Document v1831323-04, current version — Adoption on December 31, 2004

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Л И С Т
31.12.2004 N 24-34-1831
Державній комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України

Щодо повернення розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України
без державної реєстрації

У Міністерстві юстиції України розглянуто подане на державну
реєстрацію розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 17.12.2004 N 3103 ( v3103486-04 )
"Про затвердження зразка типового поліса обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів" і вдруге повідомляється. Відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493
( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами)
державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, які
видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади,
органами господарського управління та контролю і які зачіпають
права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий
характер. При цьому на державну реєстрацію подаються нормативно-правові
акти, прийняті уповноваженими на це суб'єктами нормотворення у
визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством
процедурою, що містять норми права, мають неперсоніфікований
характер і розраховані на неодноразове застосування (пункт 3
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств, інших органів виконавчої влади, органів
господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи
й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92
N 731 ( 731-92-п ) (із змінами). Зразок поліса не є нормативно-правовим актом і відповідно до
вищезазначеного Положення ( 731-92-п ) державній реєстрації в
Міністерстві юстиції України не підлягає та застосовується без
такої.
Заступник Міністра Л.М.Горбуноваon top