Document z0004-19, valid, current version — Adoption on November 27, 2018
( Last event — Entry into force, gone January 25, 2019. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.11.2018  № 944


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 січня 2019 р.
за № 4/32975

Про затвердження формату даних, структури та форм електронних документів для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі

Відповідно до пунктів 3, 12 Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 року № 891, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

формат даних та структуру Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі;

форму довідки про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри;

форму довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального.

2. Державній фіскальній службі України (Власов О.С.) забезпечити до 01 квітня 2019 року створення та функціонування Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі (далі - Реєстр), а саме:

приймання від розпорядників акцизних складів пального електронними засобами зв’язку електронних документів для наповнення Реєстру;

обробку електронних документів для наповнення Реєстру та автоматичного перенесення з них даних до Реєстру;

збереження даних, що містяться у Реєстрі;

захист інформації, що міститься у Реєстрі.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника Міністра фінансів України Верланова С.О. та в.о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О.С.

В.о. Міністра

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної фіскальної
служби України

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України

В.о. Голови Державної регуляторної
служби України
О. Власов


І. Насалик


Л.О. Євдоченко


О. МірошніченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27 листопада 2018 року № 944


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 січня 2019 р.
за № 4/32975

ФОРМАТ ДАНИХ ТА СТРУКТУРА
Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі

I. Формат даних Реєстру

1. Єдиний державний реєстр витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі (далі - Реєстр) - електронна база даних, яка містить податкову інформацію про наявність у розпорядників акцизних складів витратомірів та рівнемірів, їх серійні (ідентифікаційні) номери, відомості щодо резервуарів та акцизних складів, на яких встановлені витратоміри і рівнеміри, а також облікові дані щодо обсягів обігу та залишку пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у розрізі резервуарів та акцизних складів.

2. Файли електронних форм довідок розробляються адміністратором Реєстру. Розроблення файлів електронних форм документів та кодування відповідних полів документів здійснюються у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) та у XML-форматі із застосуванням схем контролю XML-документів (XML-Schema) відповідно до наказу Міністерства доходів і зборів України від 29 листопада 2013 року № 729 «Про затвердження Формату (стандарту) електронного документа звітності суб’єктів господарювання та Опису довідників, що публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб’єктів господарювання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за № 243/25020.

II. Структура Реєстру

1. Реєстр складається із записів з посиланням на електронні документи, які подаються у вигляді таких форм:

довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри (далі - Довідка 1);

довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального (далі - Довідка 2).

2. Реєстр містить інформацію щодо:

1) виду електронних документів - основні або коригуючі;

2) належності розпорядника акцизного складу пального до юридичної чи фізичної особи (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті);

3) найменування юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця;

4) місцезнаходження суб’єкта господарювання - розпорядника акцизного складу (поштовий індекс, телефон, факс, адреса електронної пошти, реквізити документів, на підставі яких здійснюється експлуатація акцизного складу);

5) найменування контролюючого органу за місцезнаходженням акцизного складу;

6) акцизного складу пального, зокрема:

уніфікованого номера акцизного складу пального, цифрове значення якого має відповідати вимогам частини першої пункту 14 Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 року № 891 (далі - Порядок);

адреси акцизного складу пального, що заповнюється у вигляді текстових символів та містить (за наявності) дані про поштовий індекс, вулицю, місто (село, селище, кілометр та номер автодороги, залізничну станцію, морський порт, аеропорт), район, область;

реквізитів правовстановлюючих документів на споруди та приміщення акцизного складу пального, що заповнюються у вигляді текстових символів та містять назву, місце видачі документів, дату їх видачі та реєстраційний номер;

7) резервуарів, встановлених на акцизному складі пального, зокрема:

уніфікованих номерів резервуарів, цифрове значення яких має відповідати вимогам частини другої пункту 14 Порядку;

типу (назви) резервуарів у вигляді текстових символів;

серійних (ідентифікаційних) номерів резервуарів;

дати встановлення, заміни, опломбування, технічного обслуговування, ремонту, повірки обладнання на резервуарах;

ємності резервуарів, розмірність яких позначається в кубічних метрах;

8) витратомірів, встановлених на точках наливу (відпуску) пального, розташованих на акцизному складі пального, зокрема:

уніфікованих номерів витратомірів, цифрове значення яких має відповідати вимогам частини другої пункту 14 Порядку (аналогічно до уніфікованих номерів резервуарів);

назви (моделі) витратомірів у вигляді текстових символів;

серійних (ідентифікаційних) номерів витратомірів;

дати встановлення, заміни, опломбування, технічного обслуговування, ремонту, повірки витратомірів;

похибки вимірювання згідно з технічною документацією на витратоміри відповідно до їх метрологічних характеристик;

9) рівнемірів, встановлених на резервуарах, розташованих на акцизному складі пального, зокрема:

уніфікованих номерів рівнемірів, цифрове значення яких має відповідати вимогам частини другої пункту 14 Порядку (аналогічно до уніфікованих номерів резервуарів);

назви (моделі) рівнемірів у вигляді текстових символів;

серійних (ідентифікаційних) номерів рівнемірів;

дати встановлення, заміни, опломбування, технічного обслуговування, ремонту, повірки рівнемірів;

похибки вимірювання згідно з технічною документацією на рівнеміри відповідно до їх метрологічних характеристик;

10) коду пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків);

11) опису пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;

12) відмітки щодо зміни коду УКТ ЗЕД пального у зв’язку зі зміною хімічного складу пального в резервуарі;

13) зведених підсумкових даних стосовно добового обсягу обігу (отримання/відпуску) та залишків пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у розрізі резервуарів, розташованих на акцизному складі пального, за витратомірами (літри, приведені до температури 15 °С), зокрема:

даних показників витратомірів, встановлених на точках наливу (відпуску) пального, розташованих на акцизному складі пального;

даних показників ручних замірів;

14) зведених підсумкових даних стосовно добового обсягу обігу (отримання/відпуску) та залишків пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у розрізі резервуарів, розташованих на акцизному складі пального, за рівнемірами (літри, приведені до температури 15 °С), як за показниками рівнемірів, так і за показниками ручних замірів, зокрема:

обсягу отриманого пального за добу в резервуарах;

обсягу відпущеного пального за добу з резервуарів;

обсягу залишку пального в резервуарах на кінець доби;

15) дати подання основного електронного документа;

16) дати подання коригуючого електронного документа;

17) проведених робіт/послуг із заміни, опломбування, технічного обслуговування, ремонту, повірки резервуарів, витратомірів, рівнемірів та організацій, які їх здійснили, зокрема:

опису проведених робіт/послуг, який заповнюється у вигляді текстових символів;

уніфікованих номерів резервуарів, серійних (ідентифікаційних) номерів витратомірів/рівнемірів, щодо яких проведені роботи/послуги;

найменування організації(й);

коду згідно з ЄДРПОУ організації(й);

місцезнаходження організації(й);

поштового індексу організації(й);

телефону організації(й);

факсу організації(й);

адреси електронної пошти організації(й);

18) відображення в цифровій формі реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті, яка здійснила заміну, опломбування, технічне обслуговування, ремонт, повірку резервуарів, витратомірів та рівнемірів;

19) відображення в цифровій формі реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті, яка формує та надсилає електронні документи для наповнення Реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі, та рядка відображення підпису такої особи (в електронному вигляді) із зазначенням її посади, прізвища, імені та по батькові;

20) відображення посилань.

3. Довідки подаються окремо щодо кожного акцизного складу пального.

4. Довідки зберігаються безстроково.

5. Довідки можуть бути основними та коригуючими:

основна Довідка 1 подається до початку введення в дію Реєстру / нового акцизного складу;

основна Довідка 2 подається щодня незалежно від того, здійснювалися виробництво та обіг пального на акцизному складі, чи ні;

коригуючі довідки надсилаються протягом трьох календарних днів з дати виявлення помилок/виникнення змін у наявній у довідках інформації.

В.о. директора Департаменту
податкової політики


Л.П. МаксименкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27 листопада 2018 року № 944

ДОВІДКА
про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри

В.о. директора Департаменту
податкової політики


Л.П. Максименко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27 листопада 2018 року № 944

ДОВІДКА
про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального

В.о. директора Департаменту
податкової політики


Л.П. Максименкоon top