Документ v0461500-97, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 16.12.1998, основание - va520500-98

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 238 від 21.07.97 Зареєстровано в юридичному
м.Київ департаменті Нацбанку
24 липня 1997 р.
vd970721 vn238 за N 461

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Нацбанку
N 520 ( va520500-98 ) від 16.12.98 )
Про затвердження "Правил бухгалтерського обліку
уповноваженими банками України обмінних операцій
в іноземній валюті та банківських металах"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 450 ( v0508500-97 ) від 22.12.97 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 283/97-ВР ) та з метою впорядкування
бухгалтерського обліку банками України обмінних операцій в
іноземній валюті та банківських металах Правління
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити "Правила бухгалтерського обліку уповноваженими
банками України обмінних операцій в іноземній валюті та
банківських металах" (далі - Правила), (додаються). ( Пункт 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 450
( v0508500-97 ) від 22.12.97 ) 2. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) не
застосовувати до уповноважених банків штрафні санкції за можливі
порушення ними ліміту відкритої валютної позиції у зв'язку з
введенням в дію Правил. За результатами роботи уповноважених
банків за липень 1997 р. проаналізувати фактичний розмір відкритої
валютної позиції банків та внести до 1 вересня 1997 року
відповідні зміни до "Тимчасового порядку ведення уповноваженими
банками України відкритої валютної позиції з купівлі-продажу
безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України",
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
3 січня 1996 року за N 1 ( v0341500-96 ). 3. Державній скарбниці (М.П.Фатєєв) врахувати відповідні
положення Правил при розробленні "Положення про порядок здійснення
комерційними банками та їх структурними підрозділами операцій з
банківськими металами". 4. Правила ввести в дію з 25 липня 1997 року. 5. Зобов'язати банки до 5 серпня 1997 року привести
бухгалтерський облік обмінних операцій у відповідність до Правил. 6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Департамент бухгалтерського обліку (П.М.Сенищ).
Голова В.А.Ющенко
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
від 21 липня 1997 року N 238
реєстр. N 461 від 24.07.97 р.
Правила
бухгалтерського обліку уповноваженими банками України
обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металах
( Назва в редакції Постанови Нацбанку N 450 ( v0508500-97 )
від 22.12.97 )
1. Операції з іноземною валютою
1.1. Основні терміни та положення. Терміни, що застосовуються в цих Правилах, мають таке
значення: Обмінні операції - операції, які виконуються у двох різних
валютах (причому одна з них може бути національною валютою) і
впливають на валютну позицію банку. Валютна позиція банку - залишки коштів в іноземній валюті,
які формують активи та пасиви (з урахуванням позабалансових вимог
та зобов'язань за незавершеними операціями) у відповідних валютах.
Закрита валютна позиція - валютна позиція у відповідній валюті,
коли активи та пасиви (з урахуванням позабалансових вимог та
зобов'язань за незавершеними операціями) збігаються. Відкрита валютна позиція - різниця між залишками коштів в
іноземній валюті, що формують активи та пасиви (з урахуванням
позабалансових вимог та зобов'язань за незавершеними операціями )
у відповідних валютах, внаслідок якої з'являється можливість
отримання додаткових прибутків або ризик додаткових збитків у
результаті зміни обмінних курсів валют. Коротка відкрита валютна позиція - відкрита валютна позиція у
відповідній валюті, коли пасиви та позабалансові зобов'язання
перевищують активи та позабалансові вимоги. Довга відкрита валютна позиція - відкрита валютна позиція у
відповідній валюті, коли активи та позабалансові вимоги
перевищують пасиви та позабалансові зобов'язання. Приклад визначення короткої чи довгої відкритої валютної
позиції наведено у додатку N 1. Дата операції - це дата відображення в бухгалтерському обліку
операції в день її здійснення, тобто в день виникнення прав
(активів) або зобов'язань (пасивів), незалежно від дати руху
коштів за цією операцією. Дата валютування - це дата реального зарахування або списання
коштів за операцією. Ці поняття необхідно розділяти для справжнього уявлення про
операції, за якими угоди були укладені, але розрахунки ще не
здійснені (такі, як строкові контракти). Реалізований результат від операції з іноземною валютою - це
доходи або витрати, отримані або сплачені після закінчення
фінансової операції або події, яка дає банку право на наслідки
операції. Нереалізований результат - це результат переоцінки активів та
зобов'язань в іноземній валюті у зв'язку із зміною курсів, не
пов'язаний з рухом коштів за реальними операціями на час
переоцінки; він відображає тільки коригування вартості іноземної
валюти.
1.2. На розмір відкритої валютної позиції банку впливають
такі операції: купівля, продаж готівкової та безготівкової іноземної валюти,
в тому числі строкові операції (на умовах форвард, спот та інші),
за якими виникають вимоги та зобов'язання в іноземних валютах,
незалежно від способів та форм розрахунків за ними; одержана та сплачена іноземна валюта у вигляді доходів,
витрат та нарахованих процентних доходів і витрат; надходження коштів в іноземній валюті до статутного фонду; погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній
валюті; купівля - продаж основних засобів та товарно-матеріальних
цінностей за іноземну валюту; інші обмінні операції з іноземною валютою. Наприклад: - купівля банком іноземної валюти у клієнта з відкриттям
(збільшенням) довгої валютної позиції: Д-т валютний рахунок клієнта К-т (150, 151); - виплата еквівалента у гривнях: Д-т 939 К-т рахунок клієнта у гривнях. Не впливають на розмір відкритої валютної позиції банку
операції в іноземній валюті, які здійснюються в одній і тій самій
валюті за дебетом та кредитом рахунків. Наприклад: - продаж іноземної валюти за гривню за заявою клієнта: Д-т валютний рахунок клієнта К-т валютний коррахунок банку - отримання еквівалента у гривнях: Д-т коррахунок банку у гривнях К-т рахунок клієнта у гривнях.
1.3. Облік обмінних операцій. 1.3.1. Облік обмінних операцій ведеться в іноземній валюті.
Перерахунок в еквівалент грошової одиниці України (за рахунком
N 939) здійснюється за такими курсами: за ринковим курсом: у разі купівлі - продажу іноземної валюти
за національну валюту; за офіційним курсом: облік доходів та витрат, отриманих і
сплачених в іноземній валюті; внесків до статутного фонду в
іноземній валюті; купівлі - продажу основних засобів та
товарно-матеріальних цінностей за іноземну валюту тощо; у разі купівлі однієї іноземної валюти за іншу іноземну
валюту, вартість придбаної іноземної валюти визначається на рівні
вартості проданої іноземної валюти за офіційним курсом. 1.3.2. Зв'язок між операціями в іноземній та національній
валюті здійснюється за допомогою рахунків: N 150 "Позиція банку щодо вільно конвертованої іноземної
валюти та банківських металів " (активно-пасивний); N 151 "Позиція банку щодо неконвертованої іноземної валюти"
(активно-пасивний); N 939 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та
банківських металів" (активно-пасивний). 1.3.3. При здійсненні обмінних операцій (купівля-продаж
однієї валюти за іншу та при визначенні доходів і витрат в
іноземній валюті) кінцевим результатом є здійснення операцій за
дебетом рахунка в одній валюті та кредитом в іншій. При цьому всі
інші рахунки є допоміжними. Таким чином, рахунки "Валютна позиція
банку" та "Еквівалент валютної позиції" є технічними і
відображають тільки позицію банку у відповідній валюті та її
вартість у національній валюті. Наприклад: отримані проценти в іноземній валюті за розміщеним
депозитом (відкривається довга валютна позиція) відображаються
проводками: в іноземній валюті: Д-т 072(972) К-т 150(151) у гривні: Д-т 939 К-т 960.
Рахунки NN 150, 151, 939 є допоміжними, а доход визначається,
як збільшення активу (рахунки NN 072,972) на суму отриманого
платежу, в результаті чого збільшиться чистий прибуток за звітний
період. 1.3.4. Рахунки NN 150, 151 відкриваються за кодами валют у
іноземній валюті та у національній валюті України. Рахунок NN 939
відкривається тільки у національній валюті, аналітичний облік
ведеться за видами валют. Відповідно відкрита валютна позиція
визначається за кожною валютою окремо. Наприклад: рахунок N 939.01 відображає вартість доларів США в
еквіваленті національної валюти України; рахунок N 939.48 відображає вартість німецьких марок у
еквіваленті національної валюти України. 1.3.5. За датою угоди операції відображаються за
позабалансовими рахунками: N 9040 "Іноземна валюта та банківські метали, які куплені"; N 9041 "Іноземна валюта та банківські метали, які продані"; N 9042 "Національна валюта, яку куплено"; N 9043 "Національна валюта, яку продано". Проводки за балансовими рахунками (зокрема, за
кореспондентським рахунком) виконуються на дату валютування. 1.3.6. Операції купівлі - продажу однієї іноземної валюти за
іншу валюту здійснюються з використанням рахунків "Еквівалент
валютної позиції" (N 939) за офіційним курсом. Наприклад: купівля банком 750 німецьких марок за 500 доларів
США: - проводки в доларах США: Д-т 150/001 К-т 072/001 - проводки в німецьких марках: Д-т 072/048 К-т 150/048 - відображення вартості іноземних валют у національній валюті
України: Д-т 939/048 К-т 939/001
При відображенні вартості валют у національній валюті України
враховується вартість валюти продажу (див. приклад 3 додатка). 1.3.7. При здійсненні операцій з готівковими коштами в
іноземній валюті також використовуються рахунки NN 150,151 та N
939. Валютна позиція, яка відкривається у разі здійснення операцій
з готівковими коштами в іноземній валюті, може бути закрита
внаслідок здійснення операцій з безготівковими коштами у
відповідній валюті та навпаки.
1.4. Облік результатів за обмінними операціями. 1.4.1. На кінець дня всі залишки в іноземній валюті мають
оцінюватися за офіційним курсом. 1.4.2. Залишки за рахунками NN 150, 151 відповідного коду
валюти мають дорівнювати залишкам за відповідним рахунком N 939. 1.4.3. Протягом звітного періоду для обліку результатів за
обмінними операціями з іноземною валютою відкривається окремий
активно-пасивний субрахунок "Результати за операціями з іноземною
валютою" (N 904.01) за балансовим рахунком N 904 "Дебітори і
кредитори банку за господарськими операціями банку". 1.4.4. Рахунок "Еквівалент валютної позиції" (N 939)
коригується при зміні курсів валют, і курсова різниця
(нереалізований результат від переоцінки позиції) відноситься на
рахунок N 904 субрахунок "Результати переоцінки іноземної валюти"
(N 904.02). 1.4.5. У кінці дня після здійснення обмінних операцій різниця
між сумами залишків у відповідній валюті за рахунками NN 150, 151
(за офіційним курсом) та N 939 (за курсами угод) того ж коду
валюти відноситься на рахунок N 904 субрахунок "Результати за
операціями з іноземною валютою" (N 904.01). 1.4.6. На кінець звітного періоду кредитове сальдо за
субрахунками "Результати за операціями з іноземною валютою" та
"Результати переоцінки іноземної валюти" відносяться на рахунки
доходів, дебетове - на рахунки витрат. Ці суми включають в себе
реалізований та нереалізований кінцевий фінансовий результат. Проводки за описаними в цьому розділі операціями наведені в
п.10 прикладу 3 додатка.
2. Операції з банківськими металами
Облік операцій з банківськими металами ведеться аналогічно
операціям з іноземною валютою. Облік операцій відображається за
тими ж балансовими рахунками, що і операції у вільно конвертованій
валюті. Для кожного виду банківського металу умовно присвоєний
відповідний код металу (за аналогією з кодами валют): банківське золото - 959 (XAU); срібло - 961(XAG); платина - 962 (XPT). Банківські метали обліковуються за подвійною оцінкою - у вазі
(унція (OZS) та у гривнях за цінами, встановленими Національним
банком України , і підлягають переоцінці при кожній зміні ціни. У консолідованому балансі банку рахунки за кодами металів
відображаються лише у перерахованому за офіційною ціною гривневому
еквіваленті. Бухгалтерські проводки за операціями з банківськими металами
наведені у прикладі 4 додатка.
Додаток
Приклад 1. Визначення короткої та довгої відкритої валютної
позиції банку.
1. Отримання 1000 доларів США на коррахунок на користь
клієнта (закрита валютна позиція: активи (072) = 1000 USD, пасиви
(валютний рахунок клієнта) = 1000 USD):
Д-т 072/001 К-т валютний рахунок клієнта.
2. Купівля банком 750 німецьких марок за 500 доларів США на
умовах термінової поставки: - проводки в доларах США:
Д-т 150/001 К-т 072/001 500 доларів США
- проводки в німецьких марках:
Д-т 072/048 К-т 150/048 750 німецьких марок
- відображення вартості валют у національній валюті України:
Д-т 939/048 К-т 939/001.
3. Купівля банком 300 доларів США за 560 гривень на умовах
"спот": здійснюється оприбуткування за позабалансовим рахунком N 9040
"Іноземна валюта та банківські метали, які куплено" на суму 300
доларів США та N 9043 "Національна валюта, яку продано" на суму
560 гривень. 4. Визначення відкритої валютної позиції: - створюється коротка відкрита позиція за доларами США: активи (072 + 9040) = (1000 - 500) + 300 = 800 USD; пасиви = 1000 USD; - створюється довга відкрита валютна позиція за німецькими
марками: активи (072) = 750 DM; пасиви = 0.
Приклад 2. Купівля банком безготівкової іноземної валюти на
умовах "спот". Операції, здійснені на умовах спот, - це операції з датою
валютування не пізніше, ніж на другий робочий день після укладення
договору. Операції з датою валютування пізніше другого робочого дня
після укладення договору називаються форвардними.
15 серпня банк-резидент "А" домовляється купити 1000 доларів
США у банку-резидента "В" на умовах спот за курсом 1.9 грн. за
один долар США. Розрахунки в іноземній валюті здійснюються через
банки-нерезиденти 17 серпня. Офіційний курс: 1 долар США =
= 1.80 грн. 15 серпня здійснюється оприбуткування за позабалансовим
рахунком N 9040 "Іноземна валюта та банківські метали, які
куплено" на суму 1000 доларів США та N 9043 "Національна валюта,
яку продано" на суму 1900 грн. 17 серпня здійснюються бухгалтерські проводки за видатком
позабалансових рахунків N 9043 " Національна валюта, яку продано"
на суму 1900 грн. та N 9040 "Іноземна валюта та банківські метали,
які куплено" на суму 1000 доларів США й відображення операції у
балансі: Д-т 072/001 К-т 150/001 Сума 1000 доларів США
(за наявністю виписки)
Д-т 939/001 К-т 161 Сума 1900 грн.
Приклад 3. Здійснення проводок за датою валютування та
визначення фінансового результату. Розрахунки здійснюються через коррахунки у
банках-нерезидентах.
День перший (29.03.199X).
Офіційний курс: 1 долар США = 1.88 грн., 1 німецька марка =
= 1.15 грн.
1. Отримання процентів за позику у сумі 100 доларів США Д-т 072/001 К-т 150/001 Сума 100 доларів США Д-т 939/001 К-т 960 Сума 188 грн. (1.88 х 100)
2. Купівля 200 доларів США за курсом 1.91 грн. Д-т 072/001 К-т 150/001 Сума 200 доларів США Д-т 939/001 К-т 161 Сума 382 грн. (1.91 х 200)
3. Купівля 100 доларів США за німецькі марки за курсом
1.5 DM/USD. Д-т 072/001 К-т 150/001 Сума 100 доларів США Д-т 150/048 К-т 072/048 Сума 150 нім.марок Д-т 939/001 К-т 939/048 Сума 172.5 грн. (1.15 х 150)
4. Виплата комісійних у сумі 50 доларів США Д-т 150/001 К-т 072/001 Сума 50 доларів США Д-т 970 К-т 939/001 Сума 94 грн. (1.88 х 50)
5. Купівля 200 доларів США готівкою за курсом 1.9 грн. за
долар Д-т 060/001 К-т 150/001 Сума 200 доларів США Д-т 939/001 К-т 031 Сума 380 грн. (1.9 х 200)
6. Купівля 200 німецьких марок за курсом 1.2 грн. за
нім.марку. Д-т 072/048 К-т 150/048 Сума 200 нім.марок Д-т 939/048 К-т 161 Сума 240 грн. (1.2 х 200)
7. Продаж 300 доларів США за курсом 1.92 грн. Д-т 150/001 К-т 072/001 Сума 300 доларів США Д-т 161 К-т 939/001 Сума 576 грн. (1.92 х 300)
8. Розрахунок доходів та витрат від операцій з іноземною
валютою.
Залишок за рахунком N 150/001 дорівнює 250 доларів США, де: куплено і отримано доларів США: 100 + 200 + 100 + 200 = 600 продано та сплачено доларів США: 50 + 300 = 350.
250 доларів США за офіційним курсом (1 долар США = 1.88 грн.)
дорівнює 470 грн.
Залишок за рахунком N 939/001 дорівнює 452,5 грн., де: фактична вартість куплених доларів США:
188 + 382 + 172,5 + 380 = 1122,5 вартість проданих доларів США: 94 + 576 = 670 Результат дня (реалізований та нереалізований) становить:
470 - 452,5 = 17,5 грн.
Залишок за рахунком N 150/048 дорівнює 50 нім.марок, де: отримано нім.марок: 200 продано та сплачено нім.марок: 150
50 нім.марок за офіційним курсом дорівнює 57,5 грн. (1 німецька марка = 1.15 грн.).
Залишок за рахунком N 939/048 дорівнює 67,5 грн., де: вартість куплених нім. марок: 240 вартість проданих нім.марок: 172.5
Результат дня (реалізований та нереалізований) становить:
57,5 - 67,5 = -10 грн.
Здійснюються проводки:
Д-т 939/001 К-т 904.01 Сума 17.5 грн. Д-т 904.01 К-т 939/048 Сума 10 грн.
9. Залишки на кінець дня:
у валюті у гривнях актив 072(060)/001 250 470 (1.88 х 250)
-"- 072/048 50 57.5 (1.15 х 50)
939/001 - 470 (1122.5 - 670 + 17.5)
-"- 939/048 - 57,5 (240 - 172.5 - 10)
пасив 150/001 250 470 (1.88 х 250)
-"- 150/048 50 57.5 (1.15 х 50)
Другий день (30.03.199X).
Офіційний курс: 1 долар США = 1.89 грн., 1 німецька марка =
1.16 грн.
10. Переоцінка залишків у зв'язку зі зміною курсів.
Сума у Сума у грн. Сума у грн.
валюті за старим за новим
курсом курсом

актив 072(060)/001 250 470 (1.88 х 250) 472.5 (1.89 х 250)
-"- 072/048 50 57.5 (1.15 х 50) 58 (1.16 х 50)
939/001 - 470 (1122.5 -
- 670 + 17.5)
-"- 939/048 - 57.5 (240 -
- 172.5 - 10) пасив 150/001 250 470 (1.88 х 250) 472.5 (1.89 х 250)
-"- 150/048 50 57.5 (1.15 х 50) 58 (1.16 х 50)
Проводки за переоцінкою відкритої валютної позиції та
коригуванням залишків за рахунками гривневих еквівалентів
іноземних валют:
Д-т 072(060) К-т 076 Сума 3 грн. (472.5 + 58) - (470 + 57.5)
Д-т 076 К-т 150/001 Сума 3 грн. (472.5 + 58) - (470 + 57.5)
150/048
Д-т 939/001 К-т 904.02 Сума 2.5 грн. (472.5 - 470)
Д-т 939/048 К-т 904.02 Сума 0.5 грн. (58 - 57.5)
11. Продаж 50 німецьких марок за долари США за курсом
0.63 DM/USD. Д-т 150/048 К-т 072/048 Сума 50 нім.марок. Д-т 072/001 К-т 150/001 Сума 31.5 долара США (0.63 х 50) Д-т 939/001 К-т 939/048 Сума 58 грн. (1.16 х 50)
12. Отримано проценти у сумі 50 доларів США. Д-т 072/001 К-т 150/001 Сума 50 доларів США Д-т 939/001 К-т 960 Сума 94.5 грн. (1.89 х 50)
13. Продаж 131.5 долара США за гривні за курсом 1.9 USD/грн. Д-т 150/001 К-т 072/001 Сума 131.5 долара США Д-т 161 К-т 939/001 Сума 250 грн. (1.9 х 131.5)
14. Продаж 100 доларів США за гривні за курсом 1.92 USD/грн. Д-т 150/001 К-т 072/001 Сума 100 доларів США Д-т 161 К-т 939/001 Сума 192 грн. (1.92 х 100)
15. Розрахунок доходів та витрат від операцій з іноземною
валютою.
Залишок за рахунком N 150/001 дорівнює 100 доларам США, де: куплено доларів США: 250 + 31.5 + 50 = 331.5 продано доларів США: 131.5 + 100 = 231.5
100 доларів США за офіційним курсом дорівнює 189 грн. (1 долар США = 1.89 грн ).
Залишок за рахунком N 939/001 дорівнює 183 грн., де: вартість куплених доларів США: 470 + 2.5 + 58 + 94.5 = 625 вартість проданих доларів США: 250 + 192 = 442
Результат дня (реалізований) становить: 189 - 183 = 6 грн.
Залишок за рахунком N 150/048 дорівнює 0 (закриття позиції),
де: куплено нім.марок: 50 продано нім.марок: 50
Залишок за рахунком N 939/048 дорівнює 0 грн., де вартість куплених нім.марок: 57,5 + 0.5 = 58 грн. вартість проданих нім.марок за ринковою ціною: 58 грн.
Результат дня ( реалізований) становить 58 - 58 = 0 грн. Здійснюються проводки:
Д-т 939/001 К-т 904.01 Сума 6 грн.
Залишки на кінець дня:
Сума у валюті Сума у грн.
актив 072(060)/001 100 189 (1.89 х 100)
-"- 072/048 0
939/001 - 189 (625 - 442 + 6)
-"- 939/048
161 16
пасив 150/001 100 189 (1.89 х 100)
-"- 150/048 0
904.01 13.5
904.02 3
День третій (31.03.199X).
16. На кінець звітного періоду згідно з п.1.4 цих Правил
здійснюється проводка:
Д-т 904.01 К-т 960 13.5 грн.
Д-т 904.02 К-т 960 3 грн.
Схема бухгалтерських записів:
072 (060)/001 150/001 939/001 161 (031)
д-т к-т д-т к-т д-т к-т д-т к-т —————————————————————————————————————————————————————————————————— (1)100 | | | (1)100|(1)188 | | | (2)200 | (2)200|(2)382 | (2)382 (3)100 | (3)100|(3)172.5 | (4)50|(4)50 | (4)94| (5)200 | (5)200|(5)380 | (5)380 | | | (6)240 (7)300|(7)300 | (7)576|(7)576 | |(8)17.5 | ————————————————+————————————————+————————————————+——————————————— (250) | (250) |(470) | ————————————————+————————————————+————————————————+——————————————— | |(10)2.5 | (11)31.5 | (11)31.5|(11)58 | (12)50 | (12)50 |(12)94.5 | (13)131.5|(13)131.5 | (13)250|(13)250 (14)100 |(14)100 | (14)192|(14)192 | |(15)6 | ————————————————+————————————————+————————————————+——————————————- (100) | (100) |(189) |(16) ——————————————————————————————————————————————————————————————————
072/048 150/048 939/048 960
д-т к-т д-т к-т д-т к-т д-т к-т —————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | | | | | (1)188 (3)150|(3)150 | (3)172.5| (6)200 | (6)200|(6)240 | | | (8)10 | ————————————————+—————————————————+———————————————+——————————————— | | | (50) |(57.5)| | | ————————————————+—————————————————+———————————————+——————————————— | |(10)0.5 | (11)50|(11)50 | (11)58| | | | (12)94.5 | | | (16)13.5 | | | (16)3 ————————————————+—————————————————+———————————————+——————————————— | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
970 904.01 904.02 д-т к-т д-т к-т д-т к-т —————————————————————————————————————————————————————————————————— (4)94 | | (8)10 | (8)17.5| |(10)3 (2.5 + 0.5) ——————————+————————+————————————+————————+——————+————————————————— | | (16)13.5 | (15) 6|(16) 3| ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Приклад 4. Купівля-продаж банківського золота.
День перший.
Офіційна ціна 1 унції = 650 грн., 1 долар США = 1.82 грн.
1. Купівля 100 унцій золота за ціною 649 OZS/грн. у
банку-резидента на умовах фізичної поставки: Д-т 060/959 К-т 150/959 100 унцій золота Д-т 939/959 К-т 161 64,900 грн.
2. Купівля 100 унцій золота за ціною 360 OZS/USD у
банку-нерезидента: Д-т 072/959 К-т 150/959 100 унцій золота (65000 грн. за
офіційною ціною) Д-т 150/001 К-т 072/001 36 000 доларів США (65520 грн. за
офіційним курсом) Д-т 939/959 К-т 939/001 65520 грн.
3. Розрахунок доходів та витрат від операцій з банківським
золотом (розрахунок результату за операціями в доларах США
аналогічний розрахунку, наведеному у прикладі 3 додатка).
Залишок за рахунком 150/959 дорівнює 200 унцій
золота, де:
куплено унцій золота : 100+100=200
200 унцій золота за офіційною ціною (1 унції = 650 грн.)
дорівнює 130000 грн.
Залишок за рахунком N 939/959 дорівнює 130420 грн., де: вартість куплених унцій золота: 64900 + 65520 = 130420
Результат дня (нереалізований) становить 130000 - 130420 =
= -420 грн.
Здійснюються проводки:
Д-т 904.01 К-т 939/959 Сума 420 грн.
День другий.
Офіційна ціна 1 унції - 651 грн., офіційний курс 1 долар США
- 1.82 грн.
4. Переоцінка відкритої позиції за банківськими металами: 200 унцій золота за старою ціною - 130 000 грн. 200 унцій золота за новою ціною - 200 OZS х 651грн. = = 130200 грн.
Д-т 939/959 К-т 904.02 Сума 200 грн. (130200 - 130000)
5. Нараховані проценти в унціях за наданим депозитом у золоті
в розмірі 2 унцій. Д-т 481/959 К-т 150/959 2 унції золота (1302 грн. за
офіційною ціною) Д-т 939/959 К-т 960 1302 грн.
6. Продаж 52 унцій золота банку-резиденту (без умов фізичної
поставки) за ціною 653 OZS/грн. (за наявності на
кореспондентському рахунку у банківському золоті (у прикладі -
156/959) достатнього залишку) Д-т 150.959 К-т 156.959 52 унції золота ( 33,852 грн. за
офіційною ціною) Д-т 161 К-т 939.959 33956 грн.
7. Розрахунок доходів та витрат від операцій з банківськими
металами.
Залишок за рахунком N 150/959 дорівнює 150 унцій золота, де: куплено унцій золота: 200 + 2 = 202 продано унцій золота: 52
150 унцій золота за офіційною ціною дорівнює 97650 грн.
(1 унція = 651 грн.) Залишок за рахунком N 939/959 дорівнює 97546 грн., де: вартість куплених унцій золота: 130000 + 200 + 1302 = 131502 вартість проданих унцій золота: 33956 Результат дня (реалізований та нереалізований) становить
97650 - 97546 = 104 (грн).
Здійснюються проводки:
Д-т 939/959 К-т 904.01 Сума 104 грн.
8. У кінці звітного періоду залишок за субрахунком N 904 (-420 + 200 + 104 = -116) переноситься на рахунок видатків: Д-т 970 К-т 904 Сума 116 грн.вверх