Щодо надання інформації про нерухоме майно
Letter of the Ministry of Justice of Ukraine; Інші on October 25, 200601-11/1433
Document v1433323-06, current version — Adoption on October 25, 2006

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Державне підприємство "Інформаційний центр"
Л И С Т
25.10.2006 N 01-11/1433

На ваш запит від 12.10.2006 N Ш-18 щодо надання інформації
про нерухоме майно, яке належить гр. С (ідент. код [...]), у межах
своєї компетенції повідомляємо наступне.
Згідно Тимчасового положення про порядок державної реєстрації
прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 07.02.2002 N 7/5 ( z0157-02 ),
зареєстрованого в Мін'юсті 18.02.2002 за N 157/6445 (із змінами та
доповненнями), на державне підприємство "Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України покладено повноваження щодо
створення, функціонування, збереження даних та захист від
несанкціонованого доступу до Реєстру прав власності на нерухоме
майно.
Відповідно до зазначеного Тимчасового положення ( z0157-02 )
надання витягів та інформаційних довідок з Реєстру прав власності
на нерухоме майно, а також здійснення інших функцій належить до
компетенції бюро технічної інвентаризації.
Враховуючи вищенаведене, для отримання відомостей щодо
відсутності або наявності реєстрації прав власності на нерухоме
майно Вам необхідно безпосередньо звернутися до відповідного бюро
технічної інвентаризації, яке підключене до електронного Реєстру
прав власності на нерухоме майно.
При цьому повідомляємо, що комунальне підприємство "Київське
міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності
на об'єкти нерухомого майна" не підключене до Реєстру прав
власності на нерухоме майно.
Запитувана Вами інформація щодо того, чи вперше гр. С придбав
нерухоме майно, може міститись у Державному реєстрі правочинів.
Відповідно до пункту 2 Тимчасового порядку державної
реєстрації правочинів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26.05.2004 N 671 ( 671-2004-п ) (далі - Тимчасовий
порядок), державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України є адміністратором Державного реєстру правочинів
(далі - Реєстр) та відповідає за технічне, технологічне
забезпечення Реєстру, надає реєстраторам доступ до Реєстру,
забезпечує збереження та захист інформації, що міститься у
Реєстрі.
Відповідно до зазначеного Тимчасового порядку ( 671-2004-п ),
надання інформації з Реєстру здійснюється реєстраторами, якими
згідно з пунктом 2 Тимчасового порядку є державні нотаріальні
контори, приватні нотаріуси, які згідно з договорами, укладеними з
адміністратором Реєстру, проводять державну реєстрацію правочинів,
змін, внесених до них, відомостей про припинення їх дії, приймають
запити, видають завірені витяги з Реєстру.
З огляду на вищевикладене, для отримання інформації із
Реєстру пропонуємо Вам звернутись до одного з реєстраторів
Реєстру.
Заступник генерального директора Л.В.Афіногеноваon top