Document v0376500-16, valid, current version — Adoption on August 23, 2016
( Last event — Entry into force, gone August 30, 2016. Take a look at the history? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.08.2016  № 376

Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року № 42

Відповідно до статей 7, 15, 40 і 56 Закону України 'Про Національний банк України", статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 24 Закону України 'Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", з метою вдосконалення порядку здійснення комерційними агентами банків операцій з приймання готівки для подальшого її переказу Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Доповнити постанову Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року № 42 "Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06 березня 2013 року за № 372/22904 (зі змінами), після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Комерційні агенти банків зобов'язані зазначати в касовому документі (квитанція/чек тощо), що видається платнику за результатами здійснення операції з приймання готівки для подальшого її переказу, інформацію щодо найменування комерційного агента та банку, від імені якого цей комерційний агент надає послуги".

У зв'язку з цим пункти 2 - 9 уважати відповідно пунктами 3 - 10.

2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Шацький С.С.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам - до відома їх комерційних агентів.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

В.о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України

В.о. Голови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послугО.Данилюк


В.П.ЗубрійО.Максимчукon top