Document v0863500-11, current version — Adoption on February 24, 2011

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
Л И С Т
24.02.2011 N 11-311/863
Операційному
і територіальним управлінням
Національного банку України,
Центральному сховищу,
Департаменту
зовнішньоекономічних
відносин, Асоціації
українських банків,
банкам України та їх філіям

Про введення в обіг пам'ятної монети
"За твором Лесі Українки "Лісова пісня"

Національний банк України вводить в обіг 28 лютого 2011 року
пам'ятну монету номіналом 20 гривень, присвячену 140-річчю від дня
народження української поетеси, драматурга, громадської діячки
Лесі Українки та 100-річчю написання драми "Лісова пісня".
Багатогранний талант Лесі Українки виявився в найрізноманітніших
сферах літературної праці - вона була ліриком, драматургом,
прозаїком, літературним критиком і публіцистом, перекладачем і
фольклористом.
Одним з найвизначніших драматичних творів Лесі Українки є
драма-феєрія "Лісова пісня", яка побудована на багатому
волинському фольклорі, написана ритмічно гарним віршем і утверджує
людську мрію, високі почуття, перемогу краси життя над
бездуховністю.
Монету номіналом 20 гривень виготовлено зі срібла, якість
карбування - "пруф", маса в чистоті - 62,2 г, діаметр - 50,0 мм,
тираж - 4000 штук. Гурт монети - гладкий із заглибленими написами
позначення металу та його проби - Ag 925, маси в чистоті - 62,2 і
логотипом Монетного двору Національного банку України. Елемент
оздоблення - локальна позолота (вміст золота в чистоті не менше
ніж 0,000287 г).
На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб
України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, ліворуч -
роки життя 1871/1913 і портрет Лесі Українки, позолочене перо, над
яким напис Леся/Українка, праворуч - калинову гілку, під якою рік
карбування монети - 2011, унизу номінал - ДВАДЦЯТЬ ГРИВЕНЬ.
На реверсі монети на передньому плані зображено ліричний
образ Мавки з гілкою верби в руках, яка є частиною "старезного,
густого, предковічного" лісу, на другому плані на дзеркальному тлі
зображено Лукаша, який, притулившись до берези, грає на сопілці,
під звуки якої прокидається Мавка. Унизу праворуч розміщено напис
ЛІСОВА/ПІСНЯ.
Художники: аверс: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій
Харук; реверс - Анатолій Дем'яненко.
Скульптори: Володимир Дем'яненко, Анатолій Дем'яненко.
Пам'ятна монета номіналом 20 гривень є дійсним платіжним
засобом України та обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень
за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для
зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для
переказів.
Директор Генерального
департаменту регулювання
грошового обігу О.В.Дащенкоon top