начальником 7 чи 8 служби 1 управління 2 департаменту 55 Центру або ректором Інституту СЗРУ висновок щодо виплати одноразової грошової допомоги з доданими до нього розрахунком розміру одноразової грошової допомоги, копією висновку розслідування випадку (за потреби) та документами, поданими заявником, у п'ятнадцятиденний строк з дня реєстрації документів заявника надсилається до Фінансово-економічного управління.

5. На підставі затверджених висновків щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги Фінансово-економічне управління готує проект наказу Голови СЗРУ про виплату одноразової грошової допомоги, який у місячний строк з дня реєстрації документів заявника подає на підпис Голові СЗРУ (особі, яка виконує його обов’язки).

6. Про результат розгляду заяви про виплату одноразової грошової допомоги СЗРУ та 7 чи 8 служба 1 управління 2 департаменту 55 Центру або Інститут СЗРУ інформують заявника у місячний строк з дня реєстрації документів.

7. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється шляхом її перерахування на рахунок заявника в установі банку (якщо в заяві було зазначено реквізити такого рахунку) чи через касу Фінансово-економічного управління або 7 чи 8 служби 1 управління 2 департаменту 55 Центру, Інституту СЗРУ.

Начальник
Фінансово-економічного
управління Служби
зовнішньої розвідки України
Є. Демченкоon top