Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП
Нацком.енергетики, ком.послуг; Resolution on December 21, 20182002
Document v2002874-18, valid, current version — Adoption on December 21, 2018
( Last event — Entry into force, gone December 28, 2018. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

21.12.2018  № 2002

Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП

Відповідно до положень статей 2, 3, 7 та 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 1.2.17 глави 1.2 розділу I Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312, доповнити новими абзацами такого змісту:

«Контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції здійснюється Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями.

Державний контроль за дотриманням учасниками роздрібного ринку електричної енергії законодавства у відповідний сфері та/або ліцензійних умов здійснюється Регулятором відповідно до законодавства.».

2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, після підпункту 6 пункту 2.3 глави 2 доповнити новим підпунктом 7 такого змісту:

«7) здійснювати закупівлю електричної енергії на ринку електричної енергії за вільними цінами з дотриманням принципів прозорості, недискримінаційності та економічної обґрунтованості з метою досягнення найнижчої можливої вартості електричної енергії для споживачів;».

У зв’язку з цим підпункти 7-13 вважати відповідно підпунктами 8-14.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

О. Кривенкоon top