Document va123323-11, current version — Adoption on April 27, 2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.04.2011 N 1123-а/5

Про визнання свідоцтв про державну
реєстрацію друкованих засобів масової
інформації такими, що втратили чинність

Відповідно до статті 16 Закону України "Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ) та заяв
засновника - Національної академії внутрішніх справ України
Н А К А З У Ю:
1. Визнати такими, що втратили чинність, свідоцтва про
державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації:
1.1. Журнал "Право і педагогіка" (свідоцтво серії КВ N 3210
від 07.05.98).
1.2. Журнал "Людина та Закон", "Человек и Закон" (свідоцтво
серії КВ N 3821 від 18.11.99).
Міністр О.Лавриновичon top