Document vr017500-19, valid, current version — Adoption on April 23, 2019

РАДА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

23.04.2019  № 17-рд

Про затвердження розподілу прибутку до розподілу Національного банку України за 2018 рік

На підставі та в межах повноважень, визначених статтями 5, 5-1 та 9 Закону України “Про Національний банк України”, ураховуючи вимоги Політики управління власним капіталом Національного банку України, затвердженої рішенням Правління Національного банку України від 15 лютого 2018 року № 103-рш (зі змінами), розглянувши матеріали, надані Національним банком України (лист від 03 квітня 2019 року № В/09-0006/27689) та Аудиторським комітетом Ради Національного банку України (лист від 18 квітня 2019 року № В/10-0010/32070), за результатами обговорення Рада Національного банку України вирішила:

1. Затвердити розподіл прибутку до розподілу Національного банку України за 2018 рік, схвалений рішенням Правління Національного банку України від 21 березня 2019 року № 218-рш, у сумі 68464117645,91 грн за такими напрямами:

формування загальних резервів власного капіталу Національного банку України 3565661406,87 грн;

зобов’язання Національного банку України перед Державним бюджетом України за 2018 рік 64898456239,04 грн.

2. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Голова Ради

Б. Данилишин

{Текст взято з сайту НБУ https://www.bank.gov.ua/}on top