Про внесення змін до Кодексу газотранспортної системи
Нацком.енергетики, ком.послуг; Resolution on October 30, 20181282
Document v1282874-18, valid, current version — Adoption on October 30, 2018
( Last event — Entry into force, gone December 21, 2018. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

30.10.2018  № 1282

Про внесення змін до Кодексу газотранспортної системи

Відповідно до положень статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2493, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1378/27823, такі зміни:

1) пункт 5 глави 1 розділу І після абзацу сімдесят четвертого доповнити новим абзацом сімдесят п’ятим такого змісту:

«рахунок умовного зберігання (ескроу) - банківський рахунок, режим функціонування якого визначений законодавством, відкритий учаснику торгів (замовнику послуг транспортування або оператору газотранспортної системи) для цілей здійснення розрахунків за природний газ, придбаний ним на торговій платформі;».

У зв’язку з цим абзаци сімдесят п’ятий - дев’яносто сьомий вважати відповідно абзацами сімдесят шостим - дев’яносто восьмим;

2) пункт 1 глави 4 розділу XIV після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«Розрахунки за природний газ, відчужений на торговій платформі, можуть здійснюватися шляхом оплати коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу), відкритого учаснику торгів (замовнику послуг транспортування або оператору газотранспортної системи), який придбав такий газ. Рахунок умовного зберігання (ескроу) для розрахунків за природний газ, придбаний на торговій платформі, відкривається в банку, визначеному відповідним оператором торгової платформи.».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

О. Кривенкоon top