Document v1681359-12, current version — Adoption on October 17, 2012

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2012 року № 1681

Про скаргу кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 219 Вінічука О.М., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 15 жовтня 2012 року за № 21-36-30617

До Центральної виборчої комісії 15 жовтня 2012 року надійшла скарга кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 219 Вінічука Олександра Миколайовича на дії кандидата у народні депутати України в цьому ж окрузі Бондаренка Володимира Дмитровича.

У скарзі суб’єкт звернення просить визнати дії кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 219 Бондаренка В.Д. щодо проведення 11 жовтня 2012 року у приміщенні Центральної районної поліклініки Святошинського району міста Києва "заходу передвиборної агітації – зустрічі з виборцями – співробітниками поліклініки замість анонсованої ним зустрічі народного депутата України з виборцями" такими, що не відповідають вимогам Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон).

Суб’єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги тим, що на веб-сайті кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 219 Бондаренка В.Д. у розділі "Щоденник кандидата" розміщено анонс зустрічей з працівниками лікарні № 5. Вказану зустріч із співробітниками поліклініки анонсовано як звіт народного депутата України перед виборцями.

Вінічук О.М. вважає, що суб’єктом оскарження було порушено обмеження щодо ведення передвиборної агітації, встановлені частинами четвертою та двадцять першою статті 74 Закону.

На підтвердження вищезазначених обставин до скарги додано прінт-скрін з веб-сайту okrug219.org.ua/news/article/diary_topic/248, а також диск з фрагментом відеозапису зустрічі з виборцями.

На виконання частини десятої статті 111 Закону копію скарги з доданими до неї документами 15 жовтня 2012 року надіслано суб’єкту оскарження, якого повідомлено про можливість подати письмові пояснення по суті скарги.

У своїх поясненнях кандидат у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 219 Бондаренко В.Д. вказує на те, що зазначену в скарзі зустріч було проведено ним відповідно до Закону України "Про статус народного депутата України" з метою звітування перед виборцями про виконання програми політичної партії та інформування виборців про свою поточну депутатську діяльність. Вважає додані до скарги матеріали (прінт-скрін з веб-сайту, диск з фрагментом відеозапису зустрічі з виборцями) недостатніми для підтвердження зазначених у скарзі обставин, а також вказує на сумнівний та провокаційний характер цих матеріалів.

Постановою Центральної виборчої комісії від 14 серпня 2012 року № 356 "Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування" зареєстровано кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 219 Вінічука Олександра Миколайовича.

Постановою Центральної виборчої комісії від 8 серпня 2012 року № 203 "Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, висунутих політичною партією Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", в одномандатних виборчих округах" зареєстровано кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 219 Бондаренка Володимира Дмитровича.

За змістом частин першої та другої статті 108 Закону та пунктів 2.1, 2.2 Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів народних депутатів України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 31 липня 2012 року № 133 (далі – Порядок), кандидат у народні депутати України, зареєстрований у встановленому Законом порядку, може оскаржити до виборчої комісії, зокрема, дії іншого кандидата у народні депутати України. Частиною восьмою вказаної статті та пунктом 3.4 Порядку передбачено, що скарга на дії чи бездіяльність кандидата у народні депутати України може бути подана до Центральної виборчої комісії.

Таким чином, Комісія зазначає, що згідно зі статтею 108 Закону скаргу подано належним суб’єктом звернення зі скаргою до належного суб’єкта розгляду скарги.

Розглянувши скаргу, додані до неї матеріали та пояснення суб’єкта оскарження, Центральна виборча комісія встановила.

Відповідно до частини першої статті 68 Закону передвиборна агітація – це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію – суб’єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.

Із пояснень суб’єкта оскарження вбачається, що зустріч з виборцями було проведено відповідно до Закону України "Про статус народного депутата України".

Згідно з пунктами 11, 12 частини першої статті 24 Закону України "Про статус народного депутата України" народний депутат України зобов’язаний постійно підтримувати зв’язки з виборцями, вивчати громадську думку, потреби і запити населення, а у разі необхідності повідомляти про них Верховну Раду України та її органи, вносити пропозиції та вживати в межах своїх повноважень заходи щодо їх врахування в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій; інформувати виборців про свою депутатську діяльність через засоби масової інформації, на зборах виборців періодично, але не рідше двох разів на рік.

Таким чином, правовий статус народного депутата України обумовлює обов’язок проводити зустрічі з виборцями щодо питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю.

Крім того, із доданих до скарги матеріалів, зокрема диску з фрагментом відеозапису зустрічі з виборцями, не вбачається проведення кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 219 Бондаренком В.Д. передвиборної агітації з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у народні депутати України під час зустрічі з виборцями.

Також Центральна виборча комісія зазначає, що встановлені частиною двадцять першою статті 74 Закону обмеження щодо ведення передвиборної агітації, на порушення яких посилається суб’єкт звернення зі скаргою, поширюються лише на дії, які можуть бути вчинені за місцем роботи кандидата у народні депутати України, або із залученням для проведення передвиборної агітації окремих осіб.

Докази, на підставі яких виборча комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення суб’єкта звернення зі скаргою, суб’єкта оскарження чи заінтересованих осіб, та інші обставини, що мають значення для правильного розгляду скарги, надають виборчій комісії суб’єкт звернення зі скаргою, суб’єкт оскарження, заінтересовані особи (частини перша – третя статті 112 Закону).

Якщо суб’єкт звернення, суб’єкт оскарження чи заінтересована особа не надасть докази для підтвердження обставин, на які він посилається, виборча комісія вирішує справу на основі наявних доказів.

Відповідно до часини сьомої статті 112 Закону виборча комісія оцінює, зокрема, достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності.

Твердження суб’єкта звернення зі скаргою, що суб’єктом оскарження здійснювалися дії щодо ведення передвиборної агітації з порушенням Закону, не знайшли свого підтвердження та спростовуються фактичними обставинами, поясненнями суб’єкта оскарження, а також нормами Закону.

Отже, Центральна виборча комісія дійшла висновку, що вимоги скарги є безпідставними, необґрунтованими, не відповідають фактичним обставинам та не ґрунтуються на законі, що обумовлює прийняття рішення про відмову у задоволенні скарги.

Враховуючи викладене, відповідно до статті 68, частин четвертої, двадцять першої статті 74, статей 108–113 Закону України "Про вибори народних депутатів України", Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів народних депутатів України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 31 липня 2012 року № 133, керуючись частиною другою статті 3, статтями 11–13, частиною четвертою статті 14, частиною четвертою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. У задоволенні скарги кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 219 Вінічука Олександра Миколайовича на дії кандидата у народні депутати України в цьому ж окрузі Бондаренка Володимира Дмитровича відмовити.

2. Копію цієї постанови надіслати кандидатам у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 219 Вінічуку О.М. та Бондаренку В.Д.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


В.ШАПОВАЛon top