Document v044u710-15, current version — Adoption on September 29, 2015

УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Давидова Олександра Олександровича щодо офіційного тлумачення положень частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України

м. Київ
29 вересня 2015 року
№ 44-у/2015

Справа № 2-40/2015

Конституційний Суд України у складі суддів:

Бауліна Юрія Васильовича - головуючого,
Вдовіченка Сергія Леонідовича,
Гультая Михайла Мирославовича,
Запорожця Михайла Петровича,
Касмініна Олександра Володимировича,
Литвинова Олександра Миколайовича,
Мельника Миколи Івановича,
Сліденка Ігоря Дмитровича,
Тупицького Олександра Миколайовича - доповідача,
Шаптали Наталі Костянтинівни,
Шевчука Станіслава Володимировича,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Давидова Олександра Олександровича щодо офіційного тлумачення положень частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України.

Заслухавши суддю-доповідача Тупицького О.М. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Громадянин Давидов О.О. звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України (далі - Кодекс) щодо законності відмови у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у зв'язку з тим, що на зазначену земельну ділянку раніше було надано дозвіл на складання проекту землеустрою іншому громадянину.

Відповідно до другого речення абзацу першого частини сьомої статті 118 Кодексу підставою відмови у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Необхідність в офіційному тлумаченні автор клопотання обґрунтовує неоднозначним, на його думку, застосуванням вказаних положень Кодексу судами першої та апеляційної інстанцій при прийнятті рішень за його позовами. На підтвердження цього до конституційного звернення долучено копії постанов Києво-Святошинського районного суду Київської області від 6 жовтня 2014 року та від 5 травня 2015 року, ухвал Київського апеляційного адміністративного суду від 19 листопада 2014 року та від 16 червня 2015 року.

2. Конституційний Суд України, розглядаючи питання про відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з прийняттям Другою колегією суддів Конституційного Суду України Ухвали від 28 вересня 2015 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі, виходить з такого.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 150 Конституції України до повноважень Конституційного Суду України належить офіційне тлумачення Конституції та законів України. Згідно з Законом України "Про Конституційний Суд України" у конституційному зверненні зазначаються статті (окремі положення) Конституції України або Закону України, тлумачення яких має бути дано Конституційним Судом України, та обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень Конституції України або законів України (пункти 3, 4 частини другої статті 42).

У конституційному зверненні порушено питання стосовно законності відмови у наданні дозволу на підставі, не передбаченій положеннями другого речення абзацу першого частини сьомої статті 118 Кодексу, яке містить вичерпний перелік підстав для відмови у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі безоплатно у приватну власність. Таким чином, йдеться не про з'ясування змісту цих положень, а про їх належне правозастосування. Однак до повноважень Конституційного Суду України не належать питання щодо законності актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування (стаття 14 Закону України "Про Конституційний Суд України"), а отже, є підстави для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України".

Враховуючи викладене та керуючись статтями 150, 153 Конституції України, статтями 14, 42, 45, 50 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України

ухвалив:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Давидова Олександра Олександровича щодо офіційного тлумачення положень частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України на підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному зверненні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.


КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИon top