Document v0344359-14, current version — Adoption on April 23, 2014

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 23 квітня 2014 року № 344

Про складання та уточнення списків виборців для підготовки та проведення позачергових виборів Президента України, проміжних виборів народного депутата України, місцевих виборів 25 травня 2014 року

Відповідно до Законів України "Про вибори Президента України", "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок складання та уточнення списків виборців для підготовки та проведення позачергових виборів Президента України, проміжних виборів народного депутата України, місцевих виборів 25 травня 2014 року (додаток 1).

2. Встановити:

форму іменного запрошення на позачергові вибори Президента України, проміжні вибори народного депутата України, місцеві вибори 25 травня 2014 року виборцю, включеному до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці (додаток 2);

форму іменного запрошення на позачергові вибори Президента України, проміжні вибори народного депутата України, місцеві вибори 25 травня 2014 року виборцю, включеному до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці, стосовно якого у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно (додаток 3);

зразок повідомлення про зміни, внесені до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці (додаток 4);

зразок повідомлення про виявлення кратного включення виборця до списків виборців (додаток 5);

зразок повідомлення виборцю про його включення до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я (додаток 6);

зразок повідомлення про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці (додаток 7).

3. Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству соціальної політики України, Державній міграційній службі України, Державній пенітенціарній службі України, Державній реєстраційній службі України, Державній судовій адміністрації України цю постанову довести до відома відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", та забезпечити контроль за її виконанням.

4. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству соціальної політики України, Державній міграційній службі України, Державній пенітенціарній службі України, Державній реєстраційній службі України, Державній судовій адміністрації України, окружним виборчим комісіям з виборів Президента України для доведення до відома дільничних виборчих комісій після їх утворення, а також Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для доведення до відома відповідних регіональних органів адміністрування та органів ведення Державного реєстру виборців, сільських, селищних, міських голів.

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 23 квітня 2014 року № 344

ПОРЯДОК
складання та уточнення списків виборців для підготовки та проведення позачергових виборів Президента України, проміжних виборів народного депутата України, місцевих виборів 25 травня 2014 року

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедури складання органами ведення Державного реєстру виборців попередніх та уточнених списків виборців для звичайних і закордонних виборчих дільниць, їх передачі дільничним виборчим комісіям, складання списків виборців на спеціальних виборчих дільницях, внесення дільничними виборчими комісіями змін до списків виборців для підготовки та проведення позачергових виборів Президента України, проміжних виборів народного депутата України, місцевих виборів 25 травня 2014 року.

1.2. Громадяни України, які мають право голосу на виборах, є виборцями та можуть реалізувати це право на виборчих дільницях, де вони включені до списків виборців.

Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

1.3. Списки виборців на звичайних та закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних виборчих дільницях, утворених в установах виконання покарань, складаються органами ведення Державного реєстру виборців на основі відомостей Державного реєстру виборців (далі - Реєстр).

Особи, записи стосовно яких містяться в базі даних Реєстру, однак які за даними Реєстру не мають права голосу, померли або вибули (у тому числі тимчасово на день голосування) зі своєї виборчої адреси, до списку виборців не включаються.

1.4. Списки виборців для підготовки та проведення позачергових виборів Президента України, акти про їх передачу дільничним виборчим комісіям, подання з відомостями, на підставі яких складаються списки виборців на спеціальних виборчих дільницях, складаються (вносяться) за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 3 квітня 2014 року № 191.

Списки виборців для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України, акти про їх передачу дільничним виборчим комісіям, подання з відомостями, на підставі яких складаються списки виборців на спеціальних виборчих дільницях, складаються (вносяться) за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 26 січня 2012 року № 19.

Списки виборців для підготовки та проведення місцевих виборів, акти про їх передачу дільничним виборчим комісіям, подання з відомостями, на підставі яких складаються списки виборців на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, складаються (вносяться) за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 23 квітня 2014 року № 343.

1.5. Формування електронних файлів для виготовлення органами ведення Реєстру списків виборців здійснюється централізовано Службою розпорядника Реєстру, під час якого автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система "Державний реєстр виборців" (далі - АІТС Реєстру) функціонує в режимі першочергового виконання завдань у межах підсистеми складання та уточнення списків виборців для виборчих дільниць.

1.6. Дільничні виборчі комісії забезпечують використання списків виборців виключно у цілях, передбачених законом.

2. Складання попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях, їх передача дільничним виборчим комісіям

2.1. Органи, заклади, установи, зазначені у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", за двадцять сім днів до дня виборів (27 квітня) подають відповідним органам ведення Реєстру передбачені вказаною статтею відомості за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.

Такі відомості подаються за період з дня останнього подання відомостей у порядку періодичного поновлення персональних даних виборців, що містяться у базі даних Реєстру, до дня подання цих відомостей.

Уповноважені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, посадові особи також подають відомості про громадян України, яким з початку наступного місяця до дня голосування включно виповниться вісімнадцять років, за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.

Відомості подаються на паперовому та електронному носіях у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей, поданих на паперовому носії, засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою.

2.2. Орган ведення Реєстру опрацьовує подані керівниками органів, закладів, установ відомості згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців" до формування попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць в електронному вигляді з використанням програмних засобів АІТС Реєстру.

2.3. Орган ведення Реєстру складає попередній список виборців на звичайній виборчій дільниці окремо з кожних виборів, які проводяться.

2.4. До попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці для підготовки та проведення голосування з позачергових виборів Президента України, проміжних виборів народного депутата України включаються громадяни України, яким виповнилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу та виборча адреса яких згідно з відомостями Реєстру відноситься до цієї виборчої дільниці.

Виборець, якому тимчасово змінено місце голосування на позачергових виборах Президента України чи проміжних виборах народного депутата України відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців", включається до списку виборців на звичайній виборчій дільниці, визначеній за місцем перебування такого виборця в день голосування.

На проміжних виборах народного депутата України орган ведення Реєстру може тимчасово змінити місце голосування виборцю, якщо його виборча адреса належить до території одномандатного виборчого округу, в якому проводяться такі вибори, та виборча дільниця, яку він просить визначити місцем його голосування, розташована на території цього одномандатного виборчого округу.

2.5. До попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці для підготовки та проведення голосування з місцевих виборів включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу та які відносяться за місцем проживання до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Реєстру.

Місцем проживання виборця, за яким він відноситься до виборчої дільниці за даними Реєстру, є його виборча адреса, визначена зареєстрованим місцем проживання та адресою житла згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

До такого списку виборців, крім осіб, які за даними Реєстру не мають права голосу, померли або вибули (у тому числі тимчасово на день голосування) зі своєї виборчої адреси, також не включаються громадяни України, які не мають зареєстрованого місця проживання та яким виборчу адресу визначено органом ведення Реєстру згідно з частиною третьою статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців", та особи, які вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах:

військовослужбовці строкової служби;

громадяни України, які проживають за кордоном;

громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі.

2.6. У попередньому списку виборців для підготовки та проведення голосування з позачергових виборів Президента України, проміжних виборів народного депутата України зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця, дата народження (число, місяць, рік), виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання).

У списку виборців для підготовки та проведення голосування з місцевих виборів зазначаються прізвище, власне ім’я (всі власні імена), по батькові (за наявності) виборця, дата народження, місце проживання виборця відповідно до відомостей Реєстру.

Відомості про дату народження виборця вносяться арабськими цифрами: число та місяць - двозначними числами, рік - чотиризначним числом (наприклад, 01.01.1990).

У відомостях про виборчу адресу (місце проживання) виборця може не вказуватися назва району, області, Автономна Республіка Крим (у списку виборців назва району, області, Автономна Республіка Крим зазначається у відомостях про місцезнаходження дільничної виборчої комісії).

2.7. У попередньому списку виборців напроти прізвищ виборців, постійно не здатних пересуватися самостійно, у графі "Примітки" робиться відмітка "НСП".

При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до попереднього списку виборців у графі "Примітки" напроти його прізвища зазначаються номер посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування, дата його видачі та найменування органу ведення Реєстру, який його видав.

2.8. Виборці включаються до попереднього списку виборців так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч.

2.9. Попередній список виборців має наскрізну нумерацію виборців та нумерацію аркушів і виготовляється на паперовому носії формату А3 (з обох боків) у двох примірниках.

2.10. Кожен примірник попереднього списку виборців на кожному аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюється печаткою цього органу.

2.11. Орган ведення Реєстру виготовляє іменні запрошення виборцям, включеним до попередніх списків виборців на відповідних звичайних виборчих дільницях, а також виборцям, яким тимчасово змінено місце голосування та які за виборчими адресами відносяться до території, на яку поширюються повноваження цього органу.

Іменні запрошення на позачергові вибори Президента України виготовляються за встановленими формами (додатки 1, 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 1 квітня 2014 року № 166).

У разі якщо одночасно з позачерговими виборами Президента України проводяться проміжні вибори народного депутата України чи місцеві вибори, виготовляється одне іменне запрошення за встановленими формами (додатки 2, 3).

В іменному запрошенні виборцю, якому тимчасово змінено місце голосування на іншу виборчу дільницю, зазначаються лише ті вибори, на період проведення яких йому змінено місце голосування.

З метою забезпечення ознайомлення виборців з попередніми списками виборців на звичайних виборчих дільницях дільничні виборчі комісії звичайних виборчих дільниць з наступного дня після отримання попереднього списку виборців організовують свою роботу щоденно з 9 до 18 години.

2.12. Орган ведення Реєстру не пізніш як за шістнадцять днів до дня виборів (до 8 травня включно) передає дільничній виборчій комісії відповідної звичайної виборчої дільниці один примірник попереднього списку виборців з кожних виборів, які проводяться, на паперовому носії та виготовлені іменні запрошення.

2.13. Передача списків виборців та іменних запрошень здійснюється у спеціально виділеному для цього приміщенні місцевої державної адміністрації або виконавчого органу ради, де розташований орган ведення Реєстру.

Від імені дільничної виборчої комісії попередній список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, уповноважених на це її рішенням, одним з яких повинен бути голова комісії, а в разі неможливості - заступник голови або секретар комісії.

Про передачу дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці попередніх списків виборців складаються акти за встановленими Центральною виборчою комісією формами у двох примірниках, підписуються керівником органу ведення Реєстру та всіма присутніми при передачі членами дільничної виборчої комісії. Один примірник акта зберігається в органі ведення Реєстру, другий - у дільничній виборчій комісії.

Іменні запрошення передаються відповідній дільничній виборчій комісії на паперових носіях формату А3, про що складається акт (додаток 7 до постанови Центральної виборчої комісії від 1 квітня 2014 року № 166).

2.14. Другий примірник попереднього списку виборців зберігається в органі ведення Реєстру.

3. Ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці та усунення неправильностей у списку виборців

3.1. Наступного дня після отримання попереднього списку виборців дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надає його для загального ознайомлення у своєму приміщенні.

3.2. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці отримані від органу ведення Реєстру іменні запрошення виборцям надсилає або доставляє в інший спосіб не пізніш як за дванадцять днів до дня виборів (до 12 травня включно).

3.3. Кожен громадянин має право ознайомитися із попереднім списком виборців та перевірити правильність внесених до нього відомостей безпосередньо у приміщенні дільничної виборчої комісії.

3.4. Якщо громадянин виявив неправильності у попередньому списку виборців, у тому числі невключення, неправильне включення до списку виборців його або інших осіб, наявність або відсутність відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися, він має право звернутися до:

дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру із заявою щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей;

суду за місцезнаходженням виборчої дільниці з адміністративним позовом про уточнення списку виборців.

3.5. Заява щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей повинна бути оформлена відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян" та подається громадянином особисто.

У разі якщо громадянин за станом здоров’я не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця, в тому числі за допомогою телефону, зобов’язана забезпечити прийняття у нього заяви в інший спосіб.

3.6. До заяви щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.

У разі виявлення невключення особи до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці до заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують наявність у такої особи права голосу на виборах та належність її виборчої адреси до цієї виборчої дільниці.

Документом, який підтверджує відомості про особу (прізвище, ім’я, по батькові, дату народження), а також наявність у неї права голосу на виборах, належність її виборчої адреси до відповідної виборчої дільниці, як правило, є паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для виборців, які недавно набули громадянства України), копії відповідних сторінок яких додаються до заяви.

3.7. Така заява може бути подана до дільничної виборчої комісії чи органу ведення Реєстру не пізніш як за п’ять днів до дня виборів (до 19 травня включно). Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається.

3.8. Дільнична виборча комісія розглядає заяву щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей на своєму засіданні протягом одного дня.

За результатом розгляду такої заяви дільнична виборча комісія приймає рішення про її передачу до органу ведення Реєстру, яке невідкладно направляється відповідному органу ведення Реєстру разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів). Зазначене рішення дільничної виборчої комісії не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву, а також у той же строк надсилається особі, якої воно стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву).

3.9. Орган ведення Реєстру розглядає заяви виборців щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей, переданих дільничною виборчою комісією, а також поданих йому безпосередньо, в установленому статтями 19 та 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців" порядку.

Орган ведення Реєстру невідкладно повідомляє відповідну дільничну виборчу комісію про результати розгляду переданих нею заяв виборців. Також про результати розгляду заяв повідомляються особи, які їх подали.

3.10. Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути подано до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Суд при розгляді такого адміністративного позову звертається із запитом щодо уточнення відомостей про виборця до відповідного органу ведення Реєстру, який зобов’язаний невідкладно надати відповідь на запит суду.

3.11. Рішення суду про внесення змін до списку виборців, подане виборцем до дільничної виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів до дня голосування (до 19 травня включно), негайно направляється до відповідного органу ведення Реєстру.

4. Складання уточнених списків для звичайних виборчих дільниць, їх передача дільничним виборчим комісіям

4.1. Для уточнення попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", за десять днів до дня голосування (14 травня) подають органу ведення Реєстру передбачені вказаною статтею відомості за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.

Такі відомості подаються за період з дати подання відомостей для складання попередніх списків виборців до дня подання цих відомостей.

Відомості подаються на паперовому та електронному носіях у вигляді списку, який має наскрізні нумерацію записів та нумерацію аркушів. Достовірність відомостей, поданих на паперовому носії, засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою.

4.2. Орган ведення Реєстру опрацьовує подані керівниками органів, закладів, установ відомості згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців" до формування уточнених списків виборців для звичайних виборчих дільниць в електронному вигляді з використанням програмних засобів АІТС Реєстру.

4.3. Орган ведення Реєстру виготовляє уточнений список виборців на звичайній виборчій дільниці окремо з кожних виборів, які проводяться, за результатами розгляду:

заяв виборців щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей;

заяв виборців про тимчасову зміну місця голосування, поданих відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців", у тому числі членів окружних та дільничних виборчих комісій (члени окружних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, найбільш наближеній до місцезнаходження відповідної окружної виборчої комісії, а члени дільничних виборчих комісій - до списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії), а також на підставі:

відомостей, поданих органами, закладами, установами, зазначеними в статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців";

рішень відповідних виборчих комісій щодо утворення дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць (у частині включення членів дільничних виборчих комісій до списків виборців на спеціальних виборчих дільницях);

повідомлень дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, отриманих не пізніш як за п’ять днів до дня голосування;

рішень судів щодо внесення змін до списку виборців, отриманих не пізніш як за п’ять днів до дня голосування.

4.4. Уточнений список виборців для проведення голосування на позачергових виборах Президента України, проміжних виборах народного депутата України виготовляється відповідно до пунктів 2.4, 2.6 - 2.10 цього Порядку.

Уточнений список виборців для проведення голосування на місцевих виборах виготовляється відповідно до пунктів 2.5 - 2.10 цього Порядку.

4.5. Один примірник уточненого списку виборців з кожних виборів, які проводяться, на паперовому носії передається відповідній дільничній виборчій комісії згідно з пунктом 2.13 цього Порядку не пізніш як за два дні до дня голосування (до 22 травня включно).

Другий примірник уточненого списку виборців зберігається в органі ведення Реєстру.

4.6. Другі примірники списків виборців (попередні та уточнені), які зберігаються в органі ведення Реєстру, запаковуються у паперові пакети та заклеюються. На пакеті робиться напис "Другі примірники списків виборців", а також зазначаються вид, назва відповідних виборів, номер виборчого округу та номери виборчих дільниць, ставиться підпис керівника органу ведення Реєстру та печатка цього органу.

Орган ведення Реєстру невідкладно після офіційного оприлюднення результатів виборів доставляє пакети з другими примірниками списків виборців (попередніх та уточнених) на звичайних виборчих дільницях та спеціальних виборчих дільницях, утворених в установах виконання покарань, до відповідних окружних (територіальних) виборчих комісій для подальшої передачі разом з іншою виборчою документацією до місцевих державних архівних установ.

Передача запечатаних пакетів з другими примірниками списків виборців здійснюється за актом.

При прийнятті виборчою комісією пакетів з другими примірниками списків виборців перевіряється цілісність їх упаковки.

5. Внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці

5.1. Зміни до уточненого списку виборців вносяться головою, заступником голови та секретарем дільничної виборчої комісії.

5.2. Підставою для внесення змін до уточненого списку виборців є:

рішення суду, прийняте у порядку та строки, визначені Кодексом адміністративного судочинства України;

повідомлення органу ведення Реєстру щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці.

5.3. Зміни до уточненого списку виборців, складеного для проведення позачергових виборів Президента України, місцевих виборів, можуть бути внесені не пізніше останньої суботи перед днем виборів (до 24 травня включно). До уточненого списку виборців, складеного для проведення місцевих виборів, зміни можуть бути внесені не пізніше 18 години цього дня.

У день голосування зміни до уточненого списку виборців, складеного для проведення позачергових виборів Президента України, місцевих виборів, не вносяться.

Зміни до уточненого списку виборців, складеного для проведення проміжних виборів народного депутата України, у день голосування можуть бути внесені виключно на підставі рішення суду.

5.4. Виборця може бути включено до уточненого списку виборців на підставі рішення суду.

При включенні виборця до уточненого списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців (до продовження списку виборців). При цьому у графі "Примітки" зазначаються дата і номер рішення суду.

Уточнений список виборців, складений для проведення позачергових виборів Президента України, місцевих виборів, після внесення до нього змін (включення виборців до списку) закривається у день, що передує дню голосування, шляхом закреслення незаповнених граф для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії.

Уточнений список виборців, складений для проведення проміжних виборів народного депутата України, у разі включення до нього виборців закривається у той же спосіб після закінчення голосування.

5.5. Виборця може бути виключено з уточненого списку виборців на підставі рішення суду чи повідомлення органу ведення Реєстру.

Виключення зі списку виборців осіб здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом "Виключено" та підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки". При цьому в зазначеній графі поруч із прізвищем виборця вказуються дата і номер рішення суду чи повідомлення органу ведення Реєстру.

5.6. При внесенні змін до уточненого списку виборців дільнична виборча комісія цієї звичайної виборчої дільниці невідкладно передає відомості про виборців, включених до списку виборців, або осіб, виключених зі списку, органу ведення Реєстру, яким складено цей список виборців. Зразок повідомлення про зміни, внесені до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці, наведено у додатку 4.

5.7. Орган ведення Реєстру, який отримав повідомлення дільничної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців на виборчій дільниці та у зв’язку із цим виявив кратне включення виборця до уточнених списків виборців, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов’язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці. Зразок повідомлення про виявлення кратного включення виборця до списків виборців наведено у додатку 5.

5.8. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії в день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців, а саме: неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - в разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки".

Розбіжності у виборчій адресі виборця в уточненому списку виборців та паспорті громадянина України щодо найменування вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулка, кварталу тощо) або номера будинку в разі, якщо такі розбіжності стосуються тієї самої вулиці чи того самого будинку та пов’язані з перейменуванням вулиці, зміною нумерації існуючого будинку, не можуть бути підставою для відмови у видачі виборчого бюлетеня такому виборцю та не потребують внесення змін до списку виборців.

5.9. Дільнична виборча комісія перед тим, як запакувати список виборців після підрахунку голосів виборців, здійснює підготовку відомостей про виборців (осіб), включених чи виключених з нього, а також про виборців, стосовно яких були внесені зміни, для передачі відповідному органу ведення Реєстру.

Зразок повідомлення про зміни, внесені до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці, наведено у додатку 4.

5.10. Орган ведення Реєстру в разі встановлення під час перевірки змін, внесених до уточнених списків виборців, факту невключення виборця до Реєстру, неправомірного або кратного включення особи до Реєстру, неправильностей у персональних даних виборця здійснює їх уточнення в порядку, визначеному статтею 23 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

6. Складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях

6.1. На спеціальних виборчих дільницях, крім виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань, списки виборців для відповідних виборів складаються дільничними виборчими комісіями.

У разі якщо з позачерговими виборами Президента України одночасно проводяться місцеві вибори, списки виборців для проведення місцевих виборів складаються лише на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я.

6.2. Дільничні виборчі комісії спеціальних виборчих дільниць (крім виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань) складають списки виборців не пізніш як за сім днів до дня виборів (до 17 травня включно) на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, капітанами суден, командирами військових частин (формувань), де утворені такі виборчі дільниці. Виборці, які повинні покинути стаціонарний заклад охорони здоров’я до дня виборів, до подання та до списку виборців на такій дільниці не включаються.

6.3. Дільнична виборча комісія вносить виборця до списку виборців для проведення місцевих виборів із зазначенням у графі "Примітки" його права на отримання виборчого бюлетеня на кожних відповідних місцевих виборах згідно з частиною шістнадцятою статті 34 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

Особа, включена до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, невідкладно повідомляється письмово про таке включення. Зразок повідомлення виборцю про його включення до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, наведено у додатку 6.

6.4. У поданні, на підставі якого складаються списки виборців на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, для проведення місцевих виборів, указуються відомості щодо громадян України, які згідно зі статтею 3 Закону України "Про вибори депутатів Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" мають право голосу на відповідних місцевих виборах та на день проведення цих виборів перебуватимуть у відповідному стаціонарному закладі охорони здоров’я.

6.5. Відомості, на підставі яких дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць складаються списки виборців, подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного закладу, установи, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою.

6.6. Керівник закладу, установи, капітан судна, командир військової частини (формування) подає дільничній виборчій комісії відомості для складання списків виборців на спеціальних виборчих дільницях не пізніш як за десять днів до дня виборів (до 14 травня включно).

6.7. Для спеціальних виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань, органами ведення Реєстру складаються попередні та уточнені списки виборців.

6.8. Керівники установ виконання покарань при поданні відомостей, передбачених частиною сьомою статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", для складання попередніх списків виборців на виборчих дільницях також надають відомості про громадян України, які відбувають покарання та яким з початку наступного місяця до дня голосування включно виповниться вісімнадцять років, за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.

6.9. Органи ведення Реєстру передають попередні та уточнені списки виборців дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань, у порядку та строки, встановлені для передачі попередніх та уточнених списків виборців на звичайних виборчих дільницях.

6.10. Наступного дня після складання списку виборців дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці надає один його примірник для загального ознайомлення у своєму приміщенні.

6.11. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці (крім виборчої дільниці, утвореної в установі виконання покарань), невідкладно після його складання передає відомості про включених до нього виборців органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням. Такі відомості можуть передаватися за допомогою технічних засобів зв’язку.

Зразок повідомлення про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці наведено у додатку 7.

Зміст списку виборців на виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, передається за допомогою технічних засобів зв’язку відповідній окружній виборчій комісії, яка негайно передає їх органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням.

6.12. Орган ведення Реєстру, який отримав відомості про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, вносить до бази даних Реєстру відповідні службові відмітки щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв’язку з їх включенням до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці.

6.13. У разі якщо виборець прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я пізніш як за десять днів до дня голосування, однак раніше ніж за три дні до дня голосування, відповідна дільнична виборча комісія уточнює список виборців, включаючи виборця до списку виборців на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою цього закладу.

У разі проведення місцевих виборів дільнична виборча комісія може включити виборця до списку виборців, якщо він прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я пізніш як за десять днів до дня голосування, але раніше ніж за два дні до дня виборів, на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником закладу, підпис якого засвідчується печаткою цього закладу.

Особа, включена до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, невідкладно повідомляється письмово про таке включення. Зразок повідомлення виборцю про його включення до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, наведено у додатку 6.

6.14. Виборець, який прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я в тому ж населеному пункті, де він проживає, пізніше ніж за три дні до дня голосування, може звернутися до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування (проживання) в порядку та строки, передбачені відповідним законом про вибори. У такому разі до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці він не включається.

6.15. Виборець має право звернутися до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці або безпосередньо до суду щодо допущених при складанні списку виборців неправильностей, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

6.16. Заява до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці щодо допущених при складанні списку виборців неправильностей повинна бути оформлена відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян" та може бути подана виборцем особисто не пізніш як за три дні до дня голосування (до 21 травня включно). На місцевих виборах така заява може бути подана виборцем не пізніш як за два дні до дня голосування (до 22 травня включно). Заява, подана до дільничної виборчої комісії після зазначеного строку, залишається без розгляду.

6.17. Заява щодо допущених при складанні списку виборців неправильностей невідкладно розглядається дільничною виборчою комісією на її засіданні. За підсумком розгляду заяви дільнична виборча комісія зобов’язана прийняти одне з таких рішень:

про внесення зміни до списку виборців;

про відмову в задоволенні заяви.

Копія прийнятого дільничною виборчою комісією рішення видається виборцю в день його прийняття.

6.18. Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути поданий до суду в порядку і строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.

6.19. Зміни до уточненого списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній в установі виконання покарань, можуть бути внесені на підставі:

рішення дільничної виборчої комісії, прийнятого за результатами розгляду заяви виборця, поданої після виготовлення органом ведення Реєстру уточненого списку виборців на цій виборчій дільниці, але не пізніш як за три дні до дня голосування;

рішення суду, прийнятого у порядку та строки, визначені Кодексом адміністративного судочинства України;

рішення виборчої комісії щодо утворення дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці.

6.20. При включенні виборця до списку виборців або виключенні зі списку дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці невідкладно передає відомості про таких виборців органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням, який вносить або вилучає відповідну службову відмітку. Такі відомості можуть передаватися за допомогою технічних засобів зв’язку.

Зразок повідомлення про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці наведено у додатку 7.

У разі отримання таких відомостей пізніш як за п’ять днів до дня виборів та виявлення кратного включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці орган ведення Реєстру невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов’язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці.

6.21. Список виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у винятковому випадку відповідно до частини десятої статті 20 Закону України "Про вибори Президента України", складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня виборів (до 17 травня включно) на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, капітаном судна, командиром військової частини (формування). Такі відомості подаються не пізніш як за вісім днів до дня виборів (до 16 травня включно) в одному примірнику за підписом керівника закладу, установи, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою.

Після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у винятковому випадку, дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про включених до нього виборців органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням. Такі відомості можуть передаватися за допомогою технічних засобів зв’язку.

Зразок повідомлення про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці наведено у додатку 7.

Зміст списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, дільнична виборча комісія може передавати за допомогою технічних засобів зв’язку відповідній окружній виборчій комісії, яка негайно передає їх органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням.

6.22. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій дільниці на підставі рішення відповідної виборчої комісії щодо утворення дільничної виборчої комісії цієї спеціальної виборчої дільниці.

6.23. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії в день голосування виправляють неточності та технічні описки у списку виборців, складеного для місцевих виборів, а саме: неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - в разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки".

7. Складання та уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях

7.1. Для кожної закордонної виборчої дільниці органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України складаються попередні списки виборців.

7.2. Для складання попередніх списків виборців на закордонних виборчих дільницях керівники закордонних дипломатичних установ України, Міністерство оборони України за двадцять сім днів до дня виборів (27 квітня) подають органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості, передбачені частинами дев’ятою, десятою статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.

Такі відомості подаються за період з дня останнього подання відомостей у порядку періодичного поновлення персональних даних виборців, що містяться у базі даних Реєстру, до дня подання цих відомостей.

Керівники закордонних дипломатичних установ України також подають відомості про громадян України, яким з початку наступного місяця до дня голосування включно виповниться вісімнадцять років, за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.

Відомості подаються на паперовому та електронному носіях у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей, поданих на паперовому носії, засвідчується на кожному аркуші підписом відповідної посадової особи, який скріплюється печаткою.

7.3. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України опрацьовує подані керівниками закордонних дипломатичних установ України, Міністерством оборони України відомості відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" до формування попередніх списків виборців для закордонних виборчих дільниць в електронному вигляді з використанням програмних засобів АІТС Реєстру.

7.4. До попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу та виборча адреса яких згідно з відомостями Реєстру відноситься до цієї виборчої дільниці.

7.5. Виборцю відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" може бути тимчасово змінено місце голосування без зміни виборчої адреси.

При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до попереднього списку виборців у графі "Примітки" навпроти його прізвища зазначаються номер посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування, дата його видачі та найменування органу ведення Реєстру, який його видав.

7.6. У попередньому списку виборців для закордонної виборчої дільниці зазначаються:

прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця;

дата народження виборця (число, місяць, рік);

виборча адреса виборця.

Відомості про дату народження виборця вносяться до попереднього списку виборців арабськими цифрами: число та місяць - двозначними числами, рік - чотиризначним числом.

7.7. Відомості про виборців у списку зазначаються в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою у списку виборців були розміщені поруч.

7.8. Попередній список виборців має наскрізні нумерацію виборців та нумерацію аркушів.

7.9. Попередній список виборців для кожної закордонної виборчої дільниці виготовляється на паперовому носії формату А3 у двох примірниках.

Кожен примірник попереднього списку виборців для закордонної виборчої дільниці на кожному аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України і скріплюється печаткою цього органу.

7.10. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України виготовляє іменні запрошення виборцям, включеним до попередніх списків виборців на відповідних закордонних виборчих дільницях, а також виборцям, яким тимчасово змінено місце голосування та які за виборчими адресами відносяться до території, на яку поширюються повноваження цього органу. Іменні запрошення на позачергові вибори Президента України виготовляються за встановленою формою (додаток 3 до постанови Центральної виборчої комісії від 1 квітня 2014 року № 166).

7.11. Міністерство закордонних справ України передає попередні списки виборців на паперових та електронних носіях в одному примірнику та виготовлені іменні запрошення відповідним дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць не пізніш як за шістнадцять днів до дня голосування (до 8 травня включно).

Іменні запрошення передаються відповідній дільничній виборчій комісії за актом (додаток 8 до постанови Центральної виборчої комісії від 1 квітня 2014 року № 166).

Другий примірник зберігається в органі ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

7.12. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у своєму приміщенні.

Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці надсилає або доставляє в інший спосіб іменні запрошення виборцям не пізніш як за дванадцять днів до дня виборів (до 12 травня включно).

7.13. Виборець має право ознайомитися з попереднім списком виборців та перевірити правильність внесених до нього відомостей у приміщенні дільничної виборчої комісії.

7.14. Якщо виборець виявив неправильності у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці, у тому числі невключення, неправильне включення до списку виборців його або інших осіб, він особисто може подати до відповідної дільничної виборчої комісії заяву щодо неправильностей у попередньому списку виборців, яка повинна бути оформлена відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян".

До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують зазначені в ній відомості.

У разі виявлення невключення особи до попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці до заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують наявність у такої особи права голосу (належність до громадянства України, досягнення на день виборів Президента України вісімнадцяти років) та її проживання або перебування на день їх проведення в межах цієї закордонної виборчої дільниці.

Заява щодо неправильностей у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці може бути подана виборцем до дільничної виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів (за київським часом) до дня виборів (до 19 травня включно).

7.15. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці невідкладно передає заяву щодо неправильностей у попередньому списку виборців та додані до неї документи (копії документів) через відповідну закордонну дипломатичну установу України органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Про передачу такої заяви дільничною виборчою комісією рішення не приймається.

Копію такої заяви закордонна дипломатична установа України також передає органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України за допомогою технічних засобів зв’язку.

7.16. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України розглядає передані дільничною виборчою комісією заяви виборців щодо неправильностей у попередньому списку виборців у порядку, встановленому статтями 19 та 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

7.17. Для складання уточнених списків виборців на закордонних виборчих дільницях керівники закордонних дипломатичних установ України, Міністерство оборони України за десять днів до дня голосування (14 травня) подають органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості, передбачені частинами дев’ятою, десятою статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6, зі зміною у назві подання періоду, за який подаються відомості.

Такі відомості подаються за період з дати подання відомостей для складання попереднього списку виборців для підготовки і проведення голосування з позачергових виборів Президента України до дня подання цих відомостей.

Відомості подаються на паперовому та електронному носіях у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей, поданих на паперовому носії, засвідчується на кожному аркуші підписом відповідної посадової особи, який скріплюється печаткою.

7.18. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України опрацьовує подані керівниками закордонних дипломатичних установ України, Міністерством оборони України відомості згідно із Законом України "Про Державний реєстр виборців" до формування уточнених списків виборців для закордонних виборчих дільниць в електронному вигляді з використанням програмних засобів АІТС Реєстру.

7.19. Уточнені списки виборців на закордонних виборчих дільницях виготовляються органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України за наслідками розгляду заяв виборців щодо неправильностей у попередньому списку виборців, тимчасову зміну місця голосування та з урахуванням відомостей, поданих для складання уточнених списків виборців відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців".

7.20. Уточнені списки виборців виготовляться згідно з пунктами 7.4 - 7.9 цього Порядку та містять графу для підпису виборця за отримання виборчого бюлетеня.

7.21. Міністерство закордонних справ України передає уточнені списки виборців на паперових та електронних носіях в одному примірнику дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць не пізніш як за два дні до дня голосування (до 22 травня включно).

Другі примірники уточнених списків виборців на паперових носіях зберігаються в органі ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

7.22. Зміни до уточненого списку виборців на закордонній виборчій дільниці можуть вноситися головою або заступником голови та секретарем цієї виборчої комісії у день голосування виключно шляхом виправлення неточностей та технічних описок - неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - в разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки".

У день голосування виборці до уточненого списку виборців на закордонній виборчій дільниці не включаються.

7.23. Член дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, який за своєю виборчою адресою відповідно до відомостей Реєстру не відноситься до цієї виборчої дільниці, для включення до відповідного списку виборців може в порядку та строки, встановлені законом, змінити виборчу адресу чи тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси, або подати заяву про уточнення попереднього списку виборців.

7.24. Дільнична виборча комісія перед тим, як запакувати список виборців після підрахунку голосів виборців, здійснює підготовку відомостей про виборців, стосовно яких до списку були внесені зміни (виправлено неточності та технічні описки), для передачі органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

7.25. Другі примірники списків виборців (попередні та уточнені), які зберігаються в органі ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України, запаковуються у паперові пакети та заклеюються. На пакеті робиться напис "Другі примірники списків виборців", вид виборів Президента України, а також позначення, що виборчий округ є закордонним, номерів виборчих дільниць, ставиться підпис керівника органу ведення Реєстру та печатка цього органу.

Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України невідкладно після офіційного оприлюднення результатів позачергових виборів Президента України передає пакети з другими примірниками списків виборців (попередніх та уточнених) на закордонних виборчих дільницях до Центральної виборчої комісії.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШ

{Додатки 2 - 7}on top