Document z0002-03, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2005, on the basis - z0918-04

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
16.12.2002 N 510
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2003 р.
за N 2/7323
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 280 ( z0918-04 ) від 17.06.2004 )
Про затвердження Змін до окремих нормативно-правових
актів Національного банку України

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку
банків України, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 21.11.97 N 388 ( v0493500-97, va493500-97 ) (зі
змінами), що додаються.
2. Затвердити Зміни до Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 21.11.97
N 388 ( v0493500-97, v0495500-97 ) (зі змінами), що додаються
( z0003-03 ).
3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України.
Голова В.С.Стельмах

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
16.12.2002 N 510
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2003 р.
за N 2/7323

ЗМІНИ ДО ПЛАНУ
рахунків бухгалтерського обліку банків України
( va493500-97 )

1. У класі 2 "Операції з клієнтами": 1.1. У групі рахунків 260 "Кошти до запитання суб'єктів
господарської діяльності": назву рахунку 2601 П "Кошти суб'єктів господарської
діяльності в довірчому управлінні" змінити на "Поточні рахунки
управителя з довірчого управління"; рахунок 2606 КП "Управління коштами суб'єктів господарської
діяльності, отриманими банком у довірче управління" виключити.
1.2. У групі рахунків 262 "Кошти до запитання фізичних осіб": рахунки 2621 П "Кошти фізичних осіб у довірчому управлінні"
та 2626 КП "Управління коштами фізичних осіб, отриманими банком у
довірче управління" виключити.
2. У класі 9 "Позабалансові рахунки": 2.1. Назву розділу 97 "Цінні папери та матеріальні цінності
клієнтів" змінити на "Цінні папери та інші активи клієнтів на
зберіганні".
2.2. У групі рахунків 970 "Цінні папери та матеріальні
цінності клієнтів у довірчому управлінні": назву групи рахунків 970 "Цінні папери та матеріальні
цінності клієнтів у довірчому управлінні" змінити на "Цінні папери
та інші активи клієнтів на зберіганні"; рахунки 9700 А "Цінні папери клієнтів у довірчому управлінні"
та 9701 А "Інші активи клієнтів у довірчому управлінні" виключити.
2.3. Увести групу рахунків 978 "Активні рахунки довірчого
управління" такого змісту: "978 Активні рахунки довірчого управління 9780 А Готівкові кошти за операціями довірчого управління 9781 А Поточні рахунки управителя з довірчого управління 9782 А Дебіторська заборгованість за операціями довірчого
управління 9783 А Цінні папери в довірчому управлінні 9784 А Банківські метали в довірчому управлінні 9786 А Інші активи в довірчому управлінні 9787 А Витрати за операціями довірчого управління 9788 А Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління".
2.4. Увести групу рахунків 979 "Пасивні рахунки довірчого
управління" такого змісту: "979 Пасивні рахунки довірчого управління 9790 П Фонди банківського управління 9791 П Рахунки установників 9792 П Кредиторська заборгованість за операціями довірчого
управління 9797 П Доходи від операцій довірчого управління".
Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку В.І.Ричаківськаon top