Document v1111359-19, current version — Adoption on June 20, 2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 20 червня 2019 року № 1111

Про відмову в реєстрації кандидата в народні депутати України Шипілова Є.Ю., висунутого в порядку самовисування в одномандатному виборчому окрузі № 197 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 15 червня 2019 року надійшла заява громадянина України Шипілова Євгена Юрійовича про самовисування разом з іншими документами щодо реєстрації його кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 197 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Розглянувши вказані документи та іншу наявну в Комісії інформацію, Центральна виборча комісія встановила.

Відповідно до частини другої статті 76 Конституції України, частини першої статті 9 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон) народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

Частина друга статті 9 Закону встановлює, що проживання в Україні за цим Законом означає: 1) проживання на території в межах державного кордону України; 2) перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України; 3) перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України в закордонних дипломатичних установах України, міжнародних організаціях та їх органах; 4) перебування на полярній станції України; 5) перебування у складі формування Збройних Сил України, дислокованого за межами України.

У свою чергу Закон України "Про громадянство України" визначає безперервне проживання на території України як проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів, та встановлює, що не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України (абзац одинадцятий статті 1).

Отже, системний аналіз законодавства в контексті вимог частини другої статті 76 Конституції України та частини першої статті 9 Закону свідчить, що для визнання факту проживання в Україні протягом останніх п’яти років громадянин має перебувати на її території абсолютну більшість днів кожного із цих п’яти річних періодів, які йдуть підряд та безпосередньо передують дню виборів.

Натомість, за інформацією щодо перетинання державного кордону України, наданою Державною прикордонною службою України, Шипілов Є.Ю. протягом п’яти останніх перед днем виборів років двічі виїздив за межі України на періоди, що перевищували 90 днів, а саме: на 144 та 161 день. Крім того, перебування Шипілова Є.Ю. за межами України впродовж періодів з 21 липня 2014 року до 20 липня 2015 року та з 21 липня 2015 року до 20 липня 2016 року сумарно за кожний такий річний період становило більше 180 днів, а саме: 225 та 362 дні відповідно.

При цьому документів, які б підтверджували виїзд зазначеної особи за кордон не у приватних справах, до Центральної виборчої комісії не надходило.

Указане дає підстави для висновку, що Шипіловим Є.Ю. не дотримано вимог Конституції України та Закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 60 Закону Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата у депутати в разі виявлення обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути обраною депутатом відповідно до статті 9 Закону.

За змістом статті 55 Закону та пункту 1 Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" під час реєстрації кандидатів у народні депутати України, затвердженого постановою Комісії від 29 травня 2019 року № 909 (зі змінами), Центральна виборча комісія реєструє кандидата в народні депутати України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі в порядку самовисування, за умови пред’явлення ним особисто одного з документів, передбачених пунктом 1 або 2 частини третьої статті 2 Закону, та отримання нею визначених частиною другою статті 55 Закону документів, які обов’язково повинні містити відомості, зазначені у наведеній нормі Закону. При цьому документ вважається таким, що не поданий для реєстрації кандидатом у депутати, в разі відсутності в ньому відомостей, які обов’язково повинні міститися у такому документі.

На порушення вимог пункту 2 частини другої статті 55 Закону в поданій Шипіловим Є.Ю. автобіографії на паперовому носії не вказано відомостей щодо громадської роботи (у тому числі на виборних посадах).

За таких обставин автобіографія на паперовому носії, передбачена пунктом 2 частини другої вказаної статті Закону, вважається не поданою до Комісії.

Крім того, на порушення вимог пунктів 2, 5 частини другої статті 55 Закону Шипіловим Є.Ю. в електронному вигляді не подано автобіографії та фотографії кандидата.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 60 Закону Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата в народні депутати України в разі відсутності документів, зазначених у частині другій статті 55 Закону.

Відповідно до частини третьої статті 55 Закону разом з документами, передбаченими частиною першою або частиною другою цієї статті, до Центральної виборчої комісії подається в електронному вигляді передвиборна програма кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, викладена державною мовою, яка оприлюднюється на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Однак Шипіловим Є.Ю. передвиборної програми кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі до Комісії не подано.

Враховуючи викладене, відповідно до статті 76 Конституції України, статті 9, частини другої статті 55, частин другої та третьої статті 56, частин першої, шостої статті 59, пунктів 2 та 7 частини першої, частини другої статті 60 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити в реєстрації кандидата в народні депутати України Шипілова Євгена Юрійовича, висунутого в порядку самовисування в одномандатному виборчому окрузі № 197 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

2. Повернути Шипілову Є.Ю. грошову заставу відповідно до частини третьої статті 56 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

3. Копію цієї постанови надіслати Шипілову Є.Ю.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКon top