Про визнання права власності
Вищий господарський суд; Resolution, Causa on September 22, 20045/622
Document v0622600-04, current version — Adoption on September 22, 2004

                                                          
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.09.2004 Справа N 5/622
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 04.11.2004
відмовлено у порушенні провадження з перегляду)

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого, судді Плюшка І.А., суддів Васищака І.М., Дунаєвської Н.Г., за участю представників сторін О. Свіренка (керівник),
Р. Ульянова (дов. від 21.09.04), Ю.Антонової (дов. від 21.09.04),
Т. Кульчицької (дов. від 15.09.04), О. Пшеничного (дов. від
30.06.04), розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну
скаргу Полтавської обласної спілки споживчих товариств
на постанову від 30 липня 2004 року Харківського апеляційного
господарського суду у справі N 5/622 за позовом Полтавської обласної спілки споживчих товариств до - відкритого акціонерного товариства "Промтовари" - товариства з обмеженою відповідальністю "Ринок" - комунального підприємства "Міський ринок" 3-я особа - Кременчуцьке міське споживче товариство про визнання права власності, В С Т А Н О В И В:
Рішенням від 12 травня 2004 року господарського суду
Полтавської області (судді Л. Сергєєва, Ю. Коршенко, Т. Безрук)
позов задоволено частково: - визнано за Полтавською обласною спілкою споживчих товариств
право власності на майно Центрального ринку м. Кременчука, що
знаходиться за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 43,
згідно додатку N 1 до договору купівлі-продажу від 24 січня
1999 року, укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю
"Ринок" та комунальним підприємством "Міський ринок"; - вилучено із володіння відкритого акціонерного товариства
"Промтовари" на користь Полтавської обласної спілки споживчих
товариств майно Центрального ринку м. Кременчука, що знаходиться
за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 43, згідно додатку
N 1 до договору купівлі-продажу від 24 січня 1999 року, укладеного
між товариством з обмеженою відповідальністю "Ринок" та
комунальним підприємством "Міський ринок"; - визнано недійсною угоду переведення боргу від 24 жовтня
1999 року, укладену між товариством з обмеженою відповідальністю
"Ринок", комунальним підприємством "Міський ринок" та відкритим
акціонерним товариством "Промтовари". - в частині визнання недійсним реєстраційного посвідчення
N 337 від 15 серпня 2001 року щодо реєстрації права власності на
будівлю Центрального ринку (без прибудов) за відкритим акціонерним
товариством "Промтовари" провадження у справі припинено;
Ухвалою від 10 червня 2004 року господарський суд Полтавської
області роз'яснив рішення, визначивши, що зворотній наказ від 30
квітня 2004 року в справі N 11/318 не повинен був видаватись, а
отже не може прийматися до уваги.
Постановою від 30 липня 2004 року Харківського апеляційного
господарського суду рішення та ухвала скасовані та ухвалене нове
рішення, яким у позові відмовлено.
Позивач просить скасувати постанову господарського суду
апеляційної інстанції з огляду на неправильне застосування
апеляційним господарським судом спільної постанови від 26 лютого
1987 року N 265 ( v0265400-87 ) ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР,
спільної постанови від 14 квітня 1987 року N 124 ( v0124699-87 )
ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР, постанови від 20 квітня 1987 року
N 126 правління Укоопспілки, наказу від 22 квітня 1987 року N 134
Міністерства торгівля УРСР, рішення від 12 травня 1987 року N 179
виконавчого комітету Полтавської обласної Ради народних депутатів,
наказу від 14 травня 1987 року N 90 Управління торгівлі
Полтавського облвиконкому, постанови від 14 травня 1987 року N 190
Полтавської обласної спілки споживчих товариств, а також
статті 338 Цивільного кодексу Української РСР ( 1540-06 ),
статті 50 Закону України "Про власність" ( 697-12 ), статей 38, 43
Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ) та
просить залишити в силі рішення.
Комунальне підприємство "Міський ринок" та відкрите
акціонерне товариство "Промтовари" проти доводів касаційної скарги
заперечують і в її задоволенні просять відмовити.
Полтавською обласною спілкою споживчих товариств заявлене
клопотання про відкладення розгляду касаційної скарги у зв'язку з
хворобою представника, проти задоволення якого висловилися інші
учасники процесу.
Колегія суддів зазначене клопотання відхилила, оскільки
доказів про тимчасову втрату представником цього товариства
працездатності внаслідок захворювання суду не подано.
Колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає
задоволенню з наступних підстав.
Задовольняючи позовні вимоги, місцевий господарський суд,
дослідивши порядок набуття позивачем права власності на спірне
майно та порядок його подальшого відчуження, виходив з доведеності
фактів, які засвідчують право власності Полтавської обласної
спілки споживчих товариств на майно Центрального ринку
м. Кременчука.
Апеляційний господарський суд з таким висновком суду першої
інстанції не погодився з огляду на відсутність належних доказів.
Як вбачається з матеріалів справи, постановою від 4 грудня
2004 року Вищого господарського суду України в справі N 11/318 за
відкритим акціонерним товариством "Промтовари" з 8 серпня
2001 року визнано право власності на майно Центрального ринку
м. Кременчука, що знаходиться за адресою: м. Кременчук,
вул. Першотравнева, 43, згідно додатку N 1 до договору
купівлі-продажу від 24 січня 1999 року, укладеного між товариством
з обмеженою відповідальністю "Ринок" та комунальним підприємством
"Міський ринок".
Господарським судом апеляційної інстанції встановлено, що на
виконання постанови від 4 грудня 2003 року Вищого господарського
суду України по справі N 11/318 господарський суд Полтавської
області 30 квітня 2004 року видав наказ, яким визнано за відкритим
акціонерним товариством "Промтовари" право власності на будівлю
Центрального ринку без прибудови, площею 4213 кв. м, що
знаходиться за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 43,
приміщення холодильника, матеріальний склад, приміщення вагової,
адміністративний будинок (колишній), приміщення камери схову,
криті торгівельні столи та зобов'язано Кременчуцьке бюро технічної
інвентаризації здійснити державну реєстрацію права власності за
відкритим акціонерним товариством "Промтовари" м. Кременчук право
власності на будівлю Центрального ринку без прибудови, площею
4213 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Кременчук,
вул. Першотравнева, 43, приміщення холодильника, матеріальний
склад, приміщення вагової, адміністративний будинок (колишній),
приміщення камери схову, криті торгівельні столи (т. 1 а.с. 98).
Постановою Верховного Суду України від 30 березня 2004 року
постанова Вищого господарського суду України від 4 грудня
2003 року в справі N 11/318 залишена без змін (т. 1 а.с. 95-97).
Викладене свідчить про те, що позовні вимоги Полтавської
обласної спілки споживчих товариств про визнання права власності
на майно Центрального ринку м. Кременчука Полтавської області,
витребування спірного майна із незаконного володіння, визнання
недійсним договору переведення боргу від 24 січня 1999 року між
товариством з обмеженою відповідальністю "Ринок", комунальним
підприємством "Міський ринок" та відкритим акціонерним товариством
"Промтовари", визнання недійсним реєстраційного посвідчення N 337
від 5 серпня 2001 року та стягнення судових витрат є
безпідставними і апеляційний господарський суд правомірно скасував
рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позовних
вимог.
Окрім того, апеляційний господарський суд дійшов
обґрунтованого висновку про скасування ухвали від 10 червня
2004 року господарського суду Полтавської області у справі з
підстав неправомірного виходу місцевим господарським судом за межі
наданих процесуальним законом повноважень у зв'язку з роз'ясненням
судового рішення в справі N 11/318 і здійснення фактичного
перегляду постанови від 14 грудня 2003 року Вищого господарського
суду України та постанови від 30 березня 2004 року Верховного Суду
України.
З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що під час
розгляду справи фактичні її обставини були встановлені
господарським судом апеляційної інстанції на підставі всебічного,
повного і об'єктивного дослідження поданих сторонами доказів,
висновки господарського суду апеляційної інстанції відповідають
цим обставинам і їм дана належна юридична оцінка з правильним
застосуванням норм матеріального і процесуального права.
Інші доводи касаційної скарги зводяться до намагань позивача
надати перевагу його доказам над іншими, що суперечить вимогам
статті 111-7 ГПК України ( 1798-12 ), тому судовою колегією до
уваги не приймаються.
Керуючись статтями 85, 111-5, 111-7, 111-9, 111-11
Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ), суд
П О С Т А Н О В И В:
Постанову від 30 липня 2004 року Харківського апеляційного
господарського суду у справі N 5/622 залишити без змін, а
касаційну скаргу Полтавської обласної спілки споживчих товариств
без задоволення.on top