Document v070u710-02, current version — Adoption on December 28, 2002

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Ухвала Конституційного Суду України
про відмову у відкритті конституційного провадження
у справі за конституційним зверненням громадянки
Русс Марії Мирославівни щодо офіційного тлумачення
положень частини четвертої статті 41 Конституції
України, частини п'ятої статті 120 Земельного
кодексу України

м. Київ, 28 грудня 2002 року Справа N 2-66/2002
N 70-у/2002

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного
Суду України:
Селівона Миколи Федосовича - головуючий, Вознюка Володимира Денисовича - суддя-доповідач, Євграфова Павла Борисовича, Іващенка Володимира Івановича, Костицького Михайла Васильовича, Малинникової Людмили Федорівни, Німченка Василя Івановича, Розенка Віталія Івановича, Савенка Миколи Дмитровича, Скоморохи Віктора Єгоровича, Тимченка Івана Артемовича, Тихого Володимира Павловича, Ткачука Павла Миколайовича, Чубар Людмили Пантеліївни,
розглянув питання про відкриття конституційного провадження у
справі за конституційним зверненням громадянки Русс Марії
Мирославівни щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої
статті 41 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини п'ятої
статті 120 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).
Заслухавши суддю-доповідача Вознюка В.Д. та розглянувши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. До Конституційного Суду України надійшло клопотання
громадянки Русс М.М. щодо офіційного тлумачення положень частини
четвертої статті 41 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини
п'ятої статті 120 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).
Необхідність в офіційному тлумаченні Русс М.М. обґрунтовує
тим, що, на її думку, має місце неоднозначне застосування судами
України та органами виконавчої влади зазначених статей Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та Земельного кодексу України ( 2768-14 ),
що призвело до порушення її конституційних прав і свобод.
2. Колегія суддів Конституційного Суду України з
конституційних звернень (подань) своєю Ухвалою від 28 листопада
2002 року відмовила у відкритті конституційного провадження у цій
справі на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
3. Як вбачається з матеріалів справи, порушене суб'єктом
права на конституційне звернення питання стосується земельного
спору, відповідачем у якому виступає Русс М.М. Копії долучених
документів свідчать, що Першотравневий районний суд м. Чернівці
рішенням від 24 березня 1994 року зобов'язав її не чинити перешкод
у користуванні земельною ділянкою Кульчак І.Ф., Кульчак В.Г. та
відновити стару межу земельної ділянки. До того ж згідно з
рішенням Першотравневої районної ради м. Чернівці від 22 липня
1998 року Русс М.М. зобов'язана була знести самовільно зведену
добудову.
Громадянка Русс М.М. не погодилася із зазначеними рішеннями,
що стало підставою для неодноразового звернення до Конституційного
Суду України. Оскільки її клопотання не відповідали встановленим
вимогам, Секретаріат Конституційного Суду України надсилав їй
обґрунтовані відповіді в порядку, передбаченому Законом України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) та Регламентом
Конституційного Суду України ( v001z710-97 ).
4. Згідно зі статтею 94 Закону України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ) підставою для конституційного звернення
щодо офіційного тлумачення Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
законів України є наявність неоднозначного застосування положень
Конституції України або законів України судами України, іншими
органами державної влади, якщо суб'єкт права на конституційне
звернення вважає, що це може призвести або призвело до порушення
його конституційних прав і свобод. Відповідно до статті 42 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) однією з
вимог до змісту конституційного звернення є наявність
обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень
Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів України.
У матеріалах справи не наведено фактів неоднозначного
застосування судами України, іншими органами державної влади
положень частини четвертої статті 41 Конституції України
( 254к/96-ВР ), частини п'ятої статті 120 Земельного кодексу
України ( 2768-14 ) від 25 жовтня 2001 року.
При вирішенні спору Першотравневий районний суд м. Чернівці
керувався статтями 103, 115 Земельного кодексу ( 561-12 ),
затвердженого Законом Української РСР від 18 грудня 1990 року, в
редакції Закону України від 13 березня 1992 року ( 2196-12 ),
нормами Цивільного кодексу Української РСР ( 1540-06 ) та
Цивільного процесуального кодексу України ( 1501-06, 1502-06,
1503-06, 1504-06, 1505-06 ). Що ж стосується положень частини
п'ятої статті 120 Земельного кодексу України від 25 жовтня
2001 року ( 2768-14 ), то вони взагалі не застосовувалися, а
тому ставити питання про неоднозначність їх застосування не можна.
Фактично автор звернення оспорює законність рішень районного
суду та Першотравневої районної ради м. Чернівці. Перевірка
правильності оцінки судами загальної юрисдикції обставин
конкретної справи, законності їх рішень не належить до повноважень
Конституційного Суду України.
Таким чином, конституційне звернення не відповідає вимогам,
установленим Законом України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ), а тому підстав для відкриття конституційного
провадження у цій справі немає.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 42, 45, 50, 94 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним зверненням громадянки Русс Марії Мирославівни
щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 41
Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини п'ятої статті 120
Земельного кодексу України ( 2768-14 ) на підставі пунктів 2, 3
статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного звернення вимогам,
передбаченим Конституцією України та Законом України "Про
Конституційний Суд України"; непідвідомчість Конституційному Суду
України питань, порушених у конституційному зверненні.
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною і не може
бути оскарженою.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИon top