Про витребування майна з чужого незаконного володіння
Вищий господарський суд; Resolution, Causa on February 9, 20063/315-05
Document va315600-06, current version — Adoption on February 9, 2006

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.02.2006 Справа N 3/315-05
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 06.04.2006
відмовлено у порушенні провадження з перегляду)

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого, судді: Добролюбової Т.В. суддів: Гоголь Т.Г., Продаєвич Л.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу
Відкритого акціонерного товариства "Сумський рафінадний завод",
м. Суми на рішення господарського суду Сумської області від
29.08.2005 та постанову Харківського апеляційного господарського суду
від 18.10.2005 зі справи N 3/315-05 за позовом Закритого акціонерного товариства "Укртехінтекс",
м. Суми до Відкритого акціонерного товариства "Сумський рафінадний
завод", м. Суми про витребування майна з чужого незаконного володіння за зустрічним позовом Відкритого акціонерного товариства
"Сумський рафінадний завод", м. Суми до Закритого акціонерного товариства "Укртехінтекс", м. Суми про визнання недійсними договорів купівлі-продажу за участю представників сторін: від позивача: не з'явилися, належно повідомлені про час і
місце засідання суду від відповідача: Казак М.В. за дов. від 08.02.2006 Відповідно до ст. 111- Господарського процесуального кодексу
України ( 1798-12 ) учасники судового процесу належним чином
повідомленні про час і місце засідання суду (ухвала Вищого
господарського суду України від 06.12.2005, надіслана сторонам у
справі - 12.12.2005). В С Т А Н О В И В:
Закрите акціонерне товариство "Укртехінтекс" звернулось до
господарського суду Сумської області з позовом до відкритого
акціонерного товариства "Сумський рафінадний завод" про
витребування майна із чужого незаконного володіння, а саме:
просить суд зобов'язати повернути придбане за договорами
купівлі-продажу майно-грейферний кран на гусеничному ході
RДК-160-2, тепловоз ТГМ 4 N 1473, яке було передане відповідачеві
на підставі договору зберігання від 01.06.2005 N 49.
В процесі розгляду справи відповідачем 22.07.2005 поданий
зустрічний позов про визнання недійсними укладених між сторонами
договорів купівлі-продажу від 30.05.2005 року: - N 47 за умовами якого ВАТ "Сумський рафінадний завод"
зобов'язалося передати у власність ЗАТ "Укртехінтекс" грейферний
кран на гусеничному ході RДК-160-2 вартістю - 35 000,00 грн.; - N 48 за умовами якого ВАТ "Сумський рафінадний завод"
зобов'язалося передати у власність ЗАТ "Укртехінтекс" тепловоз
ТГМ 4 N 1473 вартістю - 110 000,00 грн.
Зустрічний позов мотивований тим, що від імені продавця
договори підписані особою, яка не мала права на відчуження майна
та угоди укладені всупереч цілям діяльності заводу.
Рішенням господарського суду Сумської області від 29.08.2005
(суддя: Лущик М.С.), залишеним без змін постановою Харківського
апеляційного господарського суду від 18.10.2005 (судді:
Такмаков Ю.В. - головуючий, Барбашова С.В., Плужник О.В.)
первісний позов задоволений. Зобов'язано ВАТ "Сумський рафінадний
завод" повернути у строк до 10.09.2005 ЗАТ "Укртехінтекс"
грейферний кран на гусеничному ході RДК-160-2, тепловоз ТГМ 4
N 1473, передані відповідачу згідно з договором зберігання.
У задоволенні зустрічних позовних вимог відмовлено з огляду
на відсутність підстав для визнання недійсними договорів, так як
від імені продавця виступала особа - в.о. голови правління
товариства, яка уповноважена вчиняти певні дії в інтересах
товариства та з огляду на наявні у справі докази схвалення цих
угод, які свідчать про виконання сторонами дій щодо передачі
майна.
Суд, застосувавши приписи ч. 2 ст. 632 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) щодо недопущення зміни ціни в договорі після
його виконання та з урахуванням приписів ст. 525 цього кодексу про
недопущення односторонньої зміни умов договору, задовольнив
первісний позов.
ВАТ "Сумський рафінадний завод" звернулось до Вищого
господарського суду України з касаційною скаргою, у якій ставить
питання про скасування рішення та постанови у справі та про
прийняття нового рішення, яким просить визнати договори
купівлі-продажу від 30.05.2005 N 47 та N 48 недійсними.
На обґрунтування доводів касаційної скарги наводить наступне: - Статутом не передбачений такий орган управління товариством
як в.о. голови правління; - судами порушений п. 4.2 "Положення про порядок укладання
або переукладання контракту з керівником виконавчого органу
відкритого акціонерного товариства, холдингової компанії та
державної акціонерної компанії і Типової форми контракту з
керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства
( z0902-04 )" затв. наказом Фонду державного майна України від
05.04.2004 N 662 ( z0901-04 ) та неправильно застосовані приписи
ст.ст. 387, 398 Цивільного кодексу України ( 435-15 ); - судами залишено без належної правової оцінки договір
купівлі-продажу від 05.07.2005 N 19, неправильно застосована
ст. 217 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (суб'єктний склад
угоди суди ототожнюють із умовами договору); - наступного схвалення угод не було, так як всі акти
підписані тією ж не уповноваженою особою; - судом допущені порушення ст. 84 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) та ст. 1 Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) щодо неврахування того, що угоди купівлі-продажу
укладені за невигідною для заводу ціною.
Перевіривши матеріали справи, вислухавши пояснення
присутнього у засіданні суду представника відповідача, обговоривши
доводи касаційної скарги, колегія суддів Вищого господарського
суду України дійшла висновку про відсутність підстав для її
задоволення з огляду на таке:
Господарським судом встановлено, що між сторонами у справі
30.05.2005 укладені договори купівлі-продажу N 47 та N 48 згідно з
якими покупець ЗАТ "Укртехінтекс" придбав у ВАТ "Сумський
рафінадний завод" техніку - грейферний кран на гусеничному ході
RДК-160-2 та тепловоз ТГМ 4 N 1473. Умовами договорів передбачено,
що перехід права власності до покупця відбувається в момент
підписання акта приймання-передачі техніки, фактичне
приймання-передача техніки здійснюється після одержаної
стовідсоткової передплати. 02.06.2005 сторонами складені акти
приймання-передачі техніки.
Вказані договори та акти з боку продавця підписані та
складені виконуючим обов'язки голови правління Фомичовим О.І.
В рішенні господарського суду та постанові апеляційної
інстанції зазначено, що матеріали справи свідчать про те, що
вказана особа наділена повноваженнями щодо розпорядження майном.
Такий висновок є правильним, узгоджується з наявними у справі
доказами, а саме - відповідно до Статуту ВАТ "Сумський рафінадний
завод" останнє створено на підставі наказу Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Сумській області, яке
є засновником цього товариства (п. 4.1. Статуту).
Відповідно до п. 8.2.2. Статуту, засновник в особі
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Сумській області здійснює управління товариства шляхом прийняття
рішень (розпоряджень) з питань, що віднесені до компетенції вищого
органу товариства.
Статутом визначено, що виконавчим органом товариства, який
здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління, до
складу якого входить голова, перший заступник голови, заступники
голови правління та головний бухгалтер.
Згідно з наказом Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Сумській області від 19.04.2005 N 109 від
виконання обов'язку голови правління ВАТ "Сумський рафінадний
завод" звільнено Афанасьєва В.М. та призначено Фомичова О.І.
виконуючим обов'язки голови правління товариства з 19.04.2005 на
період до обрання згідно з чинним законодавством керівника
виконавчого органу товариства.
Відповідно до ст. 161 Цивільного кодексу України ( 435-15 )
виконавчим органом акціонерного товариства є правління або інший
орган, визначений статутом. В установчих документах можуть бути
визначені підстави для усунення членів виконавчого органу від
виконання своїх обов'язків. Якщо ж установчі документи не містять
такі положення, то члена виконавчого органу можна у будь-який час
усунути від виконання своїх обов'язків.
Наведене свідчить, що призначена засновником товариства на
посаду в.о. голови правління особа при укладені договорів
купівлі-продажу діяла в межах повноважень, передбачених Статутом.
Встановивши зазначені обставини, суди попередніх інстанцій
дійшли правильного висновку про відсутність підстав для
задоволення зустрічного позову про визнання недійсними договорів
купівлі-продажу техніки з тих підстав, що вони були укладені не
уповноваженою особою та всупереч цілям діяльності товариства. Саме
на підтвердження цього доводу позивачем за зустрічним позовом був
наданий договір купівлі-продажу від 05.07.2005 N 19, яким
товариство доводило реалізацію техніки за ціною, значно нижчою за
ринкову.
Відхиляючи доводи позивача за зустрічною позовною заявою в
цій частині, суди правильно зазначили про недопустимість зміни
ціни договору після його виконання.
Під час здійснення касаційного перегляду представником
ВАТ "Сумський рафінадний завод" заявлений довід про те, що договір
від 05.07.2005 N 19 свідчить про те, що власником придбаної за ним
техніки, яка раніше була предметом договорів купівлі-продажу від
30.05.2005, вже є товариство "Асткон". Проте, такий довід не був
заявлений під час розгляду справи у суді першої та апеляційної
інстанцій, останній відхиляється як такий, що виходить за межі
юрисдикції касаційної інстанції, оскільки згідно з імперативними
вимогами ст. 111-7 Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ) касаційна інстанція не має права встановлювати або
вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні або
постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання
про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних
доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти
наявні у справі докази.
Крім того, зазначене твердження заводу спростовується тим, що
договір N 19 був наданий в якості обґрунтування ціни на техніку,
що і було враховано судами при розгляді справи.
За умов невиконання відповідачем договору зберігання від
01.06.2005 N 49, за яким позивач передав на зберігання
ВАТ "Сумський рафінадний завод" придбану техніку, а останній був
зобов'язаний забезпечити цілісність та зберігання цього майна,
вимоги позивача про зобов'язання повернути йому майно (а саме такі
вимоги ставилися в позовній заяві) суд правомірно задовольнив,
виходячи як із фактичних обставин справи, так і із приписів
цивільного законодавства.
Відповідно до ст. 936 Цивільного кодексу України ( 435-15 )
за договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується
зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і
повернути її поклажодавцеві у схоронності.
Цивільним законодавством на зберігача покладено обов'язок
щодо забезпечення схоронності прийнятої на збереження речі, а
також повернення поклажодавцеві речі, яка була передана на
зберігання, або відповідну кількість речей такого самого роду та
такої самої якості.
Керуючись ст.ст. 111-5, 111-7, 111-9, 111-11 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ), Вищий господарський
суд України П О С Т А Н О В И В:
Рішення господарського суду Сумської області від 29.08.2005
та постанову Харківського апеляційного господарського суду від
18.10.2005 зі справи N 3-315-05 - залишити без змін.
Касаційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Сумський
рафінадний завод", м. Суми - залишити без задоволення.
Головуючий, суддя Т.Добролюбова
Суддя Т.Гоголь
Суддя Л.Продаєвичon top