Document v039u710-08, current version — Adoption on September 10, 2008

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного провадження
у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів
України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) окремих положень
частини другої статті 8 Закону України
"Про Державну прикордонну службу України"

м. Київ Справа N 2-34/2008
10 вересня 2008 року
N 39-у/2008

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Головіна Анатолія Сергійовича - доповідача, Джуня В'ячеслава Васильовича, Дідківського Анатолія Олександровича, Домбровського Івана Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Мачужак Ярослави Василівни, Нікітіна Юрія Івановича, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним поданням 53 народних
депутатів України щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) окремих положень частини другої
статті 8 Закону України "Про Державну прикордонну службу
України" від 3 квітня 2003 року N 661-IV ( 661-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208).
Заслухавши суддю-доповідача Головіна А.С. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - 53 народних
депутати України - звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням визнати такими, що не відповідають статтям 6, 8, 19,
106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) (є неконституційними),
окремі положення частини другої статті 8 Закону України "Про
Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ) (далі - Закон).
Згідно з положеннями статті 8 Закону ( 661-15 ) Президент
України призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України
Голову Державної прикордонної служби України, припиняє його
повноваження на цій посаді, призначає за поданням Голови Державної
прикордонної служби України заступників Голови Державної
прикордонної служби України.
Народні депутати України зазначають, що за змістом пункту 31
частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
повноваження Президента України передбачені виключно Основним
Законом України ( 254к/96-ВР ), яким не встановлено повноважень
Президента України призначати на посаду за поданням
Прем'єр-міністра України Голову Державної прикордонної служби
України, припиняти його повноваження на цій посаді, призначати за
поданням Голови Державної прикордонної служби України його
заступників.
При цьому автори клопотання посилаються на правові позиції
Конституційного Суду України, викладені в його рішеннях, згідно з
якими повноваження Президента України вичерпно визначені
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), а це унеможливлює прийняття
законів, які встановлювали б інші його повноваження; статтею 106
Основного Закону України ( 254к/96-ВР ) встановлено виключний
перелік посад, зайняття яких претендентами передбачає різний
порядок участі Президента України.
2. Друга колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 9 липня 2008 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у цій справі на підставі пункту 2 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
3. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з
такого.
Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) у конституційному поданні має зазначатися правове
обгрунтування тверджень щодо неконституційності правового акта або
його окремих положень (пункт 4 частини другої статті 39)
( 422/96-ВР ); предметом розгляду Конституційного Суду України
може бути конституційне подання, в якому викладаються аргументи і
стверджується про неконституційність законів, інших правових актів
Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету
Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим (частина перша статті 71) ( 422/96-ВР ).
Проте автори клопотання не наводять правових аргументів, які
свідчили б про перевищення Президентом України своїх повноважень і
невідповідність положень частини другої статті 8 Закону ( 661-15 )
статтям 6, 8, 19, 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Порушивши зазначене питання, народні депутати України не взяли до
уваги, що законодавець відносить Державну прикордонну службу
України до військових формувань. Це випливає, зокрема, зі змісту
частини першої статті 12 Закону України "Про оборону України"
( 1932-12 ), статті 4 Закону України "Про основи національної
безпеки України" ( 964-15 ), статті 17 Закону України "Про
правовий режим воєнного стану" ( 1647-14 ), статті 12 Закону
України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ).
Відсутність правового обгрунтування тверджень щодо
неконституційності правового акта (його окремих положень) є
підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у
справі.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 13, 39, 45, 50, 71
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо
відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) окремих положень частини другої статті 8 Закону
України "Про Державну прикордонну службу України" від 3 квітня
2003 року N 661-IV ( 661-15 ) на підставі пункту 2 статті 45
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

{ Текст взято з сайту Конституційного Суду України }on top