Document v0493500-97, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2005, on the basis - z0918-04

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 388 від 21.11.97 Зареєстровано в юридичному
м.Київ департаменті Нацбанку
28 листопада 1997 р.
vd971121 vn388 за N 493
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 280 ( z0918-04 ) від 17.06.2004 )
Про заходи щодо реалізації Програми реформування
бухгалтерського обліку та звітності Національного
банку України й комерційних банків України

На виконання постанов Правління Національного банку України
від 17.10.96 р. N 272 "Про Програму реформування бухгалтерського
обліку та звітності Національного банку України на 1996-1997
роки", від 29.11.96 р. N 315 "Про заходи з реформування
бухгалтерського обліку та звітності комерційних банків України",
від 21.07.97 р. N 237 ( v0237500-97, va237500-97, vc237500-97 )
"Про реформування бухгалтерського обліку та звітності комерційних
банків" і від 14.08.97 р. N 274 "Про реформування бухгалтерського
обліку та звітності Національного банку України" Правління
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. З метою підвищення достовірності звітної інформації від
установ НБУ та комерційних банків, що передається засобами
електронної пошти НБУ, та для автоматизації її формування
запровадити нову технологію надання звітності, що базується на
економічних показниках. Перелік показників з описом алгоритмів
формування їх значень здійснюється Національним банком України та
доводиться до відома установ НБУ і комерційних банків
Департаментом інформатизації. 2. Затвердити надання нової звітної інформації електронною
поштою від банків у вигляді файлів з набором значень економічних
показників. Вихідні документи за формами звітності формуватимуться
із значень економічних показників безпосередньо в НБУ.
Відповідальність за подачу недостовірних даних несе
банк-відправник даних. 3. Встановити, що файли з набором значень економічних
показників мають надаватись кожним банком за визначеними
структурами та форматами, які доводяться Департаментом
інформатизації. 4. Затвердити: План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків
України ( va493500-97 ); Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку комерційних банків ( v0495500-97 ); Типову перехідну таблицю перенесення залишків за новим Планом
рахунків комерційних банків ( v0388500-97 ). 5. Зобов'язати департаменти та самостійні управління
Національного банку України під особисту відповідальність
керівників: Емісійно-кредитний, Бухгалтерського обліку,
Економічний, Готівково-грошового обігу, Валютного регулювання,
Безвиїзного нагляду, Інспектування комерційних банків, З питань
роботи з проблемними банками, Реєстрації та ліцензування банків,
Фінансовий, Платіжних систем та касового виконання Держбюджету,
Координації з питань банківського нагляду: внести зміни в діючі нормативні акти на підставі затверджених
документів - до кінця цього року; доопрацювати усі форми фінансової та статистичної звітності
на підставі затверджених документів і до 27.11.97 р. подати їх
Економічному департаменту. 6. Економічному департаменту до 12.12.97 р. опрацювати
Правила організації фінансової та статистичної звітності
Національного банку України та комерційних банків і подати на
затвердження Правлінню Національного банку України. 7. Департаменту інформатизації довести до відома комерційних
банків та установ НБУ у тижневий строк після затвердження та
відповідно до остаточного варіанта форми звітності структури,
формати файлів та схеми передачі інформації від комерційних банків
до установ НБУ. 8. Зобов'язати Кримське республіканське, обласні та по
м.Києву і Київській області управління Національного банку України
та комерційні банки забезпечити вивчення затверджених документів. 9. Регіональним управлінням НБУ та комерційним банкам внести
необхідні зміни в експериментальні форми звітності відповідно до
затверджених нормативних документів. З 1 грудня 1997 року
експериментальні форми звітності надавати згідно з документами,
затвердженими цією постановою, забезпечуючи при цьому перевірку
відповідності діючим формам звітності. 10. Департаменту бухгалтерського обліку, Економічному
департаменту та Департаменту інформатизації в строк до 20 грудня
1997 р. розробити: порядок переходу до нових планів рахунків бухгалтерського
обліку; порядок переходу до нових форм фінансової та статистичної
звітності; форму перехідного балансу. 11. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Правління та головного бухгалтера-директора
Департаменту бухгалтерського обліку.
Голова В.А.Ющенкоon top