Document v0210359-16, current version — Adoption on June 17, 2016

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 17 червня 2016 року № 210

Про відмову в реєстрації кандидата в народні депутати України Імберовського М.Ю. висунутого Політичною партією "Об’єднання "САМОПОМІЧ", в одномандатному виборчому окрузі № 23 на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року

До Центральної виборчої комісії 14 червня 2016 року надійшла заява Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ" разом з іншими документами щодо реєстрації кандидата в народні депутати України Імберовського Михайла Юрійовича, висунутого на 9-му З’їзді цієї партії 29 травня 2016 року, в одномандатному виборчому окрузі № 23 на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року.

Розглянувши вказані документи та беручи до уваги наявну в Центральній виборчій комісії інформацію, Комісія встановила.

Згідно з частиною другою статті 76 Конституції України, частиною першою статті 9 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон) народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

Відповідно до частини другої статті 9 Закону проживання в Україні для цілей Закону означає: 1) проживання на території в межах державного кордону України; 2) перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України; 3) перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України в закордонних дипломатичних установах України, міжнародних організаціях та їх органах; 4) перебування на полярній станції України; 5) перебування у складі формування Збройних Сил України, дислокованого за межами України.

Отже, Законом установлено перелік критеріїв визначення проживання в Україні, що використовуються для цілей Закону.

Разом з тим, кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом (частина перша статті 33 Конституції України).

Водночас положення частини другої статті 76 Конституції України та частини першої статті 9 Закону не передбачають необхідності фізичного перебування особи на території України всі 365 (366) днів на рік протягом п’яти останніх перед днем виборів років.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про громадянство України" безперервне проживання на території України - проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів.

Умови визначення місця постійного проживання фізичної особи встановлено Податковим кодексом України, статтею 14 якого передбачено, що в разі, якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

Зазначені акти передбачають, що проживання на території України більшість днів відповідного річного періоду вважається проживанням особи в Україні. Тобто фактичною умовою для розгляду особи такою, що проживає в Україні, є необхідність знаходження такої особи на території України більше 183 днів протягом кожного річного періоду.

За таких обставин системний аналіз законодавства в контексті вимог частини другої статті 76 Конституції України та частини першої статті 9 Закону свідчить, що для визнання факту проживання в Україні протягом останніх п’яти років громадянин повинен перебувати на її території абсолютну більшість (більше 183) днів кожного із цих п’яти річних періодів, які йдуть підряд та безпосередньо передують дню виборів.

До Центральної виборчої комісії у відповідь на її запит від 14 червня 2016 року № 21-41-1420 17 червня 2016 року надійшов лист із Державної прикордонної служби України, у якому містяться відомості щодо перетинання державного кордону України громадянином України Імберовським Михайлом Юрійовичем, 2 листопада 1974 року народження, згідно з якими вказана особа перебувала на території України менше 183 днів в один річний період протягом п’яти останніх перед днем виборів років.

Крім того, надана Комісії інформація Державної прикордонної служби України дає підстави для висновку, що разовий виїзд Імберовського М.Ю. також перевищував 90 днів.

Дотримання конституційної вимоги щодо п’ятирічного строку проживання в Україні (цензу осілості) має бути доведено самим кандидатом у народні депутати України.

Натомість документів, які б підтверджували виїзд зазначеної особи за кордон не у приватних справах, до Центральної виборчої комісії не надходило.

Відтак Імберовським М.Ю. не дотримано вимог Конституції України та Закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення проміжних виборів народних депутатів України 17 липня 2016 року в одномандатному виборчому окрузі № 23.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 60 Закону Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата в народні депутати України в разі виявлення обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути обраною депутатом відповідно до статті 9 Закону.

Враховуючи викладене, відповідно до статті 76 Конституції України, статті 9, частини першої статті 55, частини третьої статті 56, частин першої, шостої статті 59, пункту 7 частини першої, частини другої статті 60 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити в реєстрації кандидата в народні депутати України Імберовського Михайла Юрійовича, висунутого Політичною партією "Об’єднання "САМОПОМІЧ", в одномандатному виборчому окрузі № 23 на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року.

2. Повернути Політичній партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ" внесену нею грошову заставу згідно з частиною третьою статті 56 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

3. Копію цієї постанови надіслати Політичній партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙon top