Document v2511500-11, current version — Adoption on February 15, 2011

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент платіжних систем
Л И С Т
15.02.2011 N 25-111/356-2511
Територіальним управлінням,
ОПЕРУ Національного банку
України, Банкам України,
Асоціації українських
банків,
Асоціації "Український
кредитно-банківський союз"

До Національного банку України звернувся Пенсійний фонд
України з інформацією про таке.
Згідно із спільним наказом Пенсійного фонду України та
Державного казначейства України від 27.12.2010 N 167/505 "Про
втрату чинності наказу Пенсійного фонду України, Державного
казначейства України від 28.09.2009 N 119/402" рахунок Пенсійного
фонду України N 37172200035323, відкритий в Державному
казначействі України і призначений для обліку надходжень страхових
внесків від фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності,
які обрали особливий спосіб оподаткування, закритий з
05.01.2011 року.
Проте, за інформацією Державного казначейства України
платники продовжують перераховувати на зазначений рахунок кошти,
які внесені готівкою без відкриття рахунку.
Виникає проблема щодо повернення цих коштів платникам,
оскільки в документах на переказ готівки не зазначені реквізити
платника, за якими ці кошти можна повернути.
Зважаючи на вищевикладене, просимо довести інформацію щодо
закриття рахунку N 37172200035323 до відома клієнтів.
В.о. заступника Голови В.І.Ричаківськаon top