Document v0914323-10, current version — Adoption on September 22, 2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.09.2010 N 914/7

Про затвердження плану заходів
з проведення у 2010 році
Всеукраїнського тижня права

На виконання Указу Президента України N 1149 ( 1149/2008 )
від 8 грудня 2008 року "Про Всеукраїнський тиждень права",
розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р.
N 1680-р ( 1680-2010-р ) "Про затвердження плану заходів з
проведення у 2010 році Всеукраїнського тижня права" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план заходів Міністерства юстиції України з
проведення у 2010 році Всеукраїнського тижня права, що додається.
2. Першому заступнику та заступникам Міністра юстиції
відповідно до розподілу функціональних повноважень забезпечити
координацію роботи структурних підрозділів з виконання зазначеного
плану.
3. Урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з
прав людини, керівникам Департаменту конституційного та
адміністративного права, Державного департаменту з питань
адаптації законодавства, Центру правової реформи і законопроектних
робіт, Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників юстиції, структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства юстиції забезпечити виконання заходів, передбачених
планом.
4. Фінансово-господарському департаменту сприяти в
організаційному та матеріально-технічному забезпеченні проведення
заходів.
5. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі забезпечити
розроблення відповідних планів заходів та їх виконання. Управлінню
координації правової роботи та правової освіти забезпечити
узагальнення інформації до 1 січня 2011 року.
6. Інформацію про виконання заходів виконавцям, передбаченим
у п. 5, подати до Управління координації правової роботи та
правової освіти в термін до 22 грудня 2010 року.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра юстиції Л.М.Горбунову.
Міністр О.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
22.09.2010 N 914/7

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства юстиції України
з проведення у 2010 році (6-12 грудня)
Всеукраїнського тижня права

N Зміст заходу Строки Відповідальні виконавці
п/п
1 Організація та 9-11 грудня Управління координації
проведення правової роботи та правової
спільно з освіти разом з іншими
Координаційною структурними підрозділами
радою Мін'юсту
молодих юристів
України
при Мін'юсті
виставки-форуму
"Правники -
суспільству"
2 Організація та 9-11 грудня Фінансово-господарський
оформлення на департамент, Управління
виставці-форумі систематизації
"Правники - законодавства
суспільству" та правової інформації,
інформаційного державне підприємство
стенду "Українська правова
з розміщенням інформація"
на ньому
офіційних
друкованих видань
Мін'юсту та
відеоматеріалів
про діяльність
Міністерства в
галузі прав
людини
3 Організація листопад - Управління координації
виступів грудень правової роботи та правової
у засобах масової освіти, Секретаріат
інформації Урядового уповноваженого у
з питань захисту справах Європейського суду
прав людини з прав людини, Департамент
конституційного та
адміністративного права,
Департамент міжнародного
правового співробітництва,
Департамент нотаріату,
фінансового моніторингу
юридичних послуг та
реєстрації адвокатських
об'єднань, Департамент
легалізації об'єднань
громадян, державної
реєстрації друкованих
засобів масової інформації
та інформагентств,
Департамент у справах
цивільного стану громадян,
Департамент державної
виконавчої служби,
Департамент представництва
інтересів держави в судах
України
4 Надання юридичних 9-11 грудня Секретаріат Урядового
консультацій щодо уповноваженого у справах
порядку звернення Європейського суду з прав
та виконання людини
рішень
Європейського
суду з
прав людини
5 Забезпечення 6-12 грудня Управління із забезпечення
проведення взаємодії з Державним
роз'яснювальної департаментом України з
роботи серед питань виконання покарань
ув'язнених та за участю заінтересованих
засуджених щодо громадських організацій
гарантій і свобод
людини і
громадянина
6 Організація та 9-11 грудня Управління координації
надання правової роботи та правової
малозабезпеченим освіти разом з Управлінням
верствам розгляду звернень та прийому
населення громадян, Департаментом
безоплатної конституційного та
правової адміністративного права,
допомоги з питань Департаментом нотаріату,
захисту фінансового моніторингу
прав людини юридичних послуг та
реєстрації адвокатських
об'єднань, Департаментом
соціального, трудового та
гуманітарного законодавства,
Департаментом цивільного
законодавства та
підприємництва,
Департаментом законодавства
про правосуддя,
правоохоронної діяльності та
антикорупційної політики,
Департаментом державної
виконавчої служби,
Департаментом у справах
цивільного стану громадян,
Департаментом легалізації
об'єднань громадян,
державної реєстрації
друкованих засобів масової
інформації та інформагентств,
Департаментом фінансового
законодавства, Департаментом
міжнародного приватного
права і міжнародної правової
допомоги, Управлінням
експертного забезпечення
правосуддя, Управлінням
законодавства з питань
земельних відносин,
агропромислового комплексу
та охорони довкілля,
Управлінням із забезпечення
взаємодії з Державним
департаментом України з
питань виконання покарань,
юридичними клініками вищих
навчальних закладів та
професійними громадськими
організаціями (за згодою)
7 Проведення листопад - Департамент легалізації
заходів грудень об'єднань громадян,
щодо сприяння державної реєстрації
розвитку друкованих засобів масової
громадянського інформації та інформагентств, суспільства Управління координації
правової роботи та правової
освіти
8 Проведення 9-11 Управління координації
майстер-класів грудня правової роботи та правової
провідних освіти, Урядовий
юристів, уповноважений у справах
що присвячені Європейського суду з прав
проблематиці прав людини, Департамент
людини конституційного та
адміністративного права,
Департамент нотаріату,
фінансового моніторингу
юридичних послуг та
реєстрації адвокатських
об'єднань, Департамент
державної виконавчої служби,
Департамент легалізації
об'єднань громадян,
державної реєстрації
друкованих засобів масової
інформації та інформагентств,
Координаційна рада молодих
юристів України при
Мін'юсті, приватні юридичні
фірми, професійні громадські
організації (за згодою)
9 Участь в 10 грудня Управління координації
організації правової роботи та правової
та проведенні освіти, Секретаріат
Міжнародного Урядового уповноваженого у
правничого справах Європейського суду з
конкурсу імені прав людини, Координаційна
В.М.Корецького рада молодих юристів України
при Мін'юсті
10 Організація та 10-11 Управління координації
проведення грудня правової роботи та правової
правового освіти, Координаційна рада
турніру серед молодих юристів України при
студентів вищих Мін'юсті
навчальних
закладів та
загальноосвітніх
навчальних
закладів
України
11 Організація та 6-10 грудня Управління координації
проведення правової роботи та правової
науково- освіти, Координаційна рада
практичної молодих юристів України при
конференції Мін'юсті
12 Сприяння в до Департамент міжнародного
оформленні 06.12.2010 р. правового співробітництва,
Головним Управління координації
управлінням правової роботи та правової
юстиції освіти
тематичних
стендів "ООН про
права людини"
13 Проведення 9 грудня Урядовий уповноважений у
Всеукраїнського справах Європейського суду з
уроку "Права прав людини спільно з
людини" Управлінням координації
для учасників правової роботи та правової
виставки-форуму освіти, Координаційно радою
"Правники - молодих юристів України при
суспільству" Мін'юсті
14 Проведення 9-11 грудня Відділ прес-служби,
прес-конференції Управління координації
Міністра юстиції правової роботи та правової
України з нагоди освіти
проведення у
2010 році
Всеукраїнського
тижня права
15 Висвітлення листопад- Відділ прес-служби,
заходів грудень Управління координації
Мін'юсту під час правової роботи та правової
проведення освіти, Державне
Всеукраїнського підприємство "Українська
тижня права у ЗМІ правова інформація"
та на офіційному
веб-сайтіon top