Document v0186359-19, current version — Adoption on February 1, 2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 1 лютого 2019 року № 186

Про відмову Пилипенко Н.І. в реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 30 січня 2019 року громадянка України Пилипенко Наталія Іванівна особисто подала заяву про самовисунення кандидатом на пост Президента України разом із доданими документами для реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

Розглянувши подані документи, Центральна виборча комісія встановила.

Частиною третьою статті 48 Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон) встановлено, що до заяви додаються документи, передбачені частиною першою статті 51 Закону.

Пунктом 4 частини першої статті 51 Закону передбачено, що до заяви про самовисунення кандидатом на пост Президента України додається документ про внесення грошової застави відповідно до статті 49 Закону.

Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії (після початку виборчого процесу та до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації) у розмірі два мільйони п’ятсот тисяч гривень (частина перша статті 49 Закону).

Натомість Пилипенко Н.І. додано квитанцію № 0.0.1243075604-1 від 18 січня 2019 року про переказ у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії коштів у сумі 25 гривень.

Отже, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 51 Закону документа про внесення грошової застави відповідно до статті 49 Закону до Центральної виборчої комісії не подано.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 51 Закону Центральна виборча комісія реєструє кандидата на пост Президента України за умови отримання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до статті 50 Закону.

Статтею 50 Закону передбачено, що декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом на пост Президента України (на паперових носіях та в електронному вигляді) за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

За змістом пункту 2 Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори Президента України" під час реєстрації кандидатів на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 31 грудня 2018 року № 272, на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року декларація кандидата на пост Президента України за 2017 рік (усі сторінки декларації, у тому числі ті сторінки її розділів, стосовно яких у суб’єкта декларування та членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування у відповідному розділі) подається до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на пост Президента України після присвоєння такій декларації унікального ідентифікатора документа в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на паперових носіях та в електронному вигляді:

на паперових носіях - роздруковані копії всіх сторінок декларації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, засвідчені підписом кандидата на пост Президента України шляхом проставлення його на останній сторінці декларації;

в електронному вигляді - у форматі PDF (*.pdf) на оптичному носії інформації (CD-R, DVD-R) або на USB-флеш-накопичувачі чи іншому пристрої для запам’ятовування, що використовує інтерфейс USB.

Пилипенко Н.І. до заяви про самовисунення додала на паперовому носії декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-VI, який втратив чинність згідно із Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII.

Натомість Пилипенко Н.І. не подано передбаченої пунктом 5 частини першої статті 51 Закону декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу (на паперових носіях та в електронному вигляді), за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

За змістом пункту 1 частини першої статті 51 Закону одним з документів, за умови отримання яких Центральна виборча комісія реєструє кандидата на пост Президента України, є анкета кандидата на пост Президента України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Форму анкети кандидата на пост Президента України встановлено постановою Комісії від 27 грудня 2018 року № 270.

Проте Пилипенко Н.І. подано до Комісії анкету кандидата на пост Президента України, яка не відповідає встановленій формі.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 52 Закону в разі відсутності документів, зазначених у статті 48 або 51 Закону, Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата на пост Президента України.

Отже, згідно з пунктом 3 частини першої статті 52 Закону в Центральної виборчої комісії є підстави для відмови в реєстрації Пилипенко Н.І. кандидатом на пост Президента України.

Враховуючи викладене, відповідно до частини третьої статті 48, частини першої статті 49, частин першої, дев’ятої статті 51, пункту 3 частини першої, частини другої статті 52 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити Пилипенко Наталії Іванівні в реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

2. Копію цієї постанови надіслати Пилипенко Н.І.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКon top