Лист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політику
Letter of the President of Ukraine; Cabinet of Ministers of Ukraine, Мінфін України, National Bank of Ukraine; Memorandum on September 1, 201614168/0/2-16
Document v2-16500-16, current version — Adoption on September 1, 2016

Україна: Лист про наміри


14168/0/2-16 від 01.09.16

Київ, 1 вересня 2016 р.


Пані Крістін Лагард
Директору-розпоряднику
Міжнародного валютного фонду Вашингтон,
ОК, 20431


Шановна пані Лагард!

1. В оновленій редакції Меморандумів про економічну і фінансову політику (МЕФП) від 27 лютого і 21 липня 2015 р., що додається, ми підтверджуємо нашу налаштованість на реалізацію політики і виконання завдань економічної програми, що підтримується в межах угоди з МВФ про Механізм розширеного фінансування (EFF). Ми також надаємо виклад досягнень і подальших етапів політики, спрямованої на виконання цих завдань.

2. Попри виключно складну ситуацію в Україні - з неврегульованим конфліктом на Сході - ми доклали рішучих зусиль для реалізації напрямків політики, передбачених програмою, підтримуваною у межах угоди про Механізм розширеного фінансування, що відображає нашу рішучу налаштованість на перебудову економіки і реформи. Після глибокого і болючого спаду, економічна активність продовжувала пожвавлюватися в першому півріччі 2016 р., а реальний ВВП в двох послідовних кварталах зростав вперше з 2012 року. Рівень інфляції стрімко скорочується. Що стосується напрямків політики, ми вжили заходів для підтримки необхідної податково-бюджетної консолідації, відновлення стабільності фінансового сектору, початку роботи з подолання корупції і покращення умов для підприємницької діяльності.

3. Наші дії забезпечили виконання всіх критеріїв ефективності (КЕ), за винятком трьох, а також шести з одинадцяти структурних «маяків», встановлених на період до кінця травня 2016 року. Що стосується невиконаних критеріїв ефективності, попри те, що Національний банк України (НБУ) посилив свої зусилля для придбання іноземної валюти на ринку після запровадження валютних аукціонів, (скоригований) критерій ефективності для чистих міжнародних резервів (ЧМР) станом на кінець грудня 2015 р. не був виконаний, переважно, через більш несприятливі зовнішні умови. Також, постійно діючі критерії ефективності стосовно ненакопичення заборгованості за виплатами по зовнішньому боргу та стосовно незапровадження обмежень на обмін валюти не були дотримані. Крім того, попри успішне завершення реструктуризації 13 із 14 державних облігацій, ми дотепер не змогли дійти згоди стосовно реструктуризації облігації, що залишилась, за якою у нас виник борг. Проте ми проводимо переговори стосовно реструктуризації цієї облігації згідно з цілями нашої програми з метою досягнення прийнятного рівня боргу. Окрім того, ми запровадили обмеження на обмін валюти у вигляді заборони придбання іноземної валюти для оплати імпорту у разі, якщо митне розмитнення товарів відбулося до 1 січня 2014 р. і де відбулася зміна однієї зі сторін контракту. Цей захід наразі вже скасовано. Щодо п’яти невиконаних структурних «маяків» ми вжили таких коригуючих заходів: (і) щоб подолати затримку із створенням спеціалізованого підрозділу антикорупційної прокуратури для нагляду за розслідуваннями НАБУ, ми призначили керівника антикорупційної прокуратури та двох заступників до завершення цього перегляду і здійснили подальші вдосконалення, забезпечуючи при цьому на майбутнє послідовні, справедливі та збалансовані засади відбору шляхом внесення змін в Закон України «Про прокуратуру». Між тим, НАБУ розпочало свою діяльність згідно плану; (іі) ми звертаємося з проханням змінити строк виконання «маяку» для пенсійної реформи, яким наразі є кінець грудня 2015 р. Ми й надалі налаштовані на відновлення життєздатності нашої пенсійної системи, що набуває ще більшої актуальності на тлі зменшення розміру внесків на соціальне страхування, проте нам додатково потрібен деякий час для забезпечення необхідної підтримки суспільства. Першим кроком стало скорочення переліку професій, представники яких мають право на достроковий вихід на пенсію, до завершення цього перегляду; (ііі) ми досягли стабільних результатів, пов'язаних із виконанням структурного «маяку» з питань виконання рішень суду про сплату заборгованості та арешту коштів на рахунках, проте правовий процес вимагає більше часу, і ми просили б перенести строк цього структурного «маяка» на кінець вересня 2016 р., а також розширити його охоплення; (іv) ми звертаємося з проханням перенести строк виконання структурного «маяка» для вирішення питань банкрутства установ і режимів забезпечення повернення позик з кінця березня 2016 р. на кінець вересня 2016 року, у формулювання якого були внесені зміни для того, щоб зробити фокус на змінах в Законі України «Про банкрутство»; і (v) ми звертаємося з проханням замістити частково виконаний «маяк» щодо посилення адресності субсидій, які надаються домогосподарствам на оплату комунальних послуг, новим «маяком» на кінець вересня 2016 р. для подальшого налаштування програми з тим, щоби субсидії на сплату комунальних послуг у 2016 році залишалися в межах бюджетних граничних обсягів. Ми також забезпечили подальший прогрес у покращенні фінансового стану нашої банківської системи до завершення цього перегляду.

4. Наші зусилля у сфері реалізації напрямків політики й надалі будуть зосереджуватись на укоріненні макроекономічної стабільності і створенні підгрунтя для потужного і всеохоплюючого зростання, що мають таке важливе значення для українського народу. Це включає заходи, спрямовані на досягнення низького і стабільного рівня інфляції в межах режиму гнучкого обмінного курсу, поступове відновлення міжнародних резервів НБУ до належного рівня, оздоровлення банківської системи, подальше посилення зовнішньої та фіскальної позицій, розвиток конкуренції і покращення умов для підприємницької діяльності за рахунок проведення далекосяжних структурних реформ. Для забезпечення подальшої податково-бюджетної стабільності до завершення даного перегляду Верховна Рада України також ухвалила Державний бюджет на 2016 рік, що в цілому, відповідає цілям програми, та зміни у податковому законодавстві та реформу видатків до завершення даного перегляду. Враховуючи ризики для бюджету, пов’язані із більш несприятливими для економіки зовнішніми умовами, складнощі, які потрібно подолати через низку змін, запроваджених наприкінці 2015 року, і необхідність подальшого податково-бюджетного коригування в розмірі приблизно 1,5 відсотка ВВП в 2017 році, наші зусилля у фіскальній сфері зосереджуватимуться на застосуванні довгострокових заходів для збільшення податкових надходжень і скорочення видатків у відповідності із податково-бюджетними завданнями програми. У цьому зв’язку ми утримаємося від змін у податковій політиці, що призводитимуть до зменшення обсягу надходжень за відсутності повної компенсації цього зменшення за рахунок довгострокових заходів, і наші зусилля будуть спрямовані, перш за все, на підвищення ефективності та посилення справедливості нашої податкової системи, у тому числі за рахунок розширення бази оподаткування (зокрема, шляхом скасування існуючих пільг і утримання від надання нових) і вдосконалення адміністрування надходжень. Крім того, для ліквідації квазі-фіскального дефіциту НАК «Нафтогаз України» раніше, ніж передбачалось до цього - до завершення даного перегляду ми прийняли необхідні рішення стосовно подальшого збільшення тарифів на газ і теплову енергію з 1 травня і 1 липня 2016 року відповідно, що дозволить повністю привести їх до рівня собівартості.

5. Ми, як і раніше, маємо твердий намір продовжувати наші зусилля, спрямовані на підвищення прозорості та боротьбу з корупцією, прискорення приватизації, та підвищення ефективності управління державними підприємствами, як описано в документі, що додається. У зв'язку з цим ми прийняли Закон і запровадили ефективну і прозору вимогу щодо декларування активів для посадових осіб високого рівня. Ми також активізували свої зусилля шляхом прийняття кількох ключових законодавчих актів, в тому числі поправок до Закону України «Про приватизацію» і нового Закону України «Про корпоративне управління об’єктами державної власності».

6. З огляду на кроки, які ми вже здійснили, і зобов’язання, прийняті на майбутнє, ми просимо завершити другий перегляд і надати транш в сумі 716,110 млн. СПЗ. Враховуючи затримку із завершенням цього перегляду і виконанням деяких заходів, передбачених програмою, ми очікуємо, що третій перегляд в рамках угоди про механізм розширеного фінансування базуватиметься на критеріях ефективності на кінець вересня 2016 р., і звертаємося з проханням щодо виділення решти сум наступними дев'ятьма траншами у відповідності до Таблиці 3. Крім того, ми звертаємося з проханням щодо звільнення від необхідності виконання на кінець грудня 2015 р. критерію ефективності щодо чистих міжнародних резервів НБУ, а також звільнення від виконання постійного діючого критерію ефективності щодо ненакопичення сектором загальнодержавного управління нової протермінованої заборгованості з виплати зовнішнього боргу а також постійного діючого критерію ефективності щодо невстановлення обмежень на здійснення платежів і переказів за поточними міжнародними операціями. Окрім того, ми також звертаємося з проханням завершити перегляд фінансових гарантій.

7. Ми впевнені, що напрямки політики, викладені в МЕФ, що додається, дозволять досягти макроекономічних і фінансових цілей програми, проте ми будемо вживати будь-яких додаткових заходів, що можуть сприяти цій меті. Ми проводитимемо консультації з МВФ щодо ухвалення таких заходів до того, як будуть внесені зміни в напрямки політики, визначені в МЕФП, у відповідності з політикою МВФ щодо проведення таких консультацій. Ми надаватимемо фахівцям МВФ на їх запит дані та інформацію, необхідні для проведення моніторингу виконання програми. Підтверджуючи нашу відданість нашій політиці прозорості, ми надаємо згоду на публікацію МВФ цього листа, Меморандуму про економічну і фінансову політику, Технічного меморандуму про взаєморозуміння (ТМВ) і супровідних документів Ради директорів МВФ.

Петро Порошенко
Президент

Володимир Гройсман
Прем’єр-міністр

Олександр Данилюк
Міністр фінансів

Валерія Гонтарева
Голова Національного банку України

Додаток I. Меморандум про економічну і фінансову політику

{Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/}on top