Document v0532359-98, invalid, current version — Loss of force on March 17, 2000, on the basis - v0038359-00

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
N 532 від 07.10.1998
м. Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центрвиборчкому
N 38 ( v0038359-00 ) від 17.03.2000 )
Про структуру та чисельність Секретаріату
Центральної виборчої комісії

З метою вдосконалення організації роботи, спрямованої на
здійснення Комісією передбачених чинним законодавством
повноважень, та відповідно до статей 18, 27 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ) Центральна виборча
комісія П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити структуру та чисельність Секретаріату
Центральної виборчої комісії (додається).
2. Управлінню планування та фінансового контролю Секретаріату
Комісії підготувати штатний розпис Центральної виборчої комісії
для затвердження його Комісією у відповідності до затвердженої
структури та чисельності Секретаріату Комісії.
3. Відділу кадрів відповідно до статті 49-2 Кодексу законів
про працю України ( 322-08 ) до 15 жовтня 1998 року персонально
попередити про звільнення працівників, посади яких скорочуються у
зв'язку зі змінами в структурі та чисельності Секретаріату
Комісії. За пропозицією керівників структурних підрозділів
запропонувати їм іншу роботу з урахуванням їх професійного рівня і
ділових якостей.
У разі відмови від переведення на іншу роботу підготувати
документи для звільнення відповідно до положення статей 40, 42,
49-2 Кодексу законів про працю України.
4. Вважати такими, що втратили чинність, постанови
Центральної виборчої комісії від 5 лютого 1998 року N 49 "Про
затвердження структури та чисельності Секретаріату Центральної
виборчої комісії" ( v0049359-98 ) та від 15 травня 1998 року N 279
"Про внесення змін до штатного розпису автогосподарства
Центральної виборчої комісії" ( v0279359-98 ), розпорядження
Голови Комісії від 5 лютого 1998 року N 50 "Про утворення
автогосподарства при Центральній виборчій комісії і затвердження
штатної чисельності цього господарства".
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Центральної виборчої комісії Демяненка М.І.,
члена Комісії Коваля М.І. та керівника Секретаріату Кавуна М.Г.

Голова Центральної виборчої комісії М.РЯБЕЦЬ

Додаток до постанови
Центральної виборчої комісії
від 7 жовтня 1998 року N 532
Структура та чисельність Секретаріату
Центральної виборчої комісії

Секретаріат Центральної виборчої комісії
Керівник Секретаріату 1
Заступник керівника Секретаріату 1
Спеціаліст 1 категорії 1
3
Служба Голови Комісії
Помічник Голови Комісії 1
Радник Голови Комісії 2
Головний консультант 2
5
Служба заступника Голови Комісії
Помічник заступника Голови Комісії 1
Спеціаліст 1 категорії 1
2
Служба секретаря Комісії
Помічник секретаря Комісії 1
Спеціаліст 1 категорії 1
2
Група спеціалістів при членах Комісії
Помічник члена Комісії 12
Спеціаліст 1 категорії 6
18
Прес-служба
Керівник прес-служби 1
Головний спеціаліст 1
Провідний спеціаліст 1
3
Управління організаційно-методичної роботи
Начальник управління 1
Заступник начальника управління 1
Організаційний відділ
Завідуючий відділом 1
Сектор з питань взаємодії
з органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування
та виборчими комісіями
Заступник завідуючого відділом - завідуючий сектором 1
Головний консультант 3
Провідний спеціаліст 1
Сектор з питань взаємодії з політичними партіями,
виборчими блоками партій
Завідуючий сектором 1
Головний консультант 1
Відділ аналітично-методичної роботи
Завідуючий відділом 1
Головний консультант 3
Провідний спеціаліст 1
15
Юридичне управління
Начальник управління 1
Заступник начальника управління 1
Відділ контролю за дотриманням виборчого
законодавства і представництва в судах
Завідуючий відділом 1
Головний консультант 4
Відділ правової експертизи проектів документів
Завідуючий відділом 1
Головний консультант 2
Сектор обліку та систематизації нормативних
актів і спеціальної літератури
Завідуючий сектором 1
Провідний спеціаліст 1
Відділ роботи зі зверненнями та прийому громадян
Завідуючий відділом 1
Головний консультант 1
Провідний спеціаліст 1
15
Управління планування та фінансового контролю
Начальник управління 1
Планово-фінансовий відділ
Заступник начальника управління - завідуючий відділом 1
Головний консультант 2
Контрольно-ревізійний відділ
Завідуючий відділом 1
Головний консультант-інспектор 1
6
Управління комп'ютерних інформаційних
систем та оргтехніки
Начальник управління 1
Відділ системного програмного забезпечення
комп'ютерних мереж та проектів
Заступник начальника управління - завідуючий відділом 1
Головний консультант 2
Провідний спеціаліст 1
Відділ технічного обслуговування
та телекомунікаційного забезпечення
Заступник начальника управління - завідуючий відділом 1
Головний консультант 2
Провідний спеціаліст 1
Відділ адміністрування баз даних
та обробки інформації
Завідуючий відділом 1
Головний консультант 3
13
Управління документального забезпечення
Начальник управління 1
Відділ забезпечення засідань Комісії
Заступник начальника управління - завідуючий відділом 1
Головний спеціаліст 1
Провідний спеціаліст 2
Відділ службової кореспонденції,
контролю та архівного діловодства
Завідуючий відділом 1
Провідний спеціаліст 2
Спеціаліст 1 категорії 1
Відділ комп'ютерного набору та копіювання
Завідуючий відділом 1
Спеціаліст 1 категорії 4
14
Господарське управління
Начальник управління 1
Заступник начальника управління 1
Відділ матеріально-технічного забезпечення
Завідуючий відділом 1
Головний спеціаліст 1
Провідний спеціаліст 1
Відділ господарського та
соціально-побутового обслуговування
Завідуючий відділом 1
Головний спеціаліст 1
Провідний спеціаліст 2
Сектор забезпечення утримання приміщень
Завідуючий сектором 1
Технічні працівники 6
16
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Завідуючий відділом - головний бухгалтер 1
Заступник головного бухгалтера 1
Головний спеціаліст 1
Провідний спеціаліст 1
4
Відділ міжнародних зв'язків
Завідуючий відділом 1
Головний консультант 1
2
Перший відділ
Завідуючий відділом 1
Відділ кадрів
Завідуючий відділом 1
Головний консультант 1
2
Редакційно-видавничий відділ
Завідуючий відділом 1
Головний спеціаліст 2
Провідний спеціаліст 1
Спеціаліст 1 категорії 1
5
Автогосподарство
Завідуючий автогосподарством 1
Головний механік 1
Інженер з техніки безпеки 1
Механік-диспетчер 4
Водії 26
Автослюсар 2
Прибиральниця 1
36
ВСЬОГО: 162

За секретаря Центральної виборчої комісії В.СПІВАКon top