Document v0719359-14, current version — Adoption on May 23, 2014

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 23 травня 2014 року № 719

Про Порядок передачі Центральній виборчій комісії узагальненої інформації щодо поданих до окружних та дільничних виборчих комісій заяв і скарг, що стосуються процесу виборів народних депутатів України, та результатів їх розгляду

Відповідно до пунктів 1, 2, 7, 22 частини другої статті 30, пункту 19 частини другої статті 31, пункту 12 частини другої статті 32, частини десятої статті 113 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 5 статті 17, пунктами 3, 17 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок передачі Центральній виборчій комісії узагальненої інформації щодо поданих до окружних та дільничних виборчих комісій заяв і скарг, що стосуються процесу виборів народних депутатів України, та результатів їх розгляду (додаток 1).

2. Встановити форми повідомлень:

про узагальнення інформації щодо поданих до дільничної виборчої комісії заяв і скарг, що стосуються процесу виборів народних депутатів України, та результатів їх розгляду (додаток 2);

про узагальнення інформації щодо поданих до окружної виборчої комісії та дільничних виборчих комісій в межах одномандатного виборчого округу заяв і скарг, що стосуються процесу виборів народних депутатів України, та результатів їх розгляду (додаток 3).

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙ
Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 23 травня 2014 року № 719

ПОРЯДОК
передачі Центральній виборчій комісії узагальненої інформації щодо поданих до окружних та дільничних виборчих комісій заяв і скарг, що стосуються процесу виборів народних депутатів України, та результатів їх розгляду

Цей Порядок розроблено з метою однакового застосування окружними та дільничними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон) у частині узагальнення інформації щодо поданих до цих комісій заяв і скарг, які стосуються процесу виборів народних депутатів України (далі - заява, скарга), та результатів їх розгляду, а також передачі такої інформації до Центральної виборчої комісії.

1. Передача дільничними виборчими комісіями узагальненої інформації щодо поданих до цих комісій заяв і скарг та результатів їх розгляду

1.1. Дільнична виборча комісія не пізніш як на другий день після дня прийняття окружною виборчою комісією протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та в одномандатному виборчому окрузі окремо узагальнює інформацію щодо поданих до цієї комісії заяв і скарг та результатів їх розгляду.

1.2. Під час узагальнення інформації щодо поданих до дільничної виборчої комісії заяв та результатів їх розгляду встановлюється:

1) загальна кількість заяв, що надійшли до виборчої комісії;

2) кількість заяв, пересланих за належністю відповідному органу чи посадовій особі (частина третя статті 7 Закону України "Про звернення громадян");

3) за результатами розгляду заяв виборчою комісією:

- кількість заяв, щодо яких прийнято рішення про задоволення викладених у них вимог (повністю або частково);

- кількість заяв, щодо яких прийнято рішення про відмову в задоволенні викладених у них вимог;

- кількість заяв, щодо яких прийнято інше рішення (надано роз’яснення стосовно механізму реалізації виборчих прав, порядку здійснення окремих виборчих процедур, взято до відома викладену в заяві інформацію, прийнято інше рішення, передбачене законодавством України тощо).

1.3. Під час узагальнення інформації щодо поданих до дільничної виборчої комісії скарг та результатів їх розгляду встановлюється:

1) загальна кількість скарг, поданих до виборчої комісії;

2) кількість скарг, повернутих суб’єкту звернення зі скаргою без розгляду (частина одинадцята статті 108, частина друга статті 111 Закону);

3) за результатами розгляду скарг виборчою комісією:

- кількість скарг, залишених без розгляду по суті (частини третя, одинадцята статті 111 Закону);

- кількість скарг, задоволених повністю;

- кількість скарг, задоволених частково (щодо яких прийнято рішення про задоволення хоча б однієї з вимог суб’єкта звернення зі скаргою);

- кількість скарг, щодо яких прийнято рішення про відмову в їх задоволенні;

- кількість скарг, щодо яких виборча комісія визнала необхідним проведення перевірки зазначених у них обставин правоохоронними органами (частина восьма статті 111 Закону).

1.4. За результатами проведеного узагальнення дільничною виборчою комісією складається повідомлення про узагальнення інформації щодо поданих до дільничної виборчої комісії заяв і скарг та результатів їх розгляду (далі - повідомлення дільничної виборчої комісії) за встановленою формою (додаток 2) у двох примірниках.

Перший примірник повідомлення дільничної виборчої комісії невідкладно після його складення вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення.

Другий примірник повідомлення дільничної виборчої комісії також невідкладно після його складення передається до відповідної окружної виборчої комісії.

1.5. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, що перебуває в день голосування у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, у строк, установлений пунктом 1.4 цього Порядку, передає відповідній окружній виборчій комісії зміст повідомлення дільничної виборчої комісії за допомогою технічних засобів зв’язку.

Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці у той самий строк передає зміст повідомлення дільничної виборчої комісії за допомогою технічних засобів зв’язку до Центральної виборчої комісії (через Міністерство закордонних справ України) з обов’язковою подальшою передачею до неї другого примірника такого повідомлення.

2. Передача окружними виборчими комісіями узагальненої інформації щодо поданих до окружних та дільничних виборчих комісій заяв і скарг та результатів їх розгляду

2.1. Окружна виборча комісія не пізніш як на третій день після офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України узагальнює інформацію щодо поданих до цієї комісії заяв і скарг та результатів їх розгляду.

Під час узагальнення такої інформації щодо заяв окружна виборча комісія встановлює відомості, передбачені у пункті 1.2 цього Порядку, а також кількість заяв, надісланих до правоохоронних органів відповідно до частини двадцять шостої статті 74 Закону.

При цьому під час узагальнення не враховуються подані до окружної виборчої комісії заяви:

- з питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення виборчого процесу;

- осіб, запропонованих до складу дільничних виборчих комісій, про згоду на участь у роботі цих комісій;

- про припинення (складення) повноважень членів дільничних виборчих комісій;

- про відмову від виконання повноважень голів, заступників голів, секретарів дільничних виборчих комісій;

- про згоду бути офіційними спостерігачами від політичної партії, кандидата у народні депутати України чи громадської організації;

- про припинення (складення) повноважень офіційного спостерігача від політичної партії, кандидата у народні депутати України чи громадської організації.

Під час узагальнення інформації щодо поданих до окружної виборчої комісії скарг та результатів їх розгляду встановлюються відомості, передбачені пунктом 1.3 цього Порядку.

2.2. Після отримання повідомлень від усіх дільничних виборчих комісій про узагальнення інформації щодо поданих до цих комісій заяв і скарг та результатів їх розгляду, але не пізніш як на п’ятий день після офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України, окружна виборча комісія складає повідомлення про узагальнення інформації щодо поданих до окружної виборчої комісії та дільничних виборчих комісій в межах одномандатного виборчого округу заяв і скарг та результатів їх розгляду (далі - повідомлення окружної виборчої комісії) за встановленою формою (додаток 3).

2.3. Відомості щодо дільничних виборчих комісій заносяться до повідомлення окружної виборчої комісії на підставі отриманих нею повідомлень дільничних виборчих комісій та інформації про зміст таких повідомлень, переданої за допомогою технічних засобів зв’язку дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України.

У винятковому випадку, якщо на момент складення повідомлення окружної виборчої комісії дільнична виборча комісія в установленому порядку не надала узагальнену інформацію щодо поданих до цієї комісії заяв і скарг та результатів їх розгляду, у повідомленні окружної виборчої комісії у відомостях щодо такої дільничної виборчої комісії вказується номер виборчої дільниці, а в інших графах зазначається, що інформацію не надано.

2.4. Повідомлення окружної виборчої комісії складається у двох примірниках.

Перший примірник повідомлення окружної виборчої комісії невідкладно після його виготовлення вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення. У подальшому цей примірник повідомлення окружної виборчої комісії разом з доданими до нього повідомленнями дільничних виборчих комісій, а також іншою документацією стосовно листування окружної виборчої комісії із Центральною виборчою комісією з питань організації та проведення виборів передається до відповідної місцевої архівної установи згідно з частиною другою статті 115 Закону та Порядком передачі окружними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України виборчої та іншої документації на зберігання до архівних установ, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 12 березня 2012 року № 46.

Другий примірник повідомлення окружної виборчої комісії у той самий строк передається до Центральної виборчої комісії на паперовому та електронному носіях у форматі MS Word.

3. Заключні положення

Відповідальність за організацію передачі до Центральної виборчої комісії інформації, передбаченої цим Порядком, своєчасність надходження та її достовірність несе секретар окружної виборчої комісії.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШ
Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 23 травня 2014 року № 719

ПОВІДОМЛЕННЯ
про узагальнення інформації щодо поданих до дільничної виборчої комісії заяв і скарг, що стосуються процесу виборів народних депутатів України, та результатів їх розглядуДодаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 23 травня 2014 року № 719

ПОВІДОМЛЕННЯ
про узагальнення інформації щодо поданих до окружної виборчої комісії та дільничних виборчих комісій в межах одномандатного виборчого округу № ____ заяв і скарг, що стосуються процесу виборів народних депутатів України, та результатів їх розглядуon top