Document vr586500-11, current version — Adoption on December 15, 2011


 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Національного
банку України
15.12.2011 N 586-р

 
ПЛАН
підготовки проектів регуляторних
актів Національного банку
України на 2012 рік

 
-------------------------------------------------------------------
| N |  Вид і назва  |Цілі прийняття| Терміни  |Відповідальні|
|з/п|   проектів   |       | підготовки | структурні |
|  |регуляторних актів |       |      | підрозділи |
|---+-------------------+--------------+------------+-------------|
| 1 |     2     |   3    |   4   |   5   |
|---+-------------------+--------------+------------+-------------|
| 1 |Проект постанови  |Приведення  | I квартал |Управління  |
|  |Правління     |нормативно-  |      |захисту   |
|  |Національного банку|правового акта|      |інформації  |
|  |України "Про    |у       |      |       |
|  |внесення змін до  |відповідність |      |       |
|  |Положення про   |до сучасного |      |       |
|  |забезпечення    |стану розвитку|      |       |
|  |безперервного   |інформаційних |      |       |
|  |функціонування   |систем    |      |       |
|  |інформаційних   |       |      |       |
|  |систем       |       |      |       |
|  |Національного банку|       |      |       |
|  |України та банків |       |      |       |
|  |України"      |       |      |       |
|---+-------------------+--------------+------------+-------------|
| 2 |Проект постанови  |Приведення у | II квартал |Генеральний |
|  |Правління     |відповідність |      |департамент |
|  |Національного банку|до      |      |регулювання |
|  |України "Про    |законодавчих |      |платіжних  |
|  |внесення змін до  |актів України |      |систем та  |
|  |Положення про   |       |      |розрахунків |
|  |діяльність в    |       |      |       |
|  |Україні      |       |      |       |
|  |внутрішньодержавних|       |      |       |
|  |і міжнародних   |       |      |       |
|  |платіжних систем" |       |      |       |
|---+-------------------+--------------+------------+-------------|
| 3 |Проект постанови  |Виконання   | IV квартал |Управління  |
|  |Правління     |пункту 2   |      |захисту   |
|  |Національного банку|постанови   |      |інформації  |
|  |України "Про    |Правління   |      |       |
|  |затвердження    |Національного |      |       |
|  |Порядку      |банку України |      |       |
|  |обов'язкового   |від 17.06.2010|      |       |
|  |передавання    |N 284     |      |       |
|  |документованої   |( z1034-10 ) |      |       |
|  |інформації до   |"Про     |      |       |
|  |Засвідчувального  |затвердження |      |       |
|  |центру       |нормативно-  |      |       |
|  |Національного банку|правових актів|      |       |
|  |України в разі   |з питань   |      |       |
|  |припинення     |функціонування|      |       |
|  |діяльності центру |електронного |      |       |
|  |сертифікації ключів|цифрового   |      |       |
|  |банку України"   |підпису в   |      |       |
|  |          |банківській  |      |       |
|  |          |системі    |      |       |
|  |          |України"   |      |       |
|---+-------------------+--------------+------------+-------------|
| 4 |Проект постанови  |Приведення у | IV квартал |Генеральний |
|  |Правління     |відповідність |      |департамент |
|  |Національного банку|до      |      |регулювання |
|  |України "Про    |законодавчих |      |платіжних  |
|  |внесення змін до  |актів України |      |систем та  |
|  |Правил Національної|       |      |розрахунків |
|  |системи масових  |       |      |       |
|  |електронних    |       |      |       |
|  |платежів"     |       |      |       |
------------------------------------------------------------------- on top