Document v1492359-14, current version — Adoption on October 6, 2014

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 6 жовтня 2014 року № 1492

Про порядки проведення жеребкування щодо черговості надання політичним партіям, кандидатам у народні депутати України ефірного часу на регіональних теле- та радіоканалах за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України

Відповідно до частин другої, четвертої, абзацу другого частини шостої статті 72, абзацу другого частини вісімнадцятої, частини двадцятої статті 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 4 статті 17, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити:

Порядок проведення жеребкування щодо черговості надання політичним партіям, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, ефірного часу на регіональних теле- та радіоканалах для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України (додаток 1);

Порядок проведення жеребкування щодо черговості надання кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах, ефірного часу на регіональних теле- та радіоканалах для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України (додаток 2).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 14 травня 2013 року № 89 "Про Порядок проведення жеребкування щодо черговості надання кандидатам у народні депутати України ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів народних депутатів України".

3. Цю постанову надіслати відповідним окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙ
Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 6 жовтня 2014 року № 1492

ПОРЯДОК
проведення жеребкування щодо черговості надання політичним партіям, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, ефірного часу на регіональних теле- та радіоканалах для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України

Цей Порядок визначає процедуру проведення окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України, визначеними рішенням Центральної виборчої комісії у кожному з регіонів України, жеребкування щодо черговості надання політичним партіям, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (далі відповідно - окружні виборчі комісії, партії), ефірного часу на регіональних теле- та радіоканалах для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України.

1. Окружні виборчі комісії проводять жеребкування щодо:

1) черговості надання партіям ефірного часу на регіональному телеканалі для проведення передвиборної агітації;

2) черговості надання партіям ефірного часу на регіональному радіоканалі для проведення передвиборної агітації.

2. Ефірний час на регіональних теле- та радіоканалах для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України, надається кожній партії між дев’ятнадцятою і двадцять другою годинами.

На чергових виборах народних депутатів України ефірний час надається партіям у загальному обсязі по 20 хвилин на регіональних теле- та радіоканалах у двох рівних частках від загального обсягу виділеного часу - по 10 хвилин у два етапи. При цьому кожна чергова частка ефірного часу надається партіям після використання всіма партіями попередньої частки ефірного часу.

На позачергових виборах народних депутатів України ефірний час надається партіям на регіональних теле- та радіоканалах у кількості, визначеній відповідними окружними виборчими комісіями, враховуючи можливості надання ефірного часу регіональними (регіональною) телерадіоорганізаціями (телерадіоорганізацією) державної чи комунальної форми власності у встановлені часові проміжки (між дев’ятнадцятою і двадцять другою годинами), та в межах коштів Державного бюджету України, виділених на забезпечення ведення передвиборної агітації, із додержанням принципу рівних умов. Відповідний ефірний час надається партіям в один етап без розподілу на частки.

3. Жеребкування проводиться на засіданні окружної виборчої комісії за участю уповноважених осіб партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі чи уповноважених осіб партій в одномандатних виборчих округах відповідного регіону (далі - уповноважена особа):

не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня виборів - у разі проведення чергових виборів народних депутатів України;

не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів - у разі проведення позачергових виборів народних депутатів України.

Уповноважені особи повинні мати при собі посвідчення встановленої форми, видані Центральною виборчою комісією, що підтверджують їх статус.

У разі відсутності під час проведення жеребкування уповноважених осіб, які мають право брати участь у жеребкуванні, замість таких осіб у жеребкуванні бере участь один із членів відповідної окружної виборчої комісії або особа з числа спеціалістів, експертів та технічних працівників, визначена цією комісією.

4. Окружна виборча комісія визначає дату, час та місце проведення жеребкування, про що приймає відповідну постанову.

5. Не пізніш як за день до дня проведення жеребкування окружна виборча комісія повідомляє уповноважених осіб про дату, час та місце його проведення шляхом публікації такої інформації у регіональних (місцевих) друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості оприлюднює таку інформацію в інший спосіб.

6. Жеребкування проводиться у два етапи:

- перший - щодо черговості надання партіям ефірного часу на регіональному телеканалі для проведення передвиборної агітації;

- другий - щодо черговості надання партіям ефірного часу на регіональному радіоканалі для проведення передвиборної агітації.

7. Для проведення жеребкування щодо черговості надання партіям ефірного часу на регіональних телерадіоканалах окружними виборчими комісіями складаються:

список партій, які беруть участь у жеребкуванні. У такому списку партії розміщуються за хронологічним порядком реєстрації Центральною виборчою комісією кандидатів у депутати, включених до виборчих списків відповідних партій (за номерами постанов Центральної виборчої комісії). Перелік партій надсилається відповідним окружним виборчим комісіям Центральною виборчою комісією засобами інформаційно-аналітичної системи "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори";

відомість про результати жеребкування щодо черговості надання партіям ефірного часу на регіональному телеканалі для проведення ними передвиборної агітації;

відомість про результати жеребкування щодо черговості надання партіям ефірного часу на регіональному радіоканалі для проведення ними передвиборної агітації;

відомість про надання партіям ефірного часу на регіональному телеканалі для проведення передвиборної агітації (на основі поданого регіональною телеорганізацією попереднього розкладу ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних телепрограм із зазначенням дати і часу виходу їх в ефір (без зазначення конкретних учасників передач);

відомість про надання партіям ефірного часу на регіональному радіоканалі для проведення передвиборної агітації (на основі поданого регіональною радіоорганізацією попереднього розкладу ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних радіопрограм із зазначенням дати і часу виходу їх в ефір (без зазначення конкретних учасників передач).

8. Жеребкування проводиться за допомогою барабана, скриньки або іншого пристрою, який дає змогу провести жеребкування (далі - пристрій), з використанням однакових за розміром та кольором аркушів паперу, карток, кульок тощо (далі - жеребки), з нанесенням на кожному жеребку одного з порядкових номерів, за яким визначатиметься черговість надання партіям ефірного часу на регіональних телерадіоканалах. При цьому окремо для кожного з жеребкувань виготовляється окремий комплект жеребків з порядковими номерами за кількістю партій, включених до списку для жеребкування.

Якщо жеребки виготовляються чи запаковуються у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з їх змістом до моменту діставання з пристрою, жеребкування проводиться за допомогою пристрою з прозорого матеріалу.

Якщо жеребки виготовляються у спосіб, що дає можливість ознайомитися з їх змістом до моменту діставання з пристрою, жеребкування проводиться за допомогою пристрою з непрозорого матеріалу.

Види матеріалу пристрою (прозорий чи непрозорий) та жеребків для проведення жеребкування визначаються окружною виборчою комісією до початку її засідання, на якому відбувається жеребкування.

9. Окружною виборчою комісією до проведення процедури жеребкування визначаються:

член комісії для фіксування результатів жеребкування;

член комісії або особа з числа спеціалістів, експертів та технічних працівників для діставання жеребків із пристрою, оголошення та демонстрації присутнім на засіданні окружної виборчої комісії нанесеного на кожному жеребку порядкового номера (у разі відсутності відповідної уповноваженої особи);

особа з числа спеціалістів, експертів та технічних працівників для виконання технічної роботи (вкидання жеребків у пристрій, його обертання, розкриття конвертів тощо);

два члени комісії для опрацювання результатів жеребкування.

10. Жеребкування щодо черговості надання ефірного часу партіям для проведення передвиборної агітації на регіональному телеканалі проводиться у такій послідовності:

Жеребки поміщаються визначеною окружною виборчою комісією особою з числа спеціалістів, експертів, технічних працівників у пристрій для жеребкування та перемішуються.

Після перемішування жеребків відповідно до списку партій, які беруть участь у жеребкуванні, уповноважена особа, а в разі її відсутності - член окружної виборчої комісії або особа з числа спеціалістів, експертів, технічних працівників за дорученням головуючого на засіданні окружної виборчої комісії дістає з пристрою жеребок і розпаковує його (якщо жеребок запакований), демонструючи та оголошуючи нанесений на ньому номер.

Відповідні номери у порядку визначеної жеребкуванням черговості заносяться членом окружної виборчої комісії до відомості про результати жеребкування, у якій зазначається черговість надання партіям ефірного часу на регіональному телеканалі для проведення ними передвиборної агітації на першому та другому етапах (на позачергових виборах народних депутатів України - на одному етапі).

Особи, які брали участь у жеребкуванні, розписуються у цій відомості.

Після діставання з пристрою останнього жеребка два визначені окружною виборчою комісією для опрацювання результатів жеребкування члени окружної виборчої комісії послідовно в порядку черговості, визначеної жеребкуванням, вносять до відомості про надання партіям ефірного часу на регіональному телеканалі для проведення передвиборної агітації назви партій, які брали участь у жеребкуванні.

11. Жеребкування щодо черговості надання ефірного часу партіям для проведення передвиборної агітації на регіональному радіоканалі проводиться за процедурою, передбаченою пунктом 10 цього Порядку.

При цьому результати відповідного жеребкування включаються до відомості про результати жеребкування, в якій зазначається черговість надання партіям ефірного часу на регіональному радіоканалі для проведення ними передвиборної агітації на першому та другому етапах (на позачергових виборах народних депутатів України - на одному етапі), а також відомості про надання партіям ефірного часу на регіональному радіоканалі для проведення передвиборної агітації.

12. Відомості про хід і результати жеребкування заносяться до протоколу засідання окружної виборчої комісії. Результати жеребкування затверджуються постановою окружної виборчої комісії.

13. У триденний строк з дня затвердження результатів жеребкувань такі результати та складені за їх підсумками розклади ефірного часу із зазначенням конкретних дат і часу виходу в ефір передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм публікуються у відповідному регіональному (місцевому) друкованому засобі масової інформації державної чи комунальної форми власності.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШ
Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 6 жовтня 2014 року № 1492

ПОРЯДОК
проведення жеребкування щодо черговості надання кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах, ефірного часу на регіональних теле- та радіоканалах для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України

Цей Порядок визначає процедуру проведення окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України, визначеними рішенням Центральної виборчої комісії у кожному з регіонів України, жеребкування щодо черговості надання кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах (далі - відповідно окружні виборчі комісії, кандидати у депутати, одномандатний округ), ефірного часу на регіональних теле- та радіоканалах для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України.

1. Окружні виборчі комісії проводять жеребкування щодо:

1) черговості надання кандидатам у депутати ефірного часу на регіональному телеканалі для проведення передвиборної агітації;

2) черговості надання кандидатам у депутати ефірного часу на регіональному радіоканалі для проведення передвиборної агітації.

2. Ефірний час на регіональних теле- та радіоканалах для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України, надається кожному кандидату у депутати між дев’ятнадцятою і двадцять другою годинами.

Кандидатам у депутати надається по 20 хвилин на регіональному телеканалі та по 20 хвилин на регіональному радіоканалі ефірного часу для проведення ними передвиборної агітації у блоці передвиборних програм, визначених для відповідного одномандатного округу, трансляція яких здійснюється на територію відповідного одномандатного округу регіональними телерадіоорганізаціями державної чи комунальної форми власності.

На позачергових виборах народних депутатів України ефірний час надається кандидатам у депутати на регіональних теле- та радіоканалах у кількості, визначеній відповідними окружними виборчими комісіями, враховуючи можливості надання ефірного часу регіональними (регіональною) телерадіоорганізаціями (телерадіоорганізацією) державної чи комунальної форми власності у встановлені часові проміжки (між дев’ятнадцятою і двадцять другою годинами), та в межах коштів Державного бюджету України, виділених на забезпечення ведення передвиборної агітації, із додержанням принципу рівних умов.

3. Жеребкування проводиться на засіданні окружної виборчої комісії за участю кандидатів у депутати або їх довірених осіб:

не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня виборів - у разі проведення чергових виборів народних депутатів України;

не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів - у разі проведення позачергових, повторних чи проміжних виборів народних депутатів України.

Кандидати у депутати, довірені особи кандидатів у депутати повинні мати при собі посвідчення встановленої форми, видані Центральною виборчою комісією, що підтверджують їх статус.

4. Окружна виборча комісія визначає дату, час та місце проведення жеребкування, про що приймає відповідну постанову.

5. Не пізніш як за день до дня проведення жеребкування окружна виборча комісія повідомляє кандидатів у депутати, довірених осіб кандидатів у депутати про дату, час та місце його проведення шляхом публікації такої інформації у регіональних (місцевих) друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості оприлюднює таку інформацію в інший спосіб.

6. Жеребкування проводиться у два етапи:

- перший - щодо черговості надання кандидатам у депутати ефірного часу на регіональному телеканалі для проведення передвиборної агітації;

- другий - щодо черговості надання кандидатам у депутати ефірного часу на регіональному радіоканалі для проведення передвиборної агітації.

7. Для проведення жеребкувань щодо черговості надання кандидатам у депутати ефірного часу на регіональних телерадіоканалах окружними виборчими комісіями складаються:

списки кандидатів у депутати (по кожному одномандатному округу) в алфавітному порядку із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності) та порядкових номерів кожного з них (далі - список). У разі коли два або більше кандидатів у депутати мають однакові прізвища, власні імена (усі власні імена), по батькові (за наявності), такі кандидати у депутати включаються до списку в порядку зростання дати їх народження. Перелік кандидатів у депутати по кожному одномандатному округу надсилається відповідним окружним виборчим комісіям Центральною виборчою комісією засобами інформаційно-аналітичної системи "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори";

відомість про результати жеребкування щодо черговості надання кандидатам у депутати ефірного часу на регіональному телеканалі для проведення ними передвиборної агітації;

відомість про результати жеребкування щодо черговості надання кандидатам у депутати ефірного часу на регіональному радіоканалі для проведення ними передвиборної агітації;

відомості про надання кандидатам у депутати ефірного часу на регіональному телеканалі для проведення передвиборної агітації (на основі поданого регіональною телеорганізацією попереднього розкладу ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних телепрограм із зазначенням дати і часу виходу їх в ефір (без зазначення конкретних учасників передач) (по кожному одномандатному округу);

відомості про надання кандидатам у депутати ефірного часу на регіональному радіоканалі для проведення передвиборної агітації (на основі поданого регіональною радіоорганізацією попереднього розкладу ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних радіопрограм із зазначенням дати і часу виходу їх в ефір (без зазначення конкретних учасників передач) (по кожному одномандатному округу).

8. Жеребкування проводиться за допомогою барабана, скриньки або іншого пристрою, який дає змогу провести жеребкування (далі - пристрій), з використанням однакових за розміром та кольором аркушів паперу, карток, кульок тощо (далі - жеребки), з нанесенням на кожному жеребку одного з порядкових номерів, за яким визначатиметься черговість надання кандидатам у депутати ефірного часу на регіональних телерадіоканалах. При цьому окремо для кожного з жеребкувань виготовляється окремий комплект жеребків з порядковими номерами.

Необхідна кількість жеребків повинна дорівнювати найбільшій кількості кандидатів у депутати з числа зареєстрованих в одномандатних округах відповідного регіону України.

Якщо жеребки виготовляються чи запаковуються у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з їх змістом до моменту діставання з пристрою, жеребкування проводиться за допомогою пристрою з прозорого матеріалу.

Якщо жеребки виготовляються у спосіб, що дає можливість ознайомитися з їх змістом до моменту діставання з пристрою, жеребкування проводиться за допомогою пристрою з непрозорого матеріалу.

Види матеріалу пристрою (прозорий чи непрозорий) та жеребків для проведення жеребкування визначаються окружною виборчою комісією до початку її засідання, на якому відбувається жеребкування.

9. Окружною виборчою комісією до проведення процедури жеребкування визначаються:

член комісії для фіксування результатів жеребкування;

член комісії або особа з числа спеціалістів, експертів та технічних працівників для діставання жеребків із пристрою, оголошення та демонстрації присутнім на засіданні окружної виборчої комісії нанесеного на кожному жеребку порядкового номера;

особа з числа спеціалістів, експертів та технічних працівників для виконання технічної роботи (вкидання жеребків у пристрій, його обертання, розкриття конвертів тощо);

два члени комісії для опрацювання результатів жеребкування.

10. Жеребкування щодо черговості надання ефірного часу кандидатам у депутати для проведення передвиборної агітації на регіональному телеканалі проводиться у такій послідовності.

Жеребки поміщаються визначеною окружною виборчою комісією особою з числа спеціалістів, експертів, технічних працівників у пристрій для жеребкування та перемішуються.

Після перемішування жеребків член окружної виборчої комісії або особа з числа спеціалістів, експертів, технічних працівників за дорученням головуючого на засіданні окружної виборчої комісії дістає з пристрою жеребок і розпаковує його (якщо жеребок запакований), демонструючи та оголошуючи нанесений на ньому номер.

Відповідні номери у порядку визначеної жеребкуванням черговості заносяться членом окружної виборчої комісії до відомості про результати жеребкування щодо черговості надання кандидатам у депутати ефірного часу на регіональному телеканалі для проведення ними передвиборної агітації.

Згідно із встановленою жеребкуванням черговістю щодо кожного з одномандатних округів у хронологічному порядку визначається послідовність надання ефірного часу кандидатам у депутати для проведення ними передвиборної агітації на регіональному телеканалі.

Після діставання з пристрою останнього жеребка два визначені окружною виборчою комісією для опрацювання результатів жеребкування члени окружної виборчої комісії послідовно щодо кожного з одномандатних округів у порядку черговості, визначеної жеребкуванням, вносять до відомості про надання кандидатам у депутати ефірного часу на регіональних телеканалах для проведення передвиборної агітації прізвище, ім’я, по батькові кандидата у депутати, включеного до списку під номером, який відповідає номеру, зазначеному на жеребку.

У разі якщо номера, зазначеного на жеребку, немає у списку з порядковими номерами кандидатів у депутати, цей номер під час визначення черговості надання ефірного часу кандидатам у депутати у відповідному окрузі не використовується.

11. Жеребкування щодо черговості надання ефірного часу кандидатам у депутати для проведення передвиборної агітації на регіональному радіоканалі проводиться за процедурою, передбаченою пунктом 10 цього Порядку.

При цьому результати відповідного жеребкування включаються до відомості про результати жеребкування щодо черговості надання кандидатам у депутати ефірного часу на регіональному радіоканалі для проведення ними передвиборної агітації, а також відомості про надання кандидатам у депутати ефірного часу на регіональному радіоканалі для проведення передвиборної агітації.

12. Відомості про хід і результати жеребкування заносяться до протоколу засідання окружної виборчої комісії. Результати жеребкування затверджуються постановою окружної виборчої комісії.

13. У триденний строк з дня затвердження результатів жеребкувань такі результати та складені за їх підсумками розклади ефірного часу із зазначенням конкретних дат і часу виходу в ефір передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм публікуються у відповідному регіональному (місцевому) друкованому засобі масової інформації державної чи комунальної форми власності.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШon top