Document v065u710-11, current version — Adoption on December 27, 2011

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного провадження
у справі за конституційним поданням 49 народних
депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про заходи
щодо законодавчого забезпечення реформування
пенсійної системи"

м. Київ Справа N 2-66/2011
27 грудня 2011 року
N 65-у/2011

Конституційний Суд України у складі суддів:
Головіна Анатолія Сергійовича- головуючого, Бауліна Юрія Васильовича - доповідача, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Гультая Михайла Мирославовича, Запорожця Михайла Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Сергейчука Олега Анатолійовича, Шаптали Наталі Костянтинівни, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув питання про відкриття конституційного провадження у
справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України
щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) Закону України "Про заходи щодо законодавчого
забезпечення реформування пенсійної системи" від 8 липня 2011 року
N 3668-VI ( 3668-17 ) (Голос України, 2011 р., 13 вересня) (далі -
Закон).
Заслухавши суддю-доповідача Бауліна Ю.В. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - 49 народних
депутатів України - звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням визнати таким, що не відповідає Конституції України
( 254к/96-ВР ) (є неконституційним), Закон ( 3668-17 ) з мотивів
порушення конституційної процедури його ухвалення.
Зокрема, народні депутати України стверджують, що Закон
( 3668-17), ухвалений Верховною Радою України 8 липня 2011 року,
не був підписаний та невідкладно направлений Головою Верховної
Ради України на підпис Президенту України. Верховна Рада України 6
вересня 2011 року ухвалила пропозиції до Закону ( 3668-17 ),
внесені Головою Верховної Ради України, які, на думку авторів
клопотання, стосувалися не усунення неузгодженостей між
положеннями Закону ( 3668-17 ), а мали змістовий характер, чим
було порушено приписи частини третьої статті 128 та статті 131
Регламенту Верховної Ради України (далі - Регламент),
затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради
України" від 10 лютого 2010 року N 1861-VI ( 1861-17 ).
На думку народних депутатів України, зазначені дії Верховної
Ради України не відповідають положенням статті 1, частини другої
статті 8, частини другої статті 19, частини другої статті 88,
частини першої статті 94 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
2. Конституційний Суд України, розглядаючи питання щодо
відкриття конституційного провадження у цій справі у зв'язку з
прийняттям 22 грудня 2011 року Першою колегією суддів
Конституційного Суду України процесуальної ухвали про відмову у
його відкритті, виходить з такого.
Згідно зі статтею 91 Основного Закону України ( 254к/96-ВР )
Верховна Рада України приймає рішення у формі законів, постанов,
інших актів.
Конституційний Суд України неодноразово наголошував, що
неконституційним може бути визнаний лише той правовий акт
Верховної Ради України, у процесі прийняття чи схвалення якого або
набрання ним чинності було порушено процедурні вимоги, що
встановлюються безпосередньо Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
а не іншими правовими актами, зокрема законом про Регламент
Верховної Ради України ( 1861-17 ) (абзац другий пункту 2
мотивувальної частини Рішення від 12 липня 2000 року N 9-рп/2000
( v009p710-00 ) у справі про ратифікацію Хартії про мови
( 994_014 ), 1992 р.; абзац п'ятий пункту 3 мотивувальної частини
Ухвали від 14 липня 2011 року N 35-у/2011) ( v035u710-11 ).
Народні депутати України фактично порушують питання щодо
дотримання Верховною Радою України вимог Регламенту ( 1861-17 )
при ухваленні пропозицій до Закону ( 3668-17), які відповідно до
частини третьої статті 128 та статті 131 Регламенту ( 1861-17 )
повноважний вносити Голова Верховної Ради України, що згідно зі
статтями 150, 152 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтею 14
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) не
належить до повноважень Конституційного Суду України.
Отже, непідвідомчість Конституційному Суду України питань,
порушених у конституційному поданні, є підставою для відмови у
відкритті конституційного провадження у справі відповідно до
пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ).
Виходячи з викладеного та керуючись статтею 153 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), статтями 39, 45, 50 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), Конституційний Суд
України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо
відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) Закону України "Про заходи щодо законодавчого
забезпечення реформування пенсійної системи" від 8 липня 2011 року
N 3668-VI ( 3668-17 ) на підставі пункту 3 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у
конституційному поданні.
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИon top