Document v1421359-14, current version — Adoption on October 1, 2014

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 1 жовтня 2014 року № 1421

Про Порядок проведення жеребкування щодо черговості надання політичним партіям ефірного часу на загальнонаціональних теле- та радіоканалах за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України

Відповідно до частин другої, четвертої, абзацу першого частини шостої статті 72, абзацу другого частини вісімнадцятої, частини двадцятої статті 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити Порядок проведення жеребкування щодо черговості надання політичним партіям ефірного часу на загальнонаціональних теле- та радіоканалах за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 19 липня 2012 року № 119 "Про Порядок проведення жеребкування щодо черговості надання політичним партіям ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення чергових виборів народних депутатів України".

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙДодаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 жовтня 2014 року № 1421

ПОРЯДОК
проведення жеребкування щодо черговості надання політичним партіям ефірного часу на загальнонаціональних теле- та радіоканалах за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України

Цей Порядок визначає процедуру проведення Центральною виборчою комісією жеребкування щодо черговості надання політичним партіям, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, ефірного часу на загальнонаціональних теле- та радіо каналах - суспільно-політичних загальнонаціональних каналах Суспільного телебачення та Суспільного радіо Національної суспільної телерадіокомпанії України (далі відповідно - партії, кандидати у депутати, суспільно-політичний загальнонаціональний канал Суспільного телебачення, суспільно-політичний загальнонаціональний канал Суспільного радіо) для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення чергових та позачергових виборів народних депутатів України.

1. Центральна виборча комісія проводить жеребкування щодо:

1) черговості надання партіям ефірного часу на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення для проведення передвиборної агітації;

2) черговості надання партіям ефірного часу на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного радіо для проведення передвиборної агітації.

2. Ефірний час на суспільно-політичних загальнонаціональних каналах Суспільного телебачення та Суспільного радіо для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України, надається кожній партії між дев’ятнадцятою і двадцять другою годинами.

На чергових виборах народних депутатів України ефірний час надається партіям у загальному обсязі по 60 хвилин на суспільно-політичних загальнонаціональних теле- та радіоканалах у двох рівних частках від загального обсягу виділеного часу - по 30 хвилин у два етапи. При цьому кожна чергова частка ефірного часу надається партіям після використання всіма партіями попередньої частки ефірного часу.

На позачергових виборах народних депутатів України ефірний час надається партіям на суспільно-політичних загальнонаціональних теле- та радіоканалах в обсягах, визначених Центральною виборчою комісією, враховуючи можливості забезпечення надання ефірного часу на суспільно-політичних загальнонаціональних каналах Суспільного телебачення та Суспільного радіо у встановлені часові проміжки (між дев’ятнадцятою і двадцять другою годинами), та в межах коштів Державного бюджету України, виділених на забезпечення ведення передвиборної агітації, із додержанням принципу рівних умов. Відповідний ефірний час надається партіям в один етап без розподілу на частки.

3. Жеребкування проводиться на засіданні Центральної виборчої комісії за участю представників партій у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу чи уповноважених осіб партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (далі відповідно - представник партії, уповноважена особа):

не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня виборів - у разі проведення чергових виборів народних депутатів України;

не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів - у разі проведення позачергових виборів народних депутатів України.

У разі відсутності під час проведення жеребкування представників партій, уповноважених осіб, які мають право брати участь у жеребкуванні, замість таких осіб у жеребкуванні бере участь працівник Секретаріату Центральної виборчої комісії.

Під час проведення жеребкування можуть бути присутні представники Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Національної суспільної телерадіокомпанії України.

4. Центральна виборча комісія повідомляє партії про дату, час та місце проведення жеребкування шляхом оприлюднення такої інформації на своєму офіційному веб-сайті.

5. Жеребкування проводиться у два етапи:

- перший - технічне жеребкування для визначення черговості участі партій в основних жеребкуваннях;

- другий - основні жеребкування щодо черговості надання партіям ефірного часу для проведення передвиборної агітації.

6. Для проведення технічного жеребкування складається список партій, які беруть участь у жеребкуванні. У такому списку партії розміщуються за хронологічним порядком реєстрації Центральною виборчою комісією кандидатів у депутати, включених до виборчих списків відповідних партій (за номерами постанов Центральної виборчої комісії).

7. Технічне жеребкування проводиться за допомогою виготовленого з прозорого матеріалу барабана, що обертається, однакових за розміром і кольором карток (далі - жеребки), на кожній із яких з одного боку проставляється порядковий номер, що відповідає номеру партії, зазначеному в списку, та однакових за розміром і кольором конвертів, у які вкладаються такі жеребки.

Потрібна кількість жеребків повинна дорівнювати кількості партій, включених до списку для жеребкування.

8. Технічне жеребкування проводиться у такій послідовності:

1) конверти із жеребками поміщаються в барабан та перемішуються;

2) після перемішування конвертів із жеребками в барабані представник партії чи уповноважена особа, а в разі їх відсутності - працівник Секретаріату Комісії за встановленою черговістю згідно із списком для жеребкування почергово дістають із барабана конверти із жеребками, розкривають їх, оголошують та демонструють номер, зазначений на жеребку, після чого розписуються у відомості про результати жеребкування;

3) після діставання з барабана останнього конверта із жеребком та його розкриття головуючий на засіданні Центральної виборчої комісії оголошує номери, за якими визначається черговість участі партій в основних жеребкуваннях щодо черговості надання їм ефірного часу для проведення передвиборної агітації на суспільно-політичних загальнонаціональних каналах Суспільного телебачення та Суспільного радіо.

9. Основні жеребкування проводяться за допомогою виготовленого із прозорого матеріалу барабана, що обертається, однакових за розміром і кольором конвертів, у які вкладаються жеребки, на кожному із яких з одного боку проставляється порядковий номер, за яким визначатиметься черговість надання партіям ефірного часу на суспільно-політичних загальнонаціональних каналах Суспільного телебачення та Суспільного радіо. При цьому окремо для кожного з основних жеребкувань виготовляється окремий комплект жеребків з порядковими номерами за кількістю партій, включених до списку для жеребкування.

10. Жеребкування щодо черговості надання ефірного часу партіям для проведення передвиборної агітації на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення проводиться у такій послідовності:

1) конверти із жеребками поміщаються в барабан та перемішуються;

2) після перемішування конвертів із жеребками в барабані відповідно до черговості, встановленої під час технічного жеребкування, представник партії чи уповноважена особа, а в разі їх відсутності - працівник Секретаріату Комісії почергово дістають із барабана конверти із жеребками, розкривають їх, оголошують та демонструють номер, зазначений на жеребку.

Під цими номерами відповідні партії включаються до відомості про результати жеребкування, у якій зазначається черговість надання ефірного часу партіям для проведення ними передвиборної агітації на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення на першому та другому етапах (на позачергових виборах народних депутатів України - на одному етапі).

Особи, які брали участь у жеребкуванні, розписуються у цій відомості.

11. Жеребкування щодо черговості надання ефірного часу партіям для проведення передвиборної агітації на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного радіо проводиться за процедурою, передбаченою пунктом 10 цього Порядку.

При цьому результати відповідного жеребкування включаються до відомості про результати жеребкування, у якій зазначається черговість надання ефірного часу партіям для проведення ними передвиборної агітації на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного радіо на першому та другому етапах (на позачергових виборах народних депутатів України - на одному етапі).

12. Відомості про хід і результати жеребкування заносяться до протоколу засідання Центральної виборчої комісії.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШon top