Про податкову соціальну пільгу
Letter of the Suprime Court of Ukraine on December 30, 20035-13н387
Document v0387700-03, current version — Adoption on December 30, 2003

           ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ 
Л И С Т
30.12.2003 N 5-13н387
Головам апеляційних
судів України

Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22
травня 2003 року N 889-IV ( 889-15 ), який набирає чинності з 1
січня 2004 року, запроваджуються податкові соціальні пільги, види
і розмір яких визначається ст. 6 цього Закону.
Статтею 22.5 Закону ( 889-15 ) передбачено, що якщо норми
інших законів містять посилання на неоподаткований мінімум, то для
цілей їх застосування використовується сума у розмірі 17 грн.,
крім норм адміністративного та кримінального законодавства у
частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума
неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової
соціальної пільги, визначеної підпунктом 6.1.1 пункту 6.1 статті 6
Закону для відповідного року з (урахуванням положень пункту 22.4
Закону).
Таким чином, запровадження податкових соціальних пільг не
вплине на розмір покарань чи адміністративних стягнень у виді
штрафу, якщо останній визначений у відповідних санкціях у
неоподатковуваних мінімумах доходів громадян. Не вплине воно і на
вирішення питання про те, чи є те або інше діяння, вчинене до 1
січня 2004 р., караним в кримінальному чи адміністративному
порядку та кваліфікацію цих правопорушень.
Разом з тим, при визначенні чи є те або інше діяння, вчинене
після 1 січня 2004 р., караним в кримінальному чи
адміністративному порядку та при кваліфікації цих правопорушень,
якщо відповідним законом настання відповідальності чи кваліфікація
обумовлені певною кількістю неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, необхідно буде виходити не із 17 гривень, а з розміру
податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 6.1.1 пункту
6.1 статті 6 Закону ( 889-15 ) для відповідного року (з
урахуванням положень пункту 22.4 Закону).
Підпунктом 6.1.1 пункту 6.1 статті 6 Закону ( 889-15 )
податкова соціальна пільга визначається в розмірі, що дорівнює
одній мінімальній заробітній платі (у розрахунку на місяць),
встановленій законом на 1 січня звітного податкового року.
Відповідно до абз. 2 ст. 22.4 Закону в 2004 році податкова
соціальна пільга встановлюється в розмірі 30 % від пільги,
визначеної підпунктом 6.1.1 пункту 6.1 статті 6 Закону, тобто
вираховується за формулою
1 мінімальна заробітна плата х 30
Под. соц. пільга в 2004 р. = ----------------------------------- 100

Закон передбачає внесення змін до Кримінального кодексу
України ( 2341-14 ) та Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ).
На даний час відповідні зміни до цих нормативних актів, які
випливають із змісту Закону України "Про податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 ), Верховною Радою України не внесені.
Надсилаю в порядку інформації.
Зміст цього листа прошу довести до відома всіх суддів
підпорядкованих Вам судів.
Заступник Голови
Верховного Суду України П.Пилипчукon top