Document v0536874-17, valid, current version — Adoption on April 21, 2017
( Last event — Entry into force, gone August 25, 2017. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

21.04.2017  № 536

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1258

Відповідно до пункту 20 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1258 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2012 року за № 1818/22130, такі зміни:

1) у пункті 1:

підпункти 1.1 - 1.6 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 1.7 - 1.22 вважати відповідно підпунктами 1.1 - 1.16;

підпункти 1.11, 1.12 викласти в такій редакції:

«1.11. Форму звітності № 5-НКРЕКП-газ (місячна) «Звіт про стан розрахунків за природний газ»;

1.12. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП-газ (місячна) «Звіт про стан розрахунків за природний газ»;»;

підпункти 1.15, 1.16 викласти в такій редакції:

«1.15. Форму звітності № 7-НКРЕКП-газ (місячна) «Звіт про зарахування платежів від споживачів за природний газ та розподіл коштів згідно з алгоритмом»;

1.16. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП-газ (місячна) «Звіт про зарахування платежів від споживачів за природний газ та розподіл коштів згідно з алгоритмом».»;

2) у формі звітності № 4-НКРЕКП-розподіл природного газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з розподілу природного газу»:

додатки 3, 4 та 6 викласти у новій редакції, що додається;

доповнити форму новим додатком 7, що додається;

3) доповнити Розділ ІІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-розподіл природного газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з розподілу природного газу» новим пунктом 3.51 такого змісту:

«3.51. Додаток 7 «Витрати на ремонт» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку. У додатку відображаються витрати на ремонт, які враховані у складі операційних матеріальних витрат (зазначених у рядку 3.1 форми № 4-НКРЕКП-розподіл природного газу (квартальна)) та операційних інших витрат (зазначених у рядку 3.5 форми № 4-НКРЕКП-розподіл природного газу (квартальна)).»;

4) доповнити форму звітності № 4-НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з транспортування природного газу» новим додатком 8, що додається;

5) доповнити Розділ ІІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з транспортування природного газу» новим пунктом 3.51 такого змісту:

«3.51. Додаток 8 «Витрати на ремонт» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку. У додатку відображаються витрати на ремонт, які враховані у складі операційних матеріальних витрат (зазначених у рядку 3.1 форми № 4-НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна)) та операційних інших витрат (зазначених у рядку 3.5 форми № 4-НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна)).»;

6) доповнити форму звітності № 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання зі зберігання (закачування, відбору) природного газу» новим додатком 7, що додається;

7) доповнити Розділ ІІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання зі зберігання (закачування, відбору) природного газу» новим пунктом 3.50 такого змісту:

«3.50. Додаток 7 «Витрати на ремонт» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку. У додатку відображаються витрати на ремонт, які враховані у складі операційних матеріальних витрат (зазначених у рядку 3.1 форми № 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна)) та операційних інших витрат (зазначених у рядку 3.5 форми № 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна)).»;

8) Форму звітності № 5-НКРЕКП-газ (місячна) «Звіт про стан розрахунків за природний газ» викласти у новій редакції, що додається;

9) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП-газ (місячна) «Звіт про стан розрахунків за природний газ» викласти у новій редакції, що додається;

10) Форму звітності № 7-НКРЕКП-газ (місячна) «Звіт про зарахування платежів від споживачів за природний газ та розподіл коштів згідно з алгоритмом» викласти у новій редакції, що додається;

11) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП-газ (місячна) «Звіт про зарахування платежів від споживачів за природний газ та розподіл коштів згідно з алгоритмом» викласти у новій редакції, що додається.

2. Підпункти 1.11, 1.12, 1.15 та 1.16 пункту 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1258 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення» виключити.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр», крім пункту 2, який набирає чинності з дня втрати чинності постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 187 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

{Додатки 3, 4, 6, 7 до форми № 4-НКРЕКП-розподіл природного газу (квартальна)}

{Додаток 8 до форми № 4-НЛРЕКП-транспортування природного газу (квартальна)}

{Додаток 7 до форми № 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна)}ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики,
04.10.2012 № 1258
(у редакції постанови
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг,
від 21.04.2017 № 536)


Форма № 5-НКРЕКП-газ
(місячна)

ЗВІТ
про стан розрахунків за природний газЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
04.10.2012 № 1258
(у редакції постанови НКРЕКП
від 21.04.2017 № 536)

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП-газ (місячна) «Звіт про стан розрахунків за природний газ»

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на постачальників природного газу, на яких покладено спеціальні обов’язки (далі - ліцензіати). Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП-газ та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), та її територіальних органів.

1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

законів України «Про природні монополії», «Про ринок природного газу»,

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 792 «Про забезпечення проведення розрахунків за спожитий природний газ»;

постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2516 «Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов'язки», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2015 року за № 1505/27950 (далі - Алгоритм розподілу коштів);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з постачання природного газу.

1.3. Терміни вживаються в цій Інструкції, а також на бланку форми звітності у значеннях, визначених у Законі України «Про ринок природного газу», Алгоритмі розподілу коштів.

II. Порядок та термін надання інформації

2.1. Звітним періодом є календарний місяць.

2.2. Звіт складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним. Датою подачі звіту вважається дата його реєстрації в НКРЕКП.

2.3. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: nerc5g@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата.

2.4. Усі дані звіту мають ґрунтуватися на достовірних даних облікової документації, яка ведеться суб'єктом господарювання, та надаватися з двома знаками після коми, шрифт - Times New Roman, розмір - не менше 12 пт.

Усі дані звіту мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

Усі дані, які вказані у графах 2 - 7, 9, 11 - 16, 18 та 19, заносяться з урахуванням податку на додану вартість.

2.5. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному місяці суб'єкт господарювання надає звітність на бланках звіту, при цьому у звітному місяці проставляється значення показника «0», а дані з початку року переносяться зі звіту попереднього місяця.

2.6. Звіт підписується керівником (власником) ліцензіата, головним бухгалтером, виконавцем та скріплюється печаткою (за наявності).

У звіті зазначаються прізвища, імена, по батькові керівника (власника) ліцензіата, головного бухгалтера, виконавця, номер контактного телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факс та електронна пошта.

2.7. Ліцензіат не має права вносити зміни до зразка форми звітності.

III. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП-газ (місячна)

3.1. У розділі І «Стан розрахунків за отриманий природний газ» відображається стан розрахунків ліцензіата з оптовими продавцями природного газу за отриманий природний газ.

3.1.1. У графах 1 - 9 «За місяць» наводяться фактичні дані підсумком за звітний період.

3.1.2. У графах 10 - 18 «З початку року» наводяться фактичні дані з початку календарного року до кінця звітного періоду наростаючим підсумком.

3.1.3. У графах 1 та 10 «фактичний обсяг отриманого природного газу (відповідно до актів прийому-передачі), тис. м3» наводяться дані відповідно до актів прийому-передачі про обсяг природного газу, який був фактично отриманий ліцензіатом від оптового продавця природного газу для споживачів ліцензіата.

3.1.4. У графах 2 та 11 «фактичний обсяг отриманого природного газу (відповідно до актів прийому-передачі), тис. грн» наводяться дані відповідно до актів прийому-передачі про вартість природного газу, який був фактично отриманий ліцензіатом від оптового продавця природного газу для споживачів ліцензіата.

3.1.5. У графах 3 та 12 «оплачено за отриманий природний газ, усього,   тис. грн» наводяться дані про вал коштів, які були фактично оплачені ліцензіатом оптовому продавцю природного газу за отриманий від нього природний газ для споживачів ліцензіата.

3.1.6. У графах 4 та 13 «перераховано коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, тис. грн» наводяться дані про вал коштів, які були фактично перераховані з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ліцензіата на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового продавця природного газу за отриманий від нього природний газ для споживачів ліцензіата.

3.1.7. У графах 5 та 14 «пільги та субсидії, тис. грн» наводяться дані про загальну суму пільг та субсидій, які були фактично оплачені оптовому продавцю природного газу за отриманий від нього природний газ для споживачів ліцензіата.

3.1.8. У графах 6 та 15 «інші перерахування, тис. грн» наводяться дані про загальну суму інших коштів, які були фактично оплачені ліцензіатом оптовому продавцю природного газу за отриманий від нього природний газ для споживачів ліцензіата.

3.1.9. У графах 7 «із графи 3 - оплачено за борги минулих років, тис. грн» та 16 «із графи 12 - оплачено за борги минулих років, тис. грн» наводяться дані про кошти, які були фактично оплачені ліцензіатом оптовому продавцю природного газу за отриманий від нього природний газ для споживачів ліцензіата виключно за борги минулих років.

3.1.10. У графах 8 та 17 «рівень оплати, %» наводяться дані про фактичний рівень оплати (у відсотках) ліцензіатом оптовому продавцю природного газу за отриманий від нього природний газ для споживачів ліцензіата (без урахування оплати боргів минулих років).

3.1.11. У графах 9 та 18 «борг за природний газ, тис. грн» наводяться дані про фактичний борг ліцензіата перед оптовим продавцем природного газу за отриманий від нього природний газ для споживачів ліцензіата (без урахування боргів минулих років).

3.1.12. У графі 19 «Борг за природний газ минулих років, крім боргу поточного року, тис. грн» наводяться дані про фактичний борг ліцензіата перед оптовим продавцем природного газу за отриманий від нього природний газ для споживачів ліцензіата виключно за минулі роки, не враховуючи боргу поточного року.

3.1.13. У рядку 1 «Отриманий природний газ, усього:» зазначаються фактичний обсяг отриманого природного газу для споживачів ліцензіата та стан розрахунків ліцензіата за отриманий природний газ для споживачів ліцензіата. Він складається із суми показників рядків 1.1 та 1.2, зазначених у відповідних графах.

3.1.14. У рядку 1.1 «НАК «Нафтогаз України», усього:» зазначаються фактичний обсяг отриманого природного газу від Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (далі - НАК «Нафтогаз України») для споживачів ліцензіата та стан розрахунків ліцензіата з НАК «Нафтогаз України» за отриманий природний газ для споживачів ліцензіата. Рядок 1.1 складається із суми показників рядків 1.1.1 - 1.1.8, зазначених у відповідних графах (у разі відсутності договірних відносин з НАК «Нафтогаз України» за певною категорією споживачів у відповідному рядку проставляється значення «0»).

3.1.15. У рядку 1.2 «Інші оптові продавці природного газу, усього:» зазначаються фактичний обсяг отриманого природного газу від інших суб'єктів господарювання, крім НАК «Нафтогаз України», для споживачів ліцензіата та стан розрахунків ліцензіата перед іншими оптовими продавцями природного газу, крім НАК «Нафтогаз України», за отриманий природний газ для споживачів ліцензіата. Рядок 1.2 складається із суми показників рядків 1.2.1 - 1.2.3, зазначених у відповідних графах (у разі відсутності договірних відносин з іншими оптовими продавцями природного газу, крім НАК «Нафтогаз України», за певною категорією споживачів у відповідному рядку проставляється значення «0»).

3.1.16. У рядку 1.2.1 «ПАТ «Укргазвидобування» за договорами купівлі-продажу природного газу» зазначаються фактичний обсяг отриманого природного газу від ПАТ «Укргазвидобування» для споживачів ліцензіата та стан розрахунків ліцензіата перед ПАТ «Укргазвидобування» за отриманий природний газ для споживачів ліцензіата.

3.1.17. У рядках 1.2.2 та 1.2.3 «Оптовий продавець природного газу за договорами купівлі-продажу природного газу» зазначаються фактичний обсяг отриманого природного газу від іншого суб'єкта господарювання, крім НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укргазвидобування»,  для споживачів ліцензіата та стан розрахунків ліцензіата перед іншим оптовим продавцем природного газу, крім НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укргазвидобування», за отриманий природний газ для споживачів ліцензіата. Назву рядків 1.2.2 та 1.2.3 ліцензіат заповнює самостійно.

3.2. У розділі ІІ «Стан розрахунків за послуги з транспортування природного газу» відображаються стан розрахунків ліцензіата з ПАТ «Укртрансгаз» за фактично надані послуги з транспортування природного газу, у тому числі послуги балансування. 

3.2.1. У графах 1 - 9 «За місяць» наводяться фактичні дані підсумком за звітний період.

3.2.2. У графах 10 - 18 «З початку року» наводяться фактичні дані з початку календарного року до кінця звітного періоду наростаючим підсумком.

3.2.3. У графах 1 та 10 «фактичний обсяг протранспортованого природного газу (відповідно до актів наданих послуг), тис. м3» наводяться дані відповідно до актів наданих послуг про обсяг природного газу, який був фактично протранспортований газотранспортним підприємством, та/або позитивного місячного небалансу ліцензіата.

3.2.4. У графах 2 та 11 «фактичний обсяг протранспортованого природного газу (відповідно до актів наданих послуг), тис. грн» наводяться дані відповідно до актів наданих послуг про вартість послуг, наданих ПАТ «Укртрансгаз» за договором транспортування природного газу.

3.2.5. У графах 3 та 12 «оплачено за надані послуги з транспортування природного газу, усього, тис. грн» наводяться дані про вал коштів, які були фактично оплачені ліцензіатом газотранспортному підприємству за фактично надані послуги за договором транспортування природного газу.

3.2.6. У графах 4 та 13 «перераховано коштів на поточний рахунок, тис. грн» наводяться дані про вал коштів, які були фактично перераховані з поточного рахунка із спеціальним режимом використання ліцензіата на поточний рахунок газотранспортного підприємства за фактично надані послуги за договором  транспортування природного газу.

3.2.7. У графах 5 та 14 «пільги та субсидії, тис. грн» наводяться дані про загальну суму пільг та субсидій, які були фактично оплачені газотранспортному підприємству за фактично надані послуги за договором транспортування природного газу.

3.2.8. У графах 6 та 15 «інші перерахування, тис. грн» наводяться дані про загальну суму інших коштів, які були фактично оплачені ліцензіатом газотранспортному підприємству за фактично надані послуги за договором транспортування природного газу.

3.2.9. У графах 7 «із графи 3 - оплачено за борги минулих років, тис. грн» та 16 «із графи 12 - оплачено за борги минулих років, тис. грн» наводяться дані про кошти, які були фактично оплачені ліцензіатом газотранспортному підприємству за фактично надані послуги за договором транспортування природного газу виключно за борги минулих років.

3.2.10. У графах 8 та 17 «рівень оплати, %» наводяться дані щодо фактичного рівня оплати (у відсотках) ліцензіатом газотранспортному підприємству за фактично надані послуги за договором транспортування природного газу (без урахування оплати боргів минулих років).

3.2.11. У графах 9 та 18 «борг, тис. грн» наводяться дані про фактичний борг ліцензіата перед газотранспортним підприємством за фактично надані послуги за договором транспортування природного газу (без урахування боргів минулих років).

3.2.12. У графі 19 «Борг за природний газ минулих років, крім боргу поточного року, тис. грн» наводяться дані про фактичний борг ліцензіата перед газотранспортним підприємством за фактично надані послуги за договором транспортування природного газу, що склався виключно за минулі роки, не враховуючи боргу поточного року.

3.2.13. У рядку 2 «ПАТ «Укртрансгаз» за договором транспортування природного газу, усього, у тому числі:» зазначаються фактичний обсяг протранспортованого природного газу для споживачів ліцензіата та стан розрахунків ліцензіата за фактично надані послуги з транспортування природного газу.

3.2.14. У рядку 2.1 «за послуги фізичного транспортування природного газу» зазначаються фактичний обсяг протранспортованого природного газу ПАТ «Укртрансгаз» для споживачів ліцензіата та стан розрахунків ліцензіата з ПАТ «Укртрансгаз» за фактично надані послуги з транспортування природного газу для споживачів ліцензіата.

3.2.15. У рядку 2.2 «за послуги балансування» зазначаються фактичний обсяг негативного місячного небалансу ліцензіата та стан розрахунків ліцензіата з ПАТ «Укртрансгаз» за фактично надані послуги з балансування.

3.3. У розділі ІІІ «Стан розрахунків за поставлений природний газ» відображається стан розрахунків споживачів із ліцензіатом за поставлений природний газ.

3.3.1. У графах 1 - 9 «За місяць» наводяться фактичні дані підсумком за звітний період.

3.3.2. У графах 10 - 18 «З початку року» наводяться фактичні дані з початку календарного року до кінця звітного періоду наростаючим підсумком.

3.3.3. У графі В «Кількість споживачів» наводяться дані про фактичну кількість споживачів (абонентів) відповідно за кожною категорією споживачів.

3.3.4. У графах 1 та 10 «фактичний обсяг постачання природного газу,  тис. м-3» наводяться дані про обсяг природного газу, який був фактично поставлений ліцензіатом для споживачів.

3.3.5. У графах 2 та 11 «фактичний обсяг постачання природного газу, тис. грн» наводяться дані про вартість природного газу, який був фактично поставлений ліцензіатом для споживачів.

3.3.6. У графах 3 та 12 «оплачено за спожитий природний газ, усього, тис. грн» наводяться дані про вал коштів, які були фактично оплачені споживачами на рахунки ліцензіата за поставлений природний газ.

3.3.7. У графах 4 та 13 «перераховано коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, тис. грн» наводяться дані про вал коштів, які були фактично оплачені споживачами на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ліцензіата за поставлений природний газ.

3.3.8. У графах 5 та 14 «пільги та субсидії, тис. грн» наводяться дані про загальну суму субвенцій, пільг та субсидій, які були фактично оплачені ліцензіату за поставлений споживачам природний газ відповідно до Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20 (із змінами), та інших нормативно-правових актів, якими регулюються питання щодо перерахування пільг, субсидій та субвенцій.

3.3.9. У графах 6 та 15 «інші перерахування, тис. грн» наводяться дані про загальну суму інших коштів, які були фактично оплачені споживачами ліцензіату за поставлений природний газ. У разі проведення перерахунку споживачам оплати вартості використаного природного газу в цих графах наводяться дані щодо сум проведених перерахувань (зі знаком «+», якщо перерахунок здійснений на користь споживачів).

3.3.10. У графах 7 «із графи 3 - оплачено за борги минулих років, тис. грн» та 16 «із графи 12 - оплачено за борги минулих років, тис. грн» наводяться дані про кошти, які були фактично оплачені споживачами ліцензіату за поставлений природний газ виключно за борги минулих років.

3.3.11. У графах 8 та 17 «рівень оплати, %» наводяться дані щодо фактичного рівня оплати (у відсотках) споживачами ліцензіату за поставлений природний газ (без урахування оплати боргів минулих років).

3.3.12. У графах 9 та 18 «борг за природний газ, тис. грн» наводяться дані про фактичний борг споживачів перед ліцензіатом за поставлений природний газ (без урахування боргів минулих років).

3.3.13. У графі 19 «Борг за природний газ минулих років, крім боргу поточного року, тис. грн» наводяться дані про фактичний борг споживачів перед ліцензіатом за поставлений природний газ, що склався виключно за минулі роки, не враховуючи борг поточного року.

3.3.14. У рядку 3 «Постачання природного газу, усього:» зазначаються фактичний обсяг поставленого природного газу споживачам та стан розрахунків споживачів за отриманий природний газ із ліцензіатом. Рядок 3 складається із суми показників рядків 3.1 - 3.8, зазначених у відповідних графах.

3.3.15. У рядку 3.1 «Населення, усього:» зазначаються фактичний обсяг поставленого природного газу населенню та стан розрахунків указаної категорії споживачів за отриманий природний газ із ліцензіатом.

3.3.16. У рядку 3.1.1 «безпосередньо населення, усього:» зазначаються фактичний обсяг поставленого природного газу населенню та стан розрахунків указаної категорії споживачів за отриманий природний газ із ліцензіатом (без урахування пільг та субсидій).

3.3.17. У рядку 3.1.2 «пільги та субсидії» наводяться дані про суму пільг та субсидій, які були фактично оплачені ліцензіату за поставлений населенню природний газ.

3.3.18. У рядку 3.2 «Релігійні організації» зазначаються фактичний обсяг поставленого природного газу релігійним організаціям та стан розрахунків указаної категорії споживачів за отриманий природний газ із ліцензіатом.

3.3.19. У рядку 3.3 «Бюджетні установи та організації» зазначаються фактичний обсяг поставленого природного газу бюджетним установам та організаціям і стан розрахунків указаної категорії споживачів за отриманий природний газ із ліцензіатом.

3.3.20. У рядку 3.4 «ТКЕ-населення» зазначаються фактичний обсяг поставленого природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню та стан розрахунків указаної категорії споживачів за отриманий природний газ із ліцензіатом.

3.3.21. У рядку 3.5 «ТКЕ-релігія» зазначаються фактичний обсяг поставленого природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії для релігійних організацій та стан розрахунків указаної категорії споживачів за отриманий природний газ із ліцензіатом.

3.3.22. У рядку 3.6 «ТКЕ-бюджет» зазначаються фактичний обсяг поставленого природного газу суб'єктам господарювання, які виробляють теплову енергію для бюджетних установ та організацій, та стан розрахунків указаної категорії споживачів за отриманий природний газ із ліцензіатом. 

3.3.23. У рядку 3.7 «ТКЕ-інші» зазначаються фактичний обсяг поставленого природного газу суб'єктам господарювання, які виробляють теплову енергію для інших споживачів теплової енергії, крім зазначених у пунктах 3.3.20 - 3.3.22, та стан розрахунків указаної категорії споживачів за отриманий природний газ із ліцензіатом. 

3.3.24. У рядку 3.8 «Промислові підприємства та інші суб'єкти господарювання» зазначаються фактичний обсяг поставленого природного газу промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання, релігійним організаціям (у межах обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності) та всім іншим споживачам, крім зазначених у пунктах 3.3.15, 3.3.18 - 3.3.23 цього розділу, та стан розрахунків указаної категорії споживачів за отриманий природний газ із ліцензіатом.

IV. Порядок виправлення звітних даних

4.1. Якщо у звітах поточного року виявлена недостовірність звітних даних, то їх виправлення робиться у звітах за той період (місяць), у якому були допущені помилки, а також у наростаючих підсумкових даних цього звіту (з початку року) та в усіх наступних звітах.

4.2. Виправлені звіти надсилаються ліцензіатом окремим листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин їх виправлень.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері
енергетики,
04.10.2012 № 1258
(у редакції постанови
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг,
від 21.04.2017 № 536)


Форма № 7-НКРЕКП-газ
(місячна)

ЗВІТ
про зарахування платежів від споживачів за природний газ та розподіл коштів згідно з алгоритмомЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
04.10.2012 № 1258
(у редакції постанови НКРЕКП
від 21.04.2017 № 536)

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП-газ (місячна) «Звіт про зарахування платежів від споживачів за природний газ та розподіл коштів згідно з алгоритмом»

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на постачальників природного газу, на яких покладено спеціальні обов’язки (далі - ліцензіати). Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), та її територіальних органів.

1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

законів України «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 792 «Про забезпечення проведення розрахунків за спожитий природний газ»;

постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2516 «Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов'язки», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2015 року за № 1505/27950 (далі - Алгоритм розподілу коштів);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з постачання природного газу.

1.3. Терміни вживаються в цій Інструкції, а також на бланку форми звітності у значеннях, визначених у Законі України «Про ринок природного газу», Алгоритмі розподілу коштів.

II. Порядок та термін надання інформації

2.1. Звітним періодом є календарний місяць.

Форма звітності № 7-НКРЕКП-газ надається за звітний період з наведенням даних також за всі попередні звітні періоди з початку календарного року.

2.2. У формі звітності надається інформація про рух грошових коштів по кожному із поточних рахунків із спеціальним режимом використання ліцензіата окремо.

2.3. Звіт складається станом на останнє число звітного місяця і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним. Датою подачі звіту вважається дата його реєстрації в НКРЕКП.

2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: nerc7g@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата.

2.5. Усі дані звіту мають ґрунтуватися на достовірних даних облікової документації, яка ведеться ліцензіатом, та надаватися з двома знаками після коми, шрифт - Times New Roman, розмір - не менше 12 пт.

Усі дані вказуються з урахуванням податку на додану вартість, який нараховується відповідно до вимог чинного законодавства.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає звіт за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у звітному місяці.

2.7. Звіт підписується керівником (власником) ліцензіата, головним бухгалтером, виконавцем та скріплюється печаткою (за наявністю).

У звіті зазначаються прізвища, імена, по батькові керівника (власника) ліцензіата, головного бухгалтера, виконавця, номер контактного телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факс та електронна пошта.

2.8. Якщо протягом звітного періоду змінювались нормативи перерахування коштів, ліцензіат зобов'язаний надати у звіті дані про рух грошових коштів за відповідний період дії кожного з нормативів перерахування коштів. У такому випадку звіт слід доповнити необхідною кількістю рядків.

III. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП-газ (місячна)

3.1. У графі «Місяць» указується назва місяця та у разі зміни нормативів перерахування коштів протягом звітного періоду - строк їх дії.

3.2. У графі 1 «Залишок коштів на 1-е число звітного місяця, грн» указується залишок коштів на відповідному поточному рахунку із спеціальним режимом використання ліцензіата на 1-е число звітного місяця (до 12-ї години операційного дня).

3.3. У графі 2 «Надійшло коштів, грн» указується сума коштів, що надійшла на відповідний поточний рахунок із спеціальним режимом використання ліцензіата протягом звітного періоду (без урахування залишку коштів на 1-е число звітного місяця).

3.4. У графі 3 «Помилково зараховані кошти, які підлягають поверненню, грн» указується сума помилково зарахованих коштів, що надійшла на відповідний поточний рахунок із спеціальним режимом використання ліцензіата протягом звітного періоду та була повернена платникам.

3.5. У графі 4 «Усього коштів до розподілення, грн» указується сума коштів, яка була розподілена між суб'єктами господарювання протягом розрахункового періоду.

3.6. У графі 5 «Перераховано оптовому продавцю природного газу, грн» указується сума коштів, що була перерахована оптовому продавцю природного газу за звітний період.

3.7. У графі 6 «Перераховано постачальнику природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, грн» указується сума коштів, що була перерахована постачальнику природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки за звітний період.

3.8. У графі 7 «Перераховано газотранспортним підприємствам, грн» указується сума коштів, що була перерахована газотранспортним підприємствам за звітний період.

3.9. У графі 8 «Перераховано газорозподільному підприємству, грн» указується сума коштів, що була перерахована газорозподільному підприємству за звітний період.

3.10. У графі 9 «Залишок коштів на кінець місяця, грн» указується сума коштів, яка залишилася на відповідному поточному рахунку із спеціальним режимом використання ліцензіата на кінець звітного періоду.

3.11. У рядках 1 - 12 указуються показники за кожен місяць, зазначені у відповідних графах. У разі якщо протягом місяця змінювались нормативи перерахування коштів, то у звіті наводяться дані про рух грошових коштів за відповідний період дії кожного з нормативів перерахування коштів.

3.12. У рядку «Усього» указуються сумарні дані за відповідними графами (графи 2 - 8) з початку року по звітний період (включно).

IV. Порядок виправлення звітних даних

4.1. Якщо у звітах поточного року виявлена недостовірність звітних даних, то їх виправлення робиться у звітах за той період (місяць), у якому були допущені помилки, а також в усіх наступних звітах. Усі розбіжності та виправлення мають бути відображені у примітках до звіту.

4.2. Виправлені звіти надсилаються ліцензіатом окремим листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин їх виправлень.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябухаon top