Document v1040400-89, current version — Adoption on May 10, 1989

               У К А З 
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
Про розширення прав колгоспів та інших
сільськогосподарських кооперативів по
розпорядженню належним їм житловим фондом
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1989, N 19, ст. 151 )

З метою розширення прав колгоспів та інших
сільськогосподарських кооперативів по розпорядженню належним їм
житловим фондом Президія Верховної Ради СРСР
п о с т а н о в л я є:
I. Доповнити Основи житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік ( v5150400-81 ) (Відомості Верховної Ради СРСР,
1981 р., N 26, ст. 834) статтею 23-1 такого змісту:
"Стаття 23-1. Особливості забезпечення громадян жилими
приміщеннями в будинках колгоспів та інших
сільськогосподарських кооперативів
При забезпеченні громадян жилими приміщеннями в будинках
колгоспів останні вправі встановлювати для колгоспників, осіб, що
працюють у колгоспах за трудовими договорами, та інших громадян,
яким надаються жилі приміщення у будинках колгоспів, пільгові
підстави визнання їх потребуючими поліпшення житлових умов. Члени
колгоспу та інші працівники можуть бути взяті на облік потребуючих
поліпшення житлових умов і забезпечуватися жилою площею в будинках
колгоспів незалежно від постійного проживання у даному населеному
пункті.
Окремим висококваліфікованим спеціалістам та іншим
працівникам з урахуванням їхнього трудового вкладу, а також
особам, яких запрошують у колгосп на роботу, жилі приміщення в
будинках колгоспів можуть надаватися поза чергою.
Жила площа в будинках колгоспів може надаватися з
перевищенням встановлюваних законодавством союзних республік норм
жилої площі.
Рішення про встановлення передбачених цією статтею пільгових
умов забезпечення громадян жилими приміщеннями в будинках
колгоспів, а також про кількість жилої площі, виділюваної для
забезпечення громадян жилими приміщеннями поза чергою, приймаються
загальними зборами членів колгоспів або зборами уповноважених.
Інші сільськогосподарські кооперативи при забезпеченні
громадян жилими приміщеннями в будинках цих кооперативів мають
такі ж права, як і колгоспи".
II. Доручити Президіям Верховних Рад союзних республік
привести законодавство союзних республік у відповідність з цим
Указом.

Голова Президії
Верховної Ради СРСР М.ГОРБАЧОВ
Секретар Президії
Верховної Ради СРСР Т.МЕНТЕШАШВІЛІ
Москва, Кремль. 10 травня 1989 р.
N 10401-XIon top