Document v0182359-19, current version — Adoption on February 1, 2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 1 лютого 2019 року № 182

Про відмову Чопею В.В. у реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 29 січня 2019 року поштовим зв’язком надійшла заява про самовисунення кандидатом на пост Президента України Чопея Василя Васильовича разом з іншими документами для реєстрації кандидатом на пост Президента України.

Розглянувши вказані документи, Центральна виборча комісія встановила.

Згідно зі статтею 48 Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон), що регулює порядок самовисування, громадянин України, який відповідно до статті 9 Закону може бути обраний Президентом України, особисто подає до Центральної виборчої комісії засвідчену в установленому законом порядку заяву про самовисунення кандидатом на пост Президента України, яка повинна містити визначені частиною другою статті 48 Закону відомості.

Натомість Чопей В.В. порушив установлений статтею 48 Закону порядок самовисування. Так, заява про самовисунення кандидатом на пост Президента України не засвідчена в установленому законом порядку та подана до Комісії Чопеєм В.В. не особисто.

Крім того, в указаній заві Чопей В.В. заявляє про самовисунення кандидатом на пост Президента України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року.

Частиною третьою статті 48 та статтею 51 Закону визначено, що для реєстрації кандидата на пост Президента України до заяви про самовисунення додаються документи, передбачені частиною першою статті 51 Закону.

Так, згідно з пунктом 1 частини першої статті 51 Закону одним із документів, який подається для реєстрації кандидата на пост Президента України, є анкета кандидата на пост Президента України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією (заповнюється кандидатом особисто).

Форму анкети кандидата на пост Президента України встановлено постановою Комісії від 27 грудня 2018 року № 270. Проте Чопеєм В.В. подано до Комісії анкету кандидата на пост Президента України за формою, встановленою постановою Комісії від 25 лютого 2014 року № 21, яка втратила чинність. Таким чином, документ, передбачений пунктом 1 частини першої статті 51 Закону, відсутній.

Пунктом 4 частини першої статті 51 Закону визначено, що до заяви про самовисунення кандидатом на пост Президента України додається документ про внесення грошової застави відповідно до статті 49 Закону.

Згідно з частиною першою статті 49 Закону грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії (після початку виборчого процесу та до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації) у розмірі два мільйони п’ятсот тисяч гривень.

Проте документа про внесення Чопеєм В.В. грошової застави відповідно до статті 49 Закону до заяви про самовисунення не додано. Натомість Чопей В.В. додав заяву з викладенням обставин, які, на його думку, обґрунтовують неможливість та відсутність підстав для її внесення.

Центральна виборча комісія реєструє кандидата на пост Президента України за умови отримання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до статті 50 Закону (пункт 5 частини першої статті 51 Закону).

Частиною першою статті 50 Закону передбачено, що декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом на пост Президента України (на паперових носіях та в електронному вигляді) за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

За змістом пункту 2 Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про вибори Президента України" під час реєстрації кандидатів на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 31 грудня 2018 року № 272, на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року декларація кандидата на пост Президента України за 2017 рік (усі сторінки декларації, у тому числі ті сторінки її розділів, стосовно яких у суб’єкта декларування та членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування у відповідному розділі) подається до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на пост Президента України після присвоєння такій декларації унікального ідентифікатора документа в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на паперових носіях та в електронному вигляді:

на паперових носіях - роздруковані копії всіх сторінок декларації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, засвідчені підписом кандидата на пост Президента України шляхом проставлення його на останній сторінці декларації;

в електронному вигляді - у форматі PDF (*.pdf) на оптичному носії інформації (CD-R, DVD-R) або на USB-флеш-накопичувачі чи іншому пристрої для запам’ятовування, що використовує інтерфейс USB.

Чопей В.В. до заяви про самовисунення додав на паперовому носієві декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-VI (втратив чинність згідно із Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII).

Водночас передбаченої пунктом 5 частини першої статті 51 Закону декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу (на паперових носіях та в електронному вигляді), за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", Чопей В.В. не подав.

Також на порушення пункту 6 частини першої статті 51 Закону до Комісії не подано ксерокопій першої та другої сторінок паспорта громадянина України Чопея В.В. і сторінок, де зазначаються відомості про його місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

Усупереч пункту 7 частини першої статті 51 Закону Чопей В.В. не подав чотирьох фотографій кандидата на пост Президента України розміром 4 х 6 см, а також двох фотографій розміром 9 х 13 см на паперових носіях та в електронному вигляді, натомість подав шість фотографій розміром 3,5 х 4,5 см та чотири фотографії розміром 8,5 х 11 см на паперових носіях.

Разом з тим Комісія встановила відсутність автобіографії Чопея В.В. і його передвиборної програми в електронному вигляді, обов’язковість подання яких для реєстрації кандидатом на пост Президента України передбачено пунктами 2, 3 частини першої статті 51 Закону.

Згідно з пунктами 1, 3 частини першої статті 52 Закону в разі порушення встановленого Законом порядку висунення кандидата, відсутності документів, зазначених у статті 48 або 51 Закону, Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата на пост Президента України.

Крім того, Комісія звертає увагу, що подані Чопеєм В.В. заява про самовисунення, анкета та автобіографія містять дві дати їх підписання - "24 березня 2014 року" та "25 січня 2019 року", а декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру датована "25 березня 2019 року".

Отже, згідно з пунктами 1, 3 частини першої статті 52 Закону в Центральної виборчої комісії є підстави для відмови в реєстрації Чопея В.В. кандидатом на пост Президента України.

Враховуючи викладене, відповідно до частин першої, третьої статті 48, частини першої статті 49, частини першої статті 50, частин першої, дев’ятої статті 51, пунктів 1, 3 частини першої, частини другої статті 52 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити Чопею Василю Васильовичу в реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

2. Копію цієї постанови надіслати Чопею В.В.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКon top