Document v028u710-03, current version — Adoption on May 27, 2003

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Про відмову у відкритті конституційного
провадження у справі за конституційними зверненнями
громадянки Ботнарюк Євгенії Костянтинівни
про офіційне тлумачення положень статей 8, 24, 29, 50,
частини четвертої статті 55, статей 56, 64, розділів
VII, VIII Конституції України, частини першої статті 6
Кримінального кодексу України, статті 4, пункту 1
частини першої статті 6, статей 16, 16-1, 18, 20, 22,
23, частини п'ятої статті 49, статей 65, 66, 67, 95,
97, 236-2 Кримінально-процесуального кодексу України,
статей 84, 85, 86, 87, 88, 89, пункту 3 статті 227,
статей 231, 291, 292, 293, 328 Цивільного
процесуального кодексу України, пункту "е" частини
першої статті 211 Земельного кодексу України

м. Київ Справа N 2-17/2003
27 травня 2003 року
N 28-у/2003

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного
Суду України:
Шаповала Володимира Миколайовича - головуючий, Вознюка Володимира Денисовича, Іващенка Володимира Івановича, Костицького Михайла Васильовича, Малинникової Людмили Федорівни, Мироненка Олександра Миколайовича, Німченка Василя Івановича, Пшеничного Валерія Григоровича, Розенка Віталія Івановича - суддя-доповідач, Савенка Миколи Дмитровича, Скоморохи Віктора Єгоровича, Тихого Володимира Павловича, Ткачука Павла Миколайовича, Чубар Людмили Пантеліївни,
розглянув питання про наявність підстав для відкриття
конституційного провадження у справі за конституційними
зверненнями громадянки Ботнарюк Євгенії Костянтинівни про офіційне
тлумачення положень статей 8, 24, 29, 50, частини четвертої статті
55, статей 56, 64, розділів VII, VIII Конституції України
( 254к/96-ВР ), частини першої статті 6 Кримінального кодексу
України ( 2341-14 ), статті 4, пункту 1 частини першої статті 6,
статей 16, 16-1, 18, 20, 22, 23, частини п'ятої статті 49, статей
65, 66, 67, 95, 97, 236-2 Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1001-05, 1002-05 ), статей 84, 85, 86, 87, 88, 89,
пункту 3 статті 227, статей 231, 291, 292, 293, 328 Цивільного
процесуального кодексу України ( 1501-06, 1502-06, 1503-06 ),
пункту "е" частини першої статті 211 Земельного кодексу України
( 2768-14 ).
Заслухавши суддю-доповідача Розенка В.І. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Громадянка Ботнарюк Є.К. звернулася до Конституційного
Суду України з клопотанням про офіційне тлумачення положень
зазначених статей Конституції України ( 254к/96-ВР ) та чотирьох
кодексів України, оскільки, на її думку, суди, інші органи
державної влади неоднозначно застосовували чинне законодавство, що
призвело до порушення її конституційних прав і свобод.
2. Вивчення справи показало, що між сім'єю Ботнарюк Є.К. та
власником приватного підприємства, розташованого поруч з їх
будинком у м. Чернівцях, тривалий час точиться спір стосовно
технологічного забруднення навколишнього природного середовища.
Скарги Ботнарюк Є.К. неодноразово розглядалися міською
державною санітарно-епідеміологічною станцією, іншими державними
установами, зокрема прокуратурою, місцевими та апеляційними
судами, і були задоволені, а відповідним організаціям поставлено
за обов'язок змінити режим роботи згаданого підприємства з метою
забезпечення тиші, спокою та належних умов проживання людей. Ці
рішення з різних причин у повному обсязі не виконані, що
спричинило подальші звернення Ботнарюк Є.К. до державних органів
та установ, у тому числі й до Конституційного Суду України. В них
ставиться вимога притягти до відповідальності посадових осіб, які
не зупинили функціонування екологічно шкідливого виробництва, та
протлумачити в цілому два розділи і декілька статей Конституції
України ( 254к/96-ВР ), а також низку статей Кримінального
( 2341-14 ), Кримінально-процесуального ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ), Цивільного процесуального ( 1501-06, 1502-06,
1503-06 ), Земельного ( 2768-14 ) кодексів України. Однак у
справі немає обгрунтування необхідності офіційного тлумачення
зазначених у клопотаннях положень Конституції України
( 254к/96-ВР ) та законів України. У зверненнях ідеться про
перевірку рішень, прийнятих державними органами та установами, а
також про роз'яснення змісту норм Конституції України
( 254к/96-ВР ) і чинного законодавства.
Отже, матеріали справи засвідчують відсутність підстав для
відкриття конституційного провадження, оскільки порушені у
конституційних зверненнях питання непідвідомчі Конституційному
Суду України, а самі звернення не відповідають вимогам,
передбаченим Законом України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ).
3. Друга колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 10 квітня 2003 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у цій справі на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) за
невідповідністю конституційних звернень вимогам, передбаченим
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), та непідвідомчістю
Конституційному Суду України порушених у конституційних зверненнях
питань.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150
Конституції України ( 254к/96-ВР ), пунктом 4 статті 42, пунктами
2, 3 статті 45, статтями 50, 94 Закону України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ), Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційними зверненнями громадянки Ботнарюк Євгенії
Костянтинівни про офіційне тлумачення положень статей 8, 24, 29,
50, частини четвертої статті 55, статей 56, 64, розділів VII, VIII
Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини першої статті 6
Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), статті 4, пункту 1
частини першої статті 6, статей 16, 16-1, 18, 20, 22, 23, частини
п'ятої статті 49, статей 65, 66, 67, 95, 97, 236-2
Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ),
статей 84, 85, 86, 87, 88, 89, пункту 3 статті 227, статей 231,
291, 292, 293, 328 Цивільного процесуального кодексу України
( 1501-06, 1502-06, 1503-06 ), пункту "е" частини першої статті
211 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) за невідповідністю їх
вимогам, передбаченим Законом України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ), та непідвідомчістю порушених у них питань
Конституційному Суду України.
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною і не може
бути оскарженою.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИon top