Про визнання права власності на майно
Вищий господарський суд; Resolution, Causa on August 10, 20046/350
Document v6_35600-04, current version — Adoption on August 10, 2004

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.08.2004 Справа N 6/350
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 23.09.2004
відмовлено у порушенні провадження з перегляду)

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
Шульги О.Ф. - головуючий, Першикова Є.В., Семчука В.В. розглянув
касаційну скаргу ДП "Еліріца-Київ" на рішення господарського суду
м. Києва від 27.05.2004 р. у справі N 6/350 за позовом ТОВ "ГЕД
Плаза" до ДП "Еліріца-Київ" про визнання договору недійсним та
зустрічним позовом ДП "Еліріца-Київ" до ТОВ "ГЕД Плаза" про
визнання права власності на майно за участю представників
позивача - Демченко С.О., відповідача - Угрин В.М.
Рішенням господарського суду м. Києва від 27.05.2004 р. заяву
ТОВ "ГЕД Плаза" про перегляд рішення господарського суду м. Києва
від 02.06.2003 р. по справі N 6/350 за нововиявленими обставинами
задоволено; скасовано рішення господарського суду м. Києва від
02.06.2003 р.; прийняте нове рішення, яким визнано недійсним
договір купівлі-продажу майна від 05.05.2003 р. між Товариством з
обмеженою відповідальністю "ГЕД Плаза" та Дочірнім підприємством
"Еліріца-Київ" з моменту укладення; стягнено з відповідача на
користь позивача 170 грн. державного мита і 118 грн. витрат на
інформаційно-технічне забезпечення судового процесу; у задоволенні
зустрічного позову відмовлено.
В апеляційному порядку зазначене судове рішення не
переглядалось.
У касаційній скарзі ДП "Еліріца-Київ" просить скасувати
рішення від 27.05.2004 р., посилаючись на те, що воно прийняте з
порушенням норм чинного законодавства та залишити в силі рішення
господарського суд м. Києва від 02.06.2003 р.
У відзиві на касаційну скаргу ТОВ "ГЕД Плаза" просить
залишити рішення господарського суду м. Києва від 27.05.2004 р.
без змін, а скаргу - без задоволення.
Вивчивши справу, заслухавши пояснення представників сторін,
суд встановив наступне.
У квітні 2004 р. позивач звернувся до господарського суду
м. Києва з заявою про перегляд рішення господарського суду
м. Києва від 02.06.2003 р. за нововиявленими обставинами та
скасування рішення від 02.06.2003 р., яким у задоволенні
первісного позову відмовлено, а зустрічний позов задоволено
повністю.
Верховний Суд України в ч. 2 п. 1 Постанови Пленуму від
29.12.1976 р. N 11 ( v0011700-76 ) з наступними змінами "Про
судове рішення" роз'яснив, що рішення є законним тоді, коли суд,
виконавши всі вимоги цивільного процесуального законодавства і
всебічно перевіривши обставини, вирішив справу у відповідності з
нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних
правовідносин, а при їх відсутності - на підставі закону, що
регулює подібні відносини, або виходячи із загальних засад і
змісту законодавства України.
Місцевий суд при перегляді рішення суду за нововиявленими
обставинами не дотримався наведених роз'яснень Верховного Суду
України, порушив вимоги ст.ст. 42, 43 , п. 1 ст. 77 ГПК України
( 1798-12 ), не забезпечив повного, об'єктивного та всебічного
розгляду справи.
Відповідно до приписів п. 1 ч. 1 ст. 77 ГПК України
( 1798-12 ) суд відкладає розгляд справи у разі нез'явлення
представників сторін у судове засідання. Суд першої інстанції
залишив поза увагою відсутність представника відповідача в
судовому засіданні, не вжив заходів для встановлення причин
нез'явлення його до суду та розглянув справу і виніс рішення в
першому судовому засіданні за відсутності відповідача. При цьому,
суд вказав одну з підстав можливості вирішення спору без
відповідача - неявка представника відповідача не є перешкодою для
розгляду заяви (редакція рішення суду). Оскільки сам суд,
призначаючи справу для розгляду, витребував у відповідача
обґрунтовані пояснення по суті заяви ТОВ "ГЕД Плаза" про перегляд
рішення за нововиявленими обставинами, то назване мотивування дій
суду не обґрунтоване та містить ознаки непослідовності. Більш
того, ГПК України зобов'язує суд забезпечувати сторонам рівність
перед законом і судом (ст. 42), змагальність сторін (ст. 43), а
Закон України "Про судоустрій в Україні" ( 3018-14 ) (п. 4 ст. 6)
гарантує участь сторони в судовому розгляді її справи.
Заява про перегляд рішення господарського суду м. Києва від
02.06.2003 р. надсилалась відповідачу за адресою: м. Київ,
вул. Михайлівська, 12 (а.с. 225). За цією ж адресою місцевий суд
надіслав ДП "Еліріца-Київ" ухвалу від 05.05.2004 р. про прийняття
заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами,
в якій повідомив про час і місце засідання суду. При цьому судом
не враховано, що ДП "Еліріца-Київ" знаходиться за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 2, кв. 12, що підтверджується
матеріалами справи (а.с. 218, 219), довідкою N 0334, виданою
Дніпропетровським обласним управлінням статистики (а.с. 255),
свідоцтвом N 2334196 про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності (а.с. 256).
Отже, суд прийняв рішення за відсутності сторони, не
повідомленої належним чином про час і місце засідання суду.
Таке порушення норми процесуального права є в будь-якому
випадку підставою для скасування оскаржуваних судових рішень
відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 111-10 ГПК України ( 1798-12 ).
Враховуючи викладене, ухвалене у справі судове рішення
підлягає скасуванню, а справа - передачі для розгляду місцевому
суду.
При новому розгляді справи господарському суду належить
врахувати викладене в цій постанові, вжити заходів щодо повного,
об'єктивного, всебічного з'ясування обставин спору та прийняти
законне і обґрунтоване рішення.
Керуючись ст.ст. 111-9 - 111-11 Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ), суд П О С Т А Н О В И В:
1. Касаційну скаргу ДП "Еліріца-Київ" задовольнити частково.
2. Рішення господарського суду м. Києва від 27.05.2004 р. у
справі N 6/350 скасувати.
3. Справу N 6/350 передати господарському суду м. Києва для
розгляду заяви про перегляд рішення господарського суду м. Києва
від 02.06.2003 р. за нововиявленими обставинами.
4. Стягнути з ТОВ "ГЕД Плаза" на користь ДП "Еліріца-Київ"
85 грн. державного мита.
5. Доручити господарському суду м. Києва видати наказ.on top