Document v0447323-12, current version — Adoption on March 23, 2012

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2012  № 447/5

Про затвердження Плану перевірок додержання арбітражними керуючими Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) на II квартал 2012 року

Відповідно до законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3177/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за № 1197/19935, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План перевірок додержання арбітражними керуючими Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) на II квартал 2012 року, що додається.

2. Визначити, що планові перевірки здійснюють відповідно головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі як територіальні органи з питань банкрутства.

3. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі як територіальним органам з питань банкрутства, забезпечити організацію проведення планових перевірок відповідно до цього наказу.

4. Управлінню з питань банкрутства Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу забезпечити виконання цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
23.03.2012 № 447/5

ПЛАН
перевірок додержання арбітражними керуючими Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) на II квартал 2012 рік

Прізвище та ініціали арбітражного керуючого

Строк перевірки

Автономна Республіка Крим

Єрьоменко Г.В.

квітень - травень

Золотавін О.О.

квітень - травень

Куртамєтов Я.Ю.

квітень - травень

Петухова Л.В.

травень - червень

Попович Н.О.

травень - червень

Покотило В.В.

травень - червень

Вінницька область

Северин С.Л.

квітень - травень

Малахов С.А.

квітень - травень

Бахур Р.М.

квітень - травень

Голубенко С.І.

травень - червень

Бойко О.В.

травень - червень

Совєтов В.П.

травень - червень

Чешковська О.В.

травень - червень

Волинська область

Зубашенко Ю.В.

квітень - травень

Пасічник О.О.

квітень - травень

Рабан М.Т.

травень - червень

Рудецька О.Я.

травень - червень

Дніпропетровська область

Бакулін І.С.

травень - червень

Гальченко Є.А.

травень - червень

Гелашвілі О.О.

травень - червень

Гладій О.В.

травень - червень

Жарко С.А.

травень - червень

Зосименко О.Є.

травень - червень

Кравченко О.Є.

квітень - травень

Кудрін А.П.

травень - червень

Лукашук М.В.

квітень - травень

Морозов І.А.

квітень - травень

Осауленко Є.І.

травень - червень

Поєдинок О.В.

травень - червень

Рудницький О.С.

травень - червень

Сазанова І.В.

травень - червень

Слєпцова Ю.С.

квітень - травень

Усачов О.М.

квітень - травень

Усольцев С.О.

квітень - травень

Шрамко О.Ю.

квітень - травень

Чабан Я.І.

травень - червень

Чабаненко В.Т.

квітень - травень

Чикильдіна С.А.

квітень - травень

Чміль Л.В.

травень - червень

Цвітненко Д.М.

квітень - травень

Юрин М.Л.

квітень - травень

Донецька область

Павлюков О.В.

квітень - травень

Багрій В.М.

квітень - травень

Крамаренко А.В.

квітень - травень

Петренко В.Т.

квітень - травень

Галунець Д.Г.

травень - червень

Маншиліна Г.О.

травень - червень

Голобородько С.О.

травень - червень

Димитрієнко Д.М.

травень - червень

Гончаров Д.О.

травень - червень

Поліщук О.Б.

травень - червень

Піскурський В.З.

травень - червень

Славгородський С.А.

травень - червень

Микицюра О.М.

квітень - травень

Тевелєв Д.М.

квітень - травень

Жевнова Т.М.

квітень - травень

Роженко Р.А.

травень - червень

Мухопад М.В.

травень - червень

Буряк А.А.

квітень - травень

Житомирська область

Сушков В.В.

квітень - травень

Мамедов А.В.

квітень - травень

Капітонов В.В.

квітень - травень

Довжаниця О.С.

квітень - травень

Паламарчук О.А.

квітень - травень

Григор'єва Н.О.

травень - червень

Горук В.А.

травень - червень

Крутоус О.В.

травень - червень

Закарпатська область

Бахтин В.В.

квітень - травень

Дідич М.А.

травень - червень

Маркусь М.І.

квітень - травень

Запорізька область

Гончаров О.Л.

квітень - травень

Дмитренко Н.І.

квітень - травень

Коршун В.В.

квітень - травень

Мартиненко Н.М.

квітень - травень

Моісєєв Ю.В.

квітень - травень

Тіщенко Ю.В.

квітень - травень

Кравченко А.І.

травень - червень

Пянтковський В.А.

травень - червень

Сміт В.Г.

травень - червень

Тоцький Б.М.

травень - червень

Агарков С.Ю.

травень - червень

Потапов О.О.

травень - червень

Сомов М.А.

травень - червень

Івано-Франківська область

Бігун Р.Д.

травень - червень

Ружицький О.К.

квітень - травень

Іванишин І.В.

травень - червень

Стеблінський В.Д.

квітень - травень

Хлібейчук М.І.

травень - червень

Ящишин О.Ю.

квітень - травень

Київська область

Баскаков О.В.

квітень - травень

Беніцька В.І.

квітень - травень

Коршак В.Г.

квітень - травень

Крупка Б.Г.

квітень - травень

Куделя М.О.

квітень - травень

Куліченко М.В.

травень - червень

Мартинко А.Г.

травень - червень

Мисенко Я.В.

травень - червень

Ронський Р.М.

травень - червень

Тарасенко Т.П.

травень - червень

Кіровоградська область

Головач Д.Л.

квітень - травень

Доценко П.Ю.

травень - червень

Жеронкін Д.Л.

травень - червень

Корольчук М.Ф.

травень - червень

Заяц А.І.

квітень - травень

Мироненко В.В.

квітень - травень

Неватос Ю.С.

травень - червень

Ніколаєнко Я.А.

травень - червень

Осадчий О.С.

травень - червень

Пахаєв А.М.

квітень - травень

Усков О.М.

квітень - травень

Луганська область

Власов О.М.

квітень - травень

Бойко Т.О.

квітень - травень

Денисенко Д.Л.

квітень - травень

Мікаілова Р.В.

квітень - травень

Сиволобов М.М.

квітень - травень

Альошкін С.В.

квітень - травень

Чугунова В.О.

квітень - травень

Колєжук А.С.

квітень - травень

Леонченко Д.С.

травень - червень

Льовін А.П.

квітень - травень

Мучінський І.Д.

травень - червень

Остапенко Р.В.

травень - червень

Рачок Р.В.

травень - червень

Альохін І.В.

травень - червень

Мітіна Г.В.

травень - червень

Самопадний Ю.С.

травень - червень

Ладарія П.А.

травень - червень

Скачков М.С.

травень - червень

Онищенко К.В.

травень - червень

Федоренко Д.В.

травень - червень

Львівська область

Червонюк С.Л.

квітень - травень

Олексишин І.Б.

квітень - травень

Череватий Л.Б.

квітень - травень

Коляда В.І.

квітень - травень

Вінніков В.Г.

квітень - травень

Дуплика П.Г.

квітень - травень

Каганяк І.Я.

квітень - травень

Гула Я.О.

травень - червень

Галушка І.М.

травень - червень

Козій В.Ю.

травень - червень

Кривич Р.І.

травень - червень

Марко А.Т.

травень - червень

Шандра Л.М.

травень - червень

Мойсак Р.М.

травень - червень

Миколаївська область

Шульга Д.Л.

квітень - травень

Шибко О.Л.

квітень - травень

Шамшур В.П.

квітень - травень

Капінус А.А.

квітень - травень

Соломаха В.І.

квітень - травень

Бутяк В.М.

травень - червень

Кодрян О.М.

травень - червень

Гончаров В.В.

травень - червень

Захарченко І.В.

травень - червень

Безабчук А.В.

травень - червень

Одеська область

Ананьєв С.П.

травень - червень

Бондаренко В.М.

травень - червень

Дарієнко В.Д.

квітень - травень

Дєчева О.М.

квітень - травень

Єфтеній С.В.

квітень - травень

Желясков О.Л.

квітень - травень

Запольський О.А.

квітень - травень

Ільєнок Л.С.

травень - червень

Ліщінська Є.П.

квітень - травень

Мєшкова Є.П.

травень - червень

Орнес О.М.

травень - червень

Панов А.Б.

травень - червень

Стацишин О.А.

травень - червень

Третяков М.В.

травень - червень

Шелестюк М.В.

травень - червень

Полтавська область

Болтік С.М.

квітень - травень

Брюховецький О.В.

квітень - травень

Горбань Т.В.

квітень - травень

Коломієць А.О.

квітень - травень

Крючкова І.В.

травень - червень

Рибаченко М.П.

травень - червень

Телешун Ю.В.

травень - червень

Чорнокондратенко І.П.

травень - червень

Рівненська область

Сокотун В.А.

травень - червень

Демидов І.А.

квітень - травень

Загребельний Б.М.

квітень - травень

Сумська область

Пересадько Р.І.

квітень - травень

Гученко Н.В.

квітень - травень

Ховрін Ю.А.

квітень - травень

Солдаткін І.В.

травень - червень

Терещенко В.О.

травень - червень

Тернопільська область

Брикса А.О.

травень - червень

Губіцький В.Р.

квітень - травень

Зубик Ю.З.

квітень - травень

Крамар Л.І.

травень - червень

Кузик Є.І.

квітень - травень

Шимечко А.Я.

травень - червень

Яцина Я.І.

квітень - травень

Харківська область

Артюх Ю.В.

травень - червень

Барановський О.М.

квітень - травень

Безпалий С.О.

травень - червень

Капустін В.В.

квітень - травень

Кошовський С.В.

травень - червень

Караченцев Ю.Л.

травень - червень

Заярний А.Л.

квітень - травень

Кадацький С.Р.

травень - червень

Левченко В.В.

квітень - травень

П'янов С.В.

травень - червень

Тищенко О.І.

квітень - травень

Тоцька К.М.

квітень - травень

Санжаревський І.А.

травень - червень

Цимберов Д.І.

травень - червень

Карелкін І.О.

травень - червень

Катриченко Ю.О.

травень - червень

Херсонська область

Молош О.І.

квітень - травень

Стахевич Т.В.

квітень - травень

Галка Л.Б.

квітень - травень

Калабуха Ю.І.

травень - червень

Крижановський М.М.

травень - червень

Гаран С.Г.

травень - червень

Андрющенко О.Р.

травень - червень

Чепурний С.А.

травень - червень

Хмельницька область

Афіцький В.Б.

квітень - травень

Гасюк І.Л.

квітень - травень

Горбань А.О.

квітень - травень

Матущак В.І.

травень - червень

Олесь С.В.

травень - червень

Яковлєв О.О.

травень - червень

Черкаська область

Звєздічев М.О.

квітень - травень

Голінний А.М.

квітень - травень

Вінник С.В.

квітень - травень

Гончаренко Л.Ю.

травень - червень

Смілянець С.М.

травень - червень

Юдицький О.В.

травень - червень

Гончаров А.О.

травень - червень

Новосельцев В.П.

травень - червень

Чернівецька область

Комерзан З.Д.

квітень - травень

Нестіна О.В.

травень - червень

Шевчук Т.І.

травень - червень

Чернігівська область

Буличов С.О.

травень - червень

Піддубко Д.Є.

квітень - травень

Рязанова С.М.

травень - червень

Стук І.М.

квітень - травень

Танська Т.Ю.

квітень - травень

Цівина О.О.

травень - червень

м. Київ

Власова О.В.

квітень - травень

Шніт П.О.

квітень - травень

Осіпенко В.Б.

квітень - травень

Шкабрій М.П.

квітень - травень

Ільницький С.В.

квітень - травень

Сінєльніков В.В.

квітень - травень

Ковеза А.І.

квітень - травень

Седлецький О.В.

квітень - травень

Лелюх Л.П.

квітень - травень

Щербань О.М.

травень - червень

Кіцул С.Б.

квітень - травень

Головачев І.М.

травень - червень

Клешня В.В.

травень - червень

Галічева В.О.

травень - червень

Гусар І.О.

квітень - травень

Шкуренко С.В.

травень - червень

Дорошенко Я.В.

травень - червень

м. Севастополь

Кирилін М.В.

квітень - травень

Бикова С.В.

квітень - травень

Херсонський С.А.

квітень - травень

Кухта В.М.

квітень - травень

Папуша О.В.

квітень - травень

Дербін В.Л.

травень - червень

Бондар О.А.

травень - червень

Черевач М.М.

травень - червень

Станіщук М.В.

травень - червень

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарьon top