Document va07u710-04, current version — Adoption on January 30, 2004

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Ухвала Конституційного Суду України
про відмову у відкритті конституційного
провадження у справі за конституційним
поданням 54 народних депутатів України
щодо відповідності Конституції України
(конституційності) пункту 3 статті 78,
пункту 1 статті 84, пункту 3 Перехідних
положень Земельного кодексу України, а
також про офіційне тлумачення
словосполучення "чи є колективні
сільськогосподарські підприємства
суб'єктами колективної власності на землю"

м. Київ Справа N 2-4/2004
30 січня 2004 року
N 7-у/2004

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного
Суду України:
Шаповала Володимира Миколайовича - головуючий, Вознюка Володимира Денисовича, Євграфова Павла Борисовича, Костицького Михайла Васильовича, Малинникової Людмили Федорівни, Мироненка Олександра Миколайовича, Пшеничного Валерія Григоровича, Розенка Віталія Івановича, Савенка Миколи Дмитровича - суддя-доповідач, Скоморохи Віктора Єгоровича, Тимченка Івана Артемовича, Тихого Володимира Павловича, Ткачука Павла Миколайовича, Чубар Людмили Пантеліївни,
розглянув питання щодо відкриття конституційного провадження
у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України
щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) пункту 3 статті 78, пункту 1 статті 84,
пункту 3 Перехідних положень Земельного кодексу України від
25 жовтня 2001 року N 2768-III ( 2768-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27), а також про офіційне
тлумачення словосполучення "чи є колективні сільськогосподарські
підприємства суб'єктами колективної власності на землю".
Заслухавши суддю-доповідача Савенка М.Д. та вивчивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - 54 народні
депутати України - звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням розглянути питання щодо відповідності Конституції
України ( 254к/96-ВР ) (конституційності) пункту 3 статті 78,
пункту 1 статті 84, пункту 3 Перехідних положень Земельного
кодексу України ( 2768-14 ), а також дати офіційне тлумачення
словосполучення "чи є колективні сільськогосподарські підприємства
суб'єктами колективної власності на землю".
Народні депутати України вважають, що з прийняттям Земельного
кодексу України від 18 грудня 1990 року N 561-XII ( 561-12 ),
Закону України "Про форми власності на землю" від 30 січня
1992 року N 2073-XII ( 2073-12 ), Закону України "Про колективне
сільськогосподарське підприємство" від 14 лютого 1992 року
N 2114-XII ( 2114-12 ) відбулось роздержавлення земель
сільськогосподарського призначення шляхом їх передачі з державної
власності у колективну. Сільськогосподарські підприємства України
на законних підставах отримали державні акти на право колективної
власності на землю.
Це право гарантоване також іншими актами чинного
законодавства України. Зокрема, Законом України "Про власність"
від 7 лютого 1991 року N 697-XII ( 697-12 ) (стаття 2), Законом
України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 року
N 887-XII ( 887-12 ) (стаття 2).
Суб'єкт права на конституційне подання зазначає, що в новій
редакції Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року
N 2768-III ( 2768-14 ) всупереч статтям 8, 13, 14, 21, 22, 41
Конституції України ( 254к/96-ВР ) поняття колективної власності
на землю взагалі не вживається, що призвело до необгрунтованого
звуження поняття форм власності на землю та порушення визначених
Основним Законом ( 254к/96-ВР ) прав громадян стосовно власності
на землю. Тому, як вважають народні депутати України, пункт 3
статті 78, пункт 1 статті 84, пункт 3 Перехідних положень
Земельного кодексу України ( 2768-14 ), які скасовують право на
колективне володіння землею, є неконституційними.
2. Перша колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 6 листопада 2003 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у цій справі на підставі пунктів 2, З статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), та непідвідомчість
Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
поданні.
3. Підставою для розгляду справи Конституційним Судом України
є конституційне подання, в якому викладаються аргументи і
стверджується про неконституційність законів (стаття 39, частина
перша статті 71 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ).
Матеріали, долучені до конституційного подання, не містять
правового обгрунтування тверджень щодо неконституційності
оспорюваних положень, як того вимагає Закон України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ). У конституційному
поданні поставлено питання про те, що "відсутність врегулювання у
Земельному кодексі України ( 2768-14 ) такої форми власності, як
"колективна власність на землю", не відповідає Конституції
України ( 254к/96-ВР ). Однак не вказано, які конкретно положення
Конституції України ( 254к/96-ВР ) містять приписи щодо
обов'язкового врегулювання Земельним кодексом України ( 2768-14 )
саме "колективної форми власності на землю".
Народні депутати України просять також роз'яснити, чи є
колективні сільськогосподарські підприємства суб'єктами права
колективної власності на землю. Проте у конституційному поданні не
вказуються обгрунтування практичної необхідності офіційного
тлумачення цього словосполучення, як це передбачено статтею 93
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
повне найменування, номер, дата прийняття, джерело опублікування
закону, в якому міститься словосполучення, про офіційне тлумачення
якого заявлено клопотання (стаття 39 цього Закону ( 422/96-ВР ).
Враховуючи викладене, Конституційний Суд України не вбачає
підстав для відкриття конституційного провадження у справі.
Керуючись статтями 147, 150 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статтями 13, 39, 45, 50, 93 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), Конституційний Суд
України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо
відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) пункту 3 статті 78, пункту 1 статті 84,
пункту 3 Перехідних положень Земельного кодексу України від
25 жовтня 2001 року N 2768-III ( 2768-14 ), а також про офіційне
тлумачення словосполучення "чи є колективні сільськогосподарські
підприємства суб'єктами колективної власності на землю" на
підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного подання
вимогам, передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною і не може
бути оскаржена.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИon top