Document v0415500-16, invalid, current version — Loss of force on December 25, 2017, on the basis - v0089500-17

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

27.12.2016  № 415

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 89 від 11.09.2017}

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517 (зі змінами), такі зміни:

1) розділ 95 "Інші зобов'язання і вимоги" доповнити новою групою рахунків і новим рахунком, виклавши їх у такій редакції:

"953 Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком

9530 П Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком";

2) групу рахунків 981 "Інші цінності і документи" розділу 98 "Облік інших цінностей та документів" після рахунку 9812 А "Погашені цінності" доповнити новим рахунком, виклавши його в такій редакції:

"9817 А Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком".

2. Унести до класу 9 "Позабалансові рахунки" Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 919/9518 (зі змінами), такі зміни:

1) розділ 95 "Інші зобов'язання і вимоги" доповнити новою групою рахунків та новим рахунком, виклавши їх у такій редакції:

"953 Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком

9530 П Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком

Призначення рахунку: облік вартості наданого забезпечення щодо запасів готівки, які прийняті на зберігання уповноваженим банком.

За кредитом рахунку проводяться суми наданого забезпечення за запасами готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком.

За дебетом рахунку проводяться суми списання наданого забезпечення за запасами готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком";

2) групу рахунків 981 "Інші цінності і документи" розділу 98 "Облік інших цінностей та документів" після рахунку 9812 А "Погашені цінності" доповнити новим рахунком, виклавши його в такій редакції:

"9817 А Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком.

Призначення рахунку: облік запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком.

За дебетом рахунку проводяться суми запасів готівки, що надійшли із запасів готівки Національного банку України, а також із операційної каси банку, який забезпечує їх зберігання.

За кредитом рахунку проводяться суми запасів готівки, які відправлені до Національного банку України, а також передані до операційної каси банку, який забезпечує їх зберігання".

3. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Борисенка Р.М.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови

Я.В. Смолійon top