Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

                                                          
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Національного
банку України
15.12.2011 N 586-р

ПЛАН
підготовки проектів регуляторних
актів Національного банку
України на 2012 рік

------------------------------------------------------------------- | N | Вид і назва |Цілі прийняття| Терміни |Відповідальні| |з/п| проектів | | підготовки | структурні | | |регуляторних актів | | | підрозділи | |---+-------------------+--------------+------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+-------------------+--------------+------------+-------------| | 1 |Проект постанови |Приведення | I квартал |Управління | | |Правління |нормативно- | |захисту | | |Національного банку|правового акта| |інформації | | |України "Про |у | | | | |внесення змін до |відповідність | | | | |Положення про |до сучасного | | | | |забезпечення |стану розвитку| | | | |безперервного |інформаційних | | | | |функціонування |систем | | | | |інформаційних | | | | | |систем | | | | | |Національного банку| | | | | |України та банків | | | | | |України" | | | | |---+-------------------+--------------+------------+-------------| | 2 |Проект постанови |Приведення у | II квартал |Генеральний | | |Правління |відповідність | |департамент | | |Національного банку|до | |регулювання | | |України "Про |законодавчих | |платіжних | | |внесення змін до |актів України | |систем та | | |Положення про | | |розрахунків | | |діяльність в | | | | | |Україні | | | | | |внутрішньодержавних| | | | | |і міжнародних | | | | | |платіжних систем" | | | | |---+-------------------+--------------+------------+-------------| | 3 |Проект постанови |Виконання | IV квартал |Управління | | |Правління |пункту 2 | |захисту | | |Національного банку|постанови | |інформації | | |України "Про |Правління | | | | |затвердження |Національного | | | | |Порядку |банку України | | | | |обов'язкового |від 17.06.2010| | | | |передавання |N 284 | | | | |документованої |( z1034-10 ) | | | | |інформації до |"Про | | | | |Засвідчувального |затвердження | | | | |центру |нормативно- | | | | |Національного банку|правових актів| | | | |України в разі |з питань | | | | |припинення |функціонування| | | | |діяльності центру |електронного | | | | |сертифікації ключів|цифрового | | | | |банку України" |підпису в | | | | | |банківській | | | | | |системі | | | | | |України" | | | |---+-------------------+--------------+------------+-------------| | 4 |Проект постанови |Приведення у | IV квартал |Генеральний | | |Правління |відповідність | |департамент | | |Національного банку|до | |регулювання | | |України "Про |законодавчих | |платіжних | | |внесення змін до |актів України | |систем та | | |Правил Національної| | |розрахунків | | |системи масових | | | | | |електронних | | | | | |платежів" | | | | -------------------------------------------------------------------