Document v044u710-16, current version — Adoption on June 15, 2016

УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Галіча Ігоря Петровича щодо офіційного тлумачення положень статті 68, пункту "б" частини четвертої статті 84 Земельного кодексу України

м. Київ
15 червня 2016 року
№ 44-у/2016

Справа № 2-27/2016

Конституційний Суд України у складі суддів:

Бауліна Юрія Васильовича - головуючого,
Вдовіченка Сергія Леонідовича,
Гультая Михайла Мирославовича,
Запорожця Михайла Петровича,
Касмініна Олександра Володимировича,
Колісника Віктора Павловича,
Кривенка Віктора Васильовича,
Литвинова Олександра Миколайовича,
Мойсика Володимира Романовича,
Саса Сергія Володимировича,
Тупицького Олександра Миколайовича,
Шаптали Наталі Костянтинівни - доповідача,
Шевчука Станіслава Володимировича,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Галіча Ігоря Петровича щодо офіційного тлумачення положень статті 68, пункту "б" частини четвертої статті 84 Земельного кодексу України.

Заслухавши суддю-доповідача Шапталу Н.К. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Суб'єкт права на конституційне звернення - Галіч І.П. - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень статті 68, пункту "б" частини четвертої статті 84 Земельного кодексу України (далі - Кодекс), за якими до земель залізничного транспорту належать землі смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації; під захисними та укріплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту (стаття 68); до земель державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать землі під державними залізницями, об'єктами державної власності повітряного і трубопровідного транспорту (пункт "б" частини четвертої статті 84).

Необхідність в офіційному тлумаченні наведених положень Кодексу суб'єкт права на конституційне звернення обґрунтовує неоднозначним їх застосуванням судами України, які, на його думку, по-різному розуміють "порядок набуття права постійного користування" землями залізничного транспорту та підстави виникнення такого права, а саме: в одних випадках суди України констатують, що "землі залізничного транспорту не можуть передаватись у власність", в інших - стверджують, що такі землі не підлягають передачі "в оренду" та не можуть передаватися у "постійне користування". На підтвердження своєї позиції Галіч І.П. долучив до конституційного звернення копії відповідних судових рішень.

Автор клопотання вказує, що неоднозначне застосування судами України положень, щодо офіційного тлумачення яких він звернувся до Конституційного Суду України, призвело до порушення його конституційних прав та свобод.

2. Конституційний Суд України, вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з прийняттям Першою колегією суддів Конституційного Суду України Ухвали від 2 червня 2016 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України", виходить з такого.

2.1. Згідно із Законом України "Про Конституційний Суд України" у конституційному зверненні зазначаються статті (окремі положення) Конституції України або закону України, тлумачення яких має бути дано Конституційним Судом України, та обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень Конституції України або законів України (пункти 3, 4 частини другої статті 42).

Конституційний Суд України, дослідивши конституційне звернення та долучені до нього матеріали, дійшов висновку, що автор клопотання, порушуючи питання щодо офіційного тлумачення положень статті 68, пункту "б" частини четвертої статті 84 Кодексу, навів їх зміст, проте не конкретизував, що саме в них є незрозумілим і потребує офіційного тлумачення. Це дає підстави стверджувати, що суб'єкт права на конституційне звернення не визначив предмета тлумачення.

Конституційний Суд України неодноразово наголошував, що невизначеність предмета тлумачення унеможливлює здійснення офіційної інтерпретації положень Конституції України та законів України (ухвали від 26 жовтня 2011 року № 53-у/2011, від 24 вересня 2013 року № 40-у/2013, від 14 жовтня 2014 року № 88-у/2014).

Таким чином, Конституційний Суд України вважає, що конституційне звернення не відповідає вимогам статті 42 Закону України "Про Конституційний Суд України", що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, цим законом.

2.2. В Основному Законі України визначено вичерпний перелік питань, підвідомчих Конституційному Суду України, зокрема офіційне тлумачення Конституції України та законів України (статті 147, 150).

Положення статті 68, пункту "б" частини четвертої статті 84 Кодексу визначають, які саме землі належать до земель залізничного транспорту, та встановлюють, що такі землі є об'єктами державної власності і не можуть передаватися у приватну власність. Проте суб'єкт права на конституційне звернення, ставлячи питання щодо офіційного тлумачення вказаних положень Кодексу, наводить приклади їх застосування судами України в частині набуття права власності, постійного користування та оренди земель залізничного транспорту, тобто намагається отримати юридичну консультацію з питань правозастосування положень статті 68, пункту "б" частини четвертої статті 84 Кодексу.

Однак Конституційний Суд України неодноразово наголошував, що надання консультацій чи роз'яснень з питань правозастосування не належить до його повноважень (ухвали від 31 березня 2010 року № 15-у/2010, від 14 жовтня 2014 року № 88-у/2014, від 13 травня 2015 року № 19-у/2015).

Наведене є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному зверненні.

Враховуючи наведене та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції України, статтями 42, 45, 50 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України

ухвалив:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Галіча Ігоря Петровича щодо офіційного тлумачення положень статті 68, пункту "б" частини четвертої статті 84 Земельного кодексу України на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, цим законом; непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному зверненні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.


КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

{Текст взято з сайту Конституційного Суду України}on top