Document v016u710-11, current version — Adoption on June 1, 2011

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного провадження
у справі за конституційним поданням 53 народних
депутатів України щодо відповідності Конституції
України (конституційності) Закону України "Про внесення
змін до Конституції України щодо проведення чергових
виборів народних депутатів України, Президента України,
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"

м. Київ Справа N 2-15/2011
1 червня 2011 року
N 16-у/2011

Конституційний Суд України у складі суддів:
Головіна Анатолія Сергійовича - головуючого, Бауліна Юрія Васильовича - доповідача, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Винокурова Сергія Маркіяновича, Гультая Михайла Мирославовича, Запорожця Михайла Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Сергейчука Олега Анатолійовича, Стецюка Петра Богдановича, Стрижака Андрія Андрійовича, Ткачука Павла Миколайовича, Шаптали Наталі Костянтинівни, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним поданням 53 народних
депутатів України щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) Закону України "Про внесення
змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів
народних депутатів України, Президента України, депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" від 1 лютого 2011 року
N 2952-VI ( 2952-17 ) (Голос України, 2011 р., 4 лютого) (далі -
Закон).
Заслухавши суддю-доповідача Бауліна Ю.В. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - 53 народних
депутати України - звернувся до Конституційного Суду України з
клопотанням вирішити питання щодо відповідності Конституції
України ( 254к/96-ВР ) (конституційності) Закону ( 2952-17 ).
На думку народних депутатів України, Закон ( 2952-17 ) є
неконституційним повністю, оскільки була порушена встановлена
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) процедура його ухвалення:
частина народних депутатів України не голосувала за його прийняття
особисто. Крім того, автори клопотання вважають, що Законом
( 2952-17 ) порушено конституційне право громадян шляхом
періодичних виборів органів державної влади брати участь в
управлінні державними справами, оскільки неправомірно збільшено
термін повноважень Президента України.
З огляду на викладені обставини суб'єкт права на
конституційне подання стверджує, що Закон ( 2952-17 ) не
відповідає положенням частин другої, третьої статті 5, частини
другої статті 19, частини першої статті 38, частини третьої статті
84, частини першої статті 103, частини першої статті 152, статті
155 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
2. Конституційний Суд України, розглядаючи питання щодо
відкриття конституційного провадження у цій справі у зв'язку з
прийняттям 13 травня 2011 року Третьою колегією суддів
Конституційного Суду України процесуальної ухвали про відмову у
його відкритті, виходить з такого.
Відповідно до частини першої статті 152 Конституції України
( 254к/96-ВР ) закони та інші правові акти за рішенням
Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю
чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції
України ( 254к/96-ВР ) або якщо була порушена встановлена
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) процедура їх розгляду,
ухвалення або набрання ними чинності.
Згідно з пунктом 4 частини другої статті 39, частиною першою
статті 71 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) конституційне подання має містити правове
обґрунтування тверджень щодо неконституційності оспорюваного
правового акта або його окремих положень.
Проте в наданих авторами клопотання матеріалах немає
офіційних відомостей про порушення встановленої Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) процедури ухвалення Закону ( 2952-17 ).
Отже, конституційне подання не містить правового обґрунтування
тверджень щодо неконституційності Закону ( 2952-17 ). Надані
народними депутатами України інформаційні матеріали не можна
вважати таким обґрунтуванням.
Твердження авторів клопотання про те, що Закон ( 2952-17 )
порушує конституційні права громадян, зводиться до висновку про
обмеження ним конституційного права громадян брати участь в
управлінні державними справами. Це питання вже було предметом
розгляду Конституційного Суду України, який у Висновку від 18
листопада 2010 року N 3-в/2010 ( v003v710-10 ) у справі про
внесення змін до статей 76, 77, 103, 136, 141 та до розділу XV
"Перехідні положення" Конституції України ( 254к/96-ВР ) визнав,
що зміст законопроекту, який пізніше став Законом ( 2952-17 ), не
передбачає скасування чи обмеження прав і свобод людини і
громадянина.
Таким чином, конституційне подання не відповідає вимогам
статей 39, 71 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ), що є підставою для відмови у відкритті
конституційного провадження у справі згідно з пунктом 2 статті 45
Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
Виходячи з викладеного та керуючись статтею 153 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), статтями 39, 45, 50, 71 Закону України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), Конституційний Суд
України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо
відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) Закону України "Про внесення змін до
Конституції України щодо проведення чергових виборів народних
депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів" від 1 лютого 2011 року N 2952-VI ( 2952-17 ) на
підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного подання
вимогам, передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим
Законом ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИon top