Щодо здійснення іноземних інвестицій в Україну
Letter of the National Bank of Ukraine on August 29, 200713-215/3201-8837
Document v8837500-07, current version — Adoption on August 29, 2007

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент валютного регулювання
Л И С Т
29.08.2007 N 13-215/3201-8837
Територіальним управлінням
Національного банку України
Банкам та їх філіям,
Асоціації українських
банків,
Київському банківському
союзу,
Українській міжбанківській
валютній біржі

Щодо здійснення
іноземних інвестицій в Україну

Національний банк України у зв'язку з численними запитами
банків щодо деяких практичних аспектів виконання вимог Положення
про порядок іноземного інвестування в Україну ( z0947-05 )(1)
(далі - Положення N 280) надає роз'яснення щодо порядку
перерахування банком на рахунок іноземного інвестора за кордоном
сум процентів, які нараховані на залишок коштів на інвестиційному
рахунку цього іноземного інвестора згідно з договором на
розрахунково-касове обслуговування. _______________
(1) Затверджене постановою Правління Національного банку
України від 10.08.2005 N 280 ( z0947-05 ) і зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 29.08.2005 N 947/11227.
Відповідно до статті 1 Закону України "Про режим іноземного
інвестування" ( 93/96-ВР ), іноземними інвестиціями є цінності, що
вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної
діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання
прибутку або досягнення соціального ефекту.
Таким чином, при вирішенні порушеного питання необхідно
виходити з того, чи мав місце рух коштів, що належать іноземному
інвестору, безпосередньо через його інвестиційний рахунок, що, на
нашу думку, свідчить про здійснення іноземної інвестиції.
I. Щодо нарахування відсотків на залишок коштів, які
зараховані на інвестиційний рахунок як повернення іноземної
інвестиції, а також доходи, прибутки, інші кошти від здійснення
іноземних інвестицій. У разі, коли іноземна інвестиція мала місце, тобто, якщо на
інвестиційний рахунок у іноземній або національній валюті
іноземного інвестора були зараховані кошти, що є поверненням
іноземної інвестиції, а також доходи, прибутки, інші кошти від
здійснення іноземних інвестицій, проценти, що будуть нараховані за
залишком таких коштів на інвестиційному рахунку, можна вважати
іншими коштами, що отримані від здійснення інвестиційної
діяльності в Україні. Порядок та шляхи повернення іноземному інвестору таких коштів
визначено Положенням N 280 ( z0947-05 ), купівля іноземної валюти
з цією метою має здійснюватися відповідно до пункту 2 глави 3
розділу II Положення про порядок та умови торгівлі іноземною
валютою ( z0950-05 )(2). _______________
(2) Затвердженого постановою Правління Національного банку
України N 281 ( z0950-05 ) від 10.08.2005, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 29.08.2005 N 950/11230.
II. Щодо нарахування відсотків на залишок коштів на
інвестиційному рахунку, які були перераховані із-за кордону. У випадку зарахування на інвестиційний рахунок іноземного
інвестора коштів в іноземній валюті, які надійшли із-за кордону, а
також коштів в національній валюті від продажу іноземної валюти,
що надійшла в Україну з метою здійснення іноземного інвестування,
проте, внаслідок будь-яких причин іноземна інвестиція не
здійснювалась (тобто руху коштів за цими рахунками не
відбувалось), мова може йти лише про акумулювання коштів на
інвестиційних рахунках. У такому випадку, суми процентів, які нараховані за залишками
коштів на інвестиційних рахунках не можуть вважатись доходами,
прибутками, одержаними від іноземних інвестицій. У цьому випадку
зазначені кошти можуть бути використані для розрахунків в Україні
в межах режиму інвестиційних рахунків, передбачених пунктами 16.4
та 16.6 Глави 16 Інструкції N 492 ( z1172-03 ), з обов'язковим
врахуванням того, що ці кошти не перераховані з-за кордону з метою
здійснення іноземного інвестування в Україну, а також не є
доходами, прибутками, одержаними від інвестиційної діяльності в
Україні.
Перший заступник Голови А.В.Шаповаловon top