Document v063u710-07, current version — Adoption on November 15, 2007

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного
провадження у справі за конституційним поданням
Президента України щодо відповідності Конституції
України (конституційності) пункту 3 Порядку
надання пільгового проїзду студентам вищих
навчальних закладів I-IV рівнів акредитації
та учням професійно-технічних навчальних
закладів у міському й приміському пасажирському
транспорті та міжміському автомобільному
і залізничному транспорті територією України,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку надання
пільгового проїзду студентам вищих навчальних
закладів I-IV рівнів акредитації та учням
професійно-технічних навчальних закладів у міському
й приміському пасажирському транспорті
та міжміському автомобільному і залізничному
транспорті територією України"

м. Київ Справа N 2-48/2007
15 листопада 2007 року
N 63-у/2007

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича- головуючого, Бринцева Василя Дмитровича, Головіна Анатолія Сергійовича, Джуня В'ячеслава Васильовича, Дідківського Анатолія Олександровича - доповідача, Домбровського Івана Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Мачужак Ярослави Василівни, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним поданням Президента України
щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) пункту 3 Порядку надання пільгового проїзду
студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та
учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й
приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному
і залізничному транспорті територією України, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку
надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів
I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних
закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та
міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією
України" від 5 квітня 1999 року N 541 ( 541-99-п ) (Урядовий
кур'єр, 1999 р., 22 квітня) (далі - Порядок).
Заслухавши суддю-доповідача Дідківського А.О. та розглянувши
матеріали конституційного подання, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - Президент України
- Указом від 18 вересня 2007 року N 891 ( 891/2007 ) зупинив дію
пункту 3 Порядку ( 541-99-п ) та одночасно звернувся до
Конституційного Суду України з клопотанням про визнання положення
цього пункту таким, що не відповідає Конституції України
( 254к/96-ВР ) (є неконституційним).
Пункт 3 Порядку ( 541-99-п ) передбачає встановлення
пільгового проїзду зазначеним категоріям студентів та учнів щороку
в період з 28 серпня по 28 червня. Тим самим, як констатує суб'єкт
права на конституційне подання, впроваджено обмеження строку дії
пільгового проїзду зазначеним категоріям молоді, що не відповідає
Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні" ( 2998-12 ).
За цим Законом ( 2998-12 ) для учнів і студентів денної форми
навчання загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих
навчальних закладів державою гарантуються протягом року пільги на
проїзд по території України залізничним, водним, автомобільним,
міським (крім таксі) транспортом (частина п'ята статті 9)
( 2998-12 ).
Зазначене положення Порядку ( 541-99-п ), на думку автора
клопотання, суперечить також частині другій статті 6, частині
другій статті 19, частині третій статті 113 Конституції України
( 254к/96-ВР ).
2. Перша колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 6 листопада 2007 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у цій справі на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), та непідвідомчість
Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
поданні.
3. Вирішуючи питання про відкриття конституційного
провадження у цій справі, Конституційний Суд України виходить зі
змісту своїх повноважень, визначених у статтях 147, 150
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтях 13, 14 Закону України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
3.1. Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ) у конституційному поданні повинно
зазначатися правове обґрунтування тверджень щодо
неконституційності правового акта або окремих його положень (пункт
4 частини другої статті 39) ( 422/96-ВР ); предметом розгляду
Конституційного Суду України може бути конституційне подання, в
якому викладаються аргументи і стверджується про
неконституційність законів, інших правових актів Верховної Ради
України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів
України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим
(частина перша статті 71) ( 422/96-ВР ).
Автором клопотання не дотримано вимоги пункту 4 частини
другої статті 39 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ), не наведено правової аргументації невідповідності
акта Кабінету Міністрів України приписам частини другої статті 6,
частини другої статті 19, частини третьої статті 113 Конституції
України ( 254к/96-ВР ). Зазначене є підставою для відмови у
відкритті провадження у справі згідно з пунктом 2 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом ( 422/96-ВР ).
Виходячи з викладеного та керуючись статтями 147, 150
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 13, 14, 39, 45, 50,
71 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням Президента України щодо відповідності
Конституції України ( 254к/96-ВР ) (конституційності) положення
пункту 3 Порядку надання пільгового проїзду студентам
вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням
професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському
пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і
залізничному транспорті територією України, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку
надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів
I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних
закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та
міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією
України" від 5 квітня 1999 року N 541 ( 541-99-п ) на підставі
пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного подання вимогам,
передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИon top