Document v031u710-08, current version — Adoption on July 9, 2008

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про припинення розгляду конституційного подання
Президента України щодо відповідності
Конституції України (конституційності)
Постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Порядку проведення
у 2008 році земельних аукціонів"

м. Київ Справа N 2-30/2008
9 липня 2008 року
N 31-у/2008

Конституційний Суд України у складі:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Джуня В'ячеслава Васильовича, Дідківського Анатолія Олександровича, Домбровського Івана Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Нікітіна Юрія Івановича, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича - доповідача, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув конституційне подання Президента України
( n0012100-08 ) щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку проведення у 2008 році земельних
аукціонів" від 17 квітня 2008 року N 394 ( 394-2008-п ) (Урядовий
кур'єр, 2008 р., 14 травня).
Заслухавши суддю-доповідача Ткачука П.М. та розглянувши
матеріали конституційного подання, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Згідно з пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) Президент України Указом від 25 квітня
2008 року N 406 ( 406/2008 ) зупинив дію Постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення у 2008 році
земельних аукціонів" від 17 квітня 2008 року N 394 ( 394-2008-п )
(далі - Постанова) та звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням визнати її такою, що не відповідає Конституції України
( 254к/96-ВР ) (є неконституційною).
Постановою ( 394-2008-п ) Кабінет Міністрів України затвердив
Порядок проведення у 2008 році земельних аукціонів (далі -
Порядок) (пункт 1) ( 394-2008-п ), дав доручення окремим
центральним органам виконавчої влади вжити відповідних заходів для
забезпечення проведення таких аукціонів (пункти 2, 3, 4)
( 394-2008-п ), виключив пункт 5 розділу III додатку до Положення
про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на
земельні торги, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 16 травня 2002 року N 648 ( 648-2002-п ), в якому
йшлося про погодження Кабінетом Міністрів України продажу
земельної ділянки іноземній юридичній особі (пункт 5)
( 394-2008-п ), та визнав таким, що втратив чинність, пункт 1
Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання проведення
земельних аукціонів" від 22 лютого 2008 року N 90 ( 90-2008-п ),
яким затверджувався попередній Порядок проведення земельних
аукціонів.
Конституційний Суд України встановив, що у затвердженому
Постановою Порядку ( 394-2008-п ) визначена процедура підготовки,
організації та проведення у 2008 році земельних аукціонів для
продажу земельних ділянок або надання права на їх оренду. Дія
Порядку ( 394-2008-п ) не поширюється на продаж та оренду
земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, що підлягають
приватизації, земельних ділянок приватної власності, а також на
продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
Президент України, мотивуючи конституційне подання
( n0012100-08 ), стверджує, що ні Конституція України
( 254к/96-ВР ), ні закони України не надають Кабінету Міністрів
України повноважень схвалювати такий Порядок ( 394-2008-п ).
Вказується, що відповідно до Земельного кодексу України
( 2768-14 ) земельні торги (аукціони) проводяться у порядку,
встановленому законом (стаття 137) ( 254к/96-ВР ).
Суб'єкт права на конституційне подання вважає, що, видавши
Постанову ( 394-2008-п ), Кабінет Міністрів України вийшов за межі
своїх повноважень, діяв усупереч нормам Земельного кодексу України
( 2768-14 ), чим порушив вимоги частини другої статті 6, частини
другої статті 19, частини третьої статті 113, пункту 10 статті 116
Конституції України ( 254к/96-ВР ).
2. Друга колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 26 червня 2008 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у цій справі на підставі пункту 2 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) -
невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
3. Вирішуючи питання розгляду конституційного подання
( n0012100-08 ), Конституційний Суд України виходить з того, що 8
липня 2008 року надійшов лист Президента України N 1-1/1529, в
якому глава держави ставить питання про відкликання
конституційного подання ( n0012100-08 ) щодо конституційності
Постанови ( 394-2008-п ).
Відповідно до частини першої статті 44 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) конституційне подання
може бути відкликане за письмовою заявою суб'єкта, який його
направив до Конституційного Суду України, в будь-який час до дня
розгляду на пленарному засіданні Конституційного Суду України.
Згідно з параграфом 51-1 Регламенту Конституційного Суду
України ( v001z710-97 ) Конституційний Суд України припиняє
розгляд конституційного подання, якщо після прийняття ухвали
Колегії суддів Конституційного Суду України про відмову у
відкритті конституційного провадження у справі суб'єкт права на
конституційне подання письмовою заявою відповідно до статті 44
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР )
відкликав конституційне подання.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 44, 50 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), параграфом
51-1 Регламенту Конституційного Суду України ( v001z710-97 ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Припинити розгляд конституційного подання Президента
України ( n0012100-08 ) щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку проведення у 2008 році земельних
аукціонів" від 17 квітня 2008 року N 394 ( 394-2008-п ) на
підставі статті 44 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) у зв'язку з письмовою заявою суб'єкта права на
конституційне подання про його відкликання.
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

{ Текст взято з сайту Конституційного Суду України }on top