Document v0623500-14, invalid, current version — Loss of force on November 8, 2014, on the basis - v0712500-14

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

02.10.2014  № 623

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 712 від 06.11.2014}

Про врегулювання питань щодо відкриття та використання рахунків в уповноважених банках під час обслуговування діяльності, пов’язаної з угодою про розподіл продукції

Відповідно до статей 7, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 33 та 34 Закону України “Про угоди про розподіл продукції”, статей 5, 10-1, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, з метою врегулювання питань щодо здійснення розрахунків за угодами про розподіл продукції Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Дозволити представництву “ШЕВРОН ЮКРЕЙН Б.В.” (далі - представництво) відкрити в уповноважених банках поточні рахунки в національній та іноземній валюті (далі - рахунки) з урахуванням особливостей, визначених цією постановою, для обслуговування діяльності, пов’язаної з угодою про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Олеська, від 5 листопада 2013 року (далі - угода про розподіл продукції).

2. Відкриття рахунків здійснюється в установленому Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами) (далі - Інструкція), порядку відкриття поточних рахунків типу “П” з урахуванням таких особливостей:

у заяві про відкриття поточного рахунку в рядку “Додаткова інформація” зазначається, що рахунок відкривається для цілей угоди про розподіл продукції;

додатково до банку подаються копії угоди про розподіл продукції та свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції. Якщо представництво виконує функції оператора угоди відповідно до Закону України “Про угоди про розподіл продукції”, то необхідно подати до банку також копію угоди про операційну діяльність - операційний договір.

3. Установити такий режим використання поточних рахунків представництва:

1) поточний рахунок представництва в національній валюті використовується в порядку, установленому Інструкцією для поточних рахунків юридичних осіб-резидентів;

2) представництво має право здійснювати купівлю іноземної валюти на підставі заяви про купівлю іноземної валюти та копії угоди про розподіл продукції;

3) на поточний рахунок представництва в іноземній валюті дозволяється зараховувати:

кошти, перераховані представництву з-за кордону через уповноважені банки України;

кошти, перераховані представництву в межах України іншими інвесторами (представництвами іноземних інвесторів на території України) чи державою за угодою про розподіл продукції;

кошти, куплені представництвом на міжбанківському валютному ринку України;

нараховані проценти за залишком коштів на власному поточному рахунку;

кошти, перераховані в межах України з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку;

кредити, отримані за кредитними договорами;

кошти в готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;

4) з поточного рахунку представництва в іноземній валюті за розпорядженням власника рахунку проводяться такі операції:

продаж коштів на міжбанківському валютному ринку України;

оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (виплата готівкою або перерахування на рахунки цих осіб, відкриті в уповноважених банках України, та на їх рахунки, відкриті за кордоном);

виплата готівкою або дорожніми чеками у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;

перерахування коштів на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок;

перерахування коштів для погашення заборгованості за отриманим кредитом і сплати процентів за ним;

здійснення розрахунків з державою та інвесторами (представництвами іноземного інвестора на території України) за угодою про розподіл продукції;

здійснення розрахунків за експортно-імпортними операціями для обслуговування діяльності, пов’язаної з угодою про розподіл продукції;

5) використання поточних рахунків представництва для обслуговування діяльності, не пов’язаної з угодою про розподіл продукції, забороняється.

4. Закриття рахунків здійснюється в порядку, установленому Інструкцією.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.

Голова

В.О. Гонтареваon top