Document v0263359-18, current version — Adoption on December 27, 2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2018 року № 263

Про форму, розмір, поліграфічне виконання інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України, порядок їх виготовлення і передачі Міністерству закордонних справ України та відповідним виборчим комісіям з виборів Президента України

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 25, статті 56-4 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 17 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити форму та розмір інформаційного плаката кандидата на пост Президента України (додаток 1).

2. Інформаційний плакат кандидата на пост Президента України, виготовляється друкарським способом на одному аркуші офсетного паперу щільністю не менше 80 г/м-2, фарбою чорного кольору, крім фотографії кандидата на пост Президента України, яка друкується розміром 9 х 13 см у кольоровому форматі.

3. Встановити Порядок виготовлення інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України, їх передачі Міністерству закордонних справ України та відповідним виборчим комісіям з виборів Президента України (додаток 2).

4. Встановити форми:

відомості погодження тексту інформаційного плаката кандидата на пост Президента України (додаток 3);

акта прийому-передачі інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України від підприємства-виготовлювача Міністерству закордонних справ України (додаток 4);

акта прийому-передачі інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України від підприємства-виготовлювача окружній виборчій комісії (додаток 5);

відомості про передачу окружною виборчою комісією інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України дільничним виборчим комісіям (додаток 6).

5. Визнати такою, що втратила чинність постанову Центральної виборчої комісії від 27 березня 2014 року № 87 "Про форму, розмір, поліграфічне виконання інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України, порядок їх виготовлення і передачі Міністерству закордонних справ України та відповідним виборчим комісіям з виборів Президента України".

6. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, окружним виборчим комісіям з виборів Президента України після їх утворення.

7. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 грудня 2018 року № 263

ФОРМА ТА РОЗМІР
інформаційного плаката кандидата на пост Президента УкраїниДодаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 грудня 2018 року № 263

ПОРЯДОК
виготовлення інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України, їх передачі Міністерству закордонних справ України та відповідним виборчим комісіям з виборів Президента України

Цей Порядок визначає процедуру виготовлення за рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України, інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України (далі - інформаційні плакати), їх отримання Центральною виборчою комісією від підприємства-виготовлювача та передачі Міністерству закордонних справ України для дільничних виборчих комісій з виборів Президента України закордонних виборчих дільниць, окружним та дільничним виборчим комісіям з виборів Президента України (далі відповідно - дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці, окружна виборча комісія, дільнична виборча комісія).

1. Інформаційні плакати друкуються однаковим шрифтом щодо всіх кандидатів на пост Президента України.

У лівій верхній частині інформаційного плаката розміщується кольорова фотографія кандидата на пост Президента України розміром 9 х 13 см.

Під фотографією зазначаються біографічні відомості кандидата на пост Президента України, які повинні містити прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності), рік народження, посаду (заняття), місце роботи та проживання, а також партійність кандидата.

У правій частині інформаційного плаката розміщується текст передвиборної програми кандидата на пост Президента України (обсягом до дванадцяти тисяч друкованих знаків), поданої ним до Центральної виборчої комісії під час реєстрації його кандидатом.

Фотографія, біографічні відомості кандидата на пост Президента України, а також його передвиборна програма розміщуються на інформаційному плакаті за встановленим зразком (додаток 1).

2. Текст інформаційного плаката друкується державною мовою.

3. Центральна виборча комісія згідно із законом визначає підприємство, яке виготовлятиме та доставлятиме інформаційні плакати (далі - підприємство-виготовлювач), про що укладає з ним відповідний договір.

4. Підприємство-виготовлювач у визначений відповідним договором строк забезпечує виготовлення по одному зразку інформаційного плаката кожного кандидата на пост Президента України за формою, розміром та поліграфічним виконанням, встановленими Центральною виборчою комісією.

5. Кандидат на пост Президента України або його уповноважений представник у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу погоджує текст відповідного інформаційного плаката, проставляючи напис "Погоджено" із зазначенням свого прізвища та ініціалів, підпису, дати та часу погодження на тексті інформаційного плаката, а також ставить свій підпис у відповідній відомості (додаток 3).

У разі неприбуття кандидата на пост Президента України або його уповноваженого представника для погодження інформаційного плаката в установлений строк інформаційний плакат такого кандидата вважається погодженим. При цьому на зразку відповідного інформаційного плаката працівник Секретаріату Центральної виборчої комісії робить напис "Кандидат на пост Президента України для погодження інформаційного плаката не прибув", зазначаючи свою посаду, прізвище та ініціали, дату і час вчинення цього напису та ставить свій підпис, а у відповідній відомості погодження інформаційних плакатів зазначається прізвище та ініціали кандидата, навпроти яких замість дати, часу погодження та підпису кандидата вчиняється напис "Кандидат на пост Президента України для погодження інформаційного плаката не прибув".

6. Згідно з договором із Центральною виборчою комісією підприємство-виготовлювач не пізніш як за 26 днів до дня виборів виготовляє інформаційні плакати із розрахунку по два примірники кожного плаката на кожну виборчу дільницю, забезпечує їх доставку та передачу в установленій кількості Міністерству закордонних справ України для дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць та окружним виборчим комісіям.

Графік доставки інформаційних плакатів Міністерству закордонних справ України та окружним виборчим комісіям погоджується з Секретаріатом Центральної виборчої комісії.

Графіки доставки інформаційних плакатів до Міністерства закордонних справ України, окружних виборчих комісій доводяться до їх відома.

Під час приймання інформаційних плакатів, представник Міністерства закордонних справ та окружні виборчі комісії перевіряють наявність інформаційних плакатів усіх кандидатів на пост Президента України.

Про передачу інформаційних плакатів Міністерству закордонних справ України та окружним виборчим комісіям складаються акти (додатки 4, 5) у трьох примірниках, перший з яких зберігається відповідно в Міністерстві закордонних справ України, окружній виборчій комісії, другий - підприємство-виготовлювач передає до Центральної виборчої комісії, третій - залишається у підприємства-виготовлювача.

7. Окружна виборча комісія не пізніш як за 15 днів до дня виборів передає інформаційні плакати дільничним виборчим комісіям звичайних та спеціальних виборчих дільниць.

Передача інформаційних плакатів фіксується у відомості (додаток 6).

8. Міністерство закордонних справ України передає інформаційні плакати дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць у спосіб, що забезпечить їх належне збереження та вчасну доставку за призначенням.

9. Центральна виборча комісія здійснює контроль за виготовленням та передачею виборчим комісіям інформаційних плакатів.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Н.БЕРНАЦЬКАДодаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 грудня 2018 року № 263

ВІДОМІСТЬ
погодження тексту інформаційного плаката кандидата на пост Президента України


Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 грудня 2018 року № 263

АКТ
прийому-передачі інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України від підприємства-виготовлювача Міністерству закордонних справ України


Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 грудня 2018 року № 263

АКТ
прийому-передачі інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України від підприємства-виготовлювача окружній виборчій комісії


Додаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 грудня 2018 року № 263

ВІДОМІСТЬ
про передачу окружною виборчою комісією інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України дільничним виборчим комісіямon top