Document v57-0500-19, current version — Adoption on April 24, 2019

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

24.04.2019  № 57-0007/22460

Щодо можливості використання суб'єктами господарювання картки "ключ до рахунку"

Національний банк України розглянув ваш лист стосовно можливості використання суб'єктами господарювання картки "ключ до рахунку" і в межах компетенції повідомляє.

Щодо продукту картка "ключ до рахунку" АТ "КБ "ПриватБанк".

Для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів (зокрема корпоративних платіжних карток) суб'єктам господарювання відкриваються поточні рахунки (пункт 1.31 статті 1 Закону -1 та підпункт 6 пункту 2 розділу I Інструкції -2).

__________
-1 Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (далі - Закон)

-2 Інструкція про відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів, затверджена постановою Правління Національного банку України від 01.04.2019 № 56 (далі - Інструкція)

Суб'єкти господарювання мають право використовувати корпоративні платіжні картки для здійснення платіжних операцій відповідно до режимів рахунків, установлених нормативно-правовими актами Національного банку, та умов договору з емітентом (пункт 2 розділу II та пункт 1 розділу III Положення -3).

__________
-3 Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затверджене постановою Правління Національного банку України від 05.11.2014 № 705, із змінами (далі - Положення)

За поточними рахунками, що відкриваються банками клієнтам-резидентам у національній валюті, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України (пункту 14 розділу I Інструкції).

Маємо зазначити, що за наданою АТ "КБ "ПриватБанк" інформацією Національному банку України картка "ключ до рахунку" є банківським продуктом, що за своїми функціональними властивостями належить до корпоративного електронного платіжного засобу -4, за допомогою якого її користувач має право ініціювати переказ коштів з поточного рахунку у порядку, визначеному договором та вимогами законодавства.

__________
-4 Умови та правила надання банківських послуг, пункт 3.5, https://privatbank.ua/terms

Щодо оприбуткування в касі коштів, використаних із застосуванням корпоративної платіжної картки, та подання звіту про використання коштів, виданих під звіт або на відрядження.

Фізичні особи - довірені особи установ / підприємств - юридичних осіб, які відповідно до законодавства України одержали готівку з поточного рахунку із застосуванням корпоративного електронного платіжного засобу, використовують її за призначенням без оприбуткування в касі. Кошти, які списані з поточного рахунку суб'єкта господарювання за операції, що здійснені з використанням корпоративного електронного платіжного засобу, уважаються виданими під звіт його держателю. Фізичні особи - довірені особи подають до бухгалтерії установи / підприємства звіт про використання готівки разом із підтвердними документами в установлені строки і порядку, визначені для підзвітних осіб законодавством України -5 (пункт 20 розділу II Положення про ведення касових операцій у національній валюті України -6).

____________
-5 наказ Міністерства фінансів України від 28.09.2015 № 841 "Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання"

-6 затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148, із змінами.

Заступник директора
Департаменту - начальник
управління регулювання
платіжних систем
Н. Лапко
on top